For 2022. There are 180 entries ...

Ionawr

Sigmund e Tg MF Fzro Gc unsplash

Grŵp Llandrillo Menai'n cyhoeddi ei adroddiad Safonau Iaith Gymraeg blynyddol

Dewch i wybod mwy
Meinir Llun GLLM 1 22

Penodi Llysgenhad Addysg Uwch newydd i’r Coleg Cymraeg

Dewch i wybod mwy
Llandudno Large

Cynllun cymhorthdal ar gael i fusnesau Llandudno i'w helpu i dalu cyflogau dros y gaeaf

Dewch i wybod mwy
Pwllheli lab 03

Buddsoddiad mewn STEM yn dod â labordai coleg o'r radd flaenaf i Ddolgellau a Phwllheli

Dewch i wybod mwy
Sport public service royal navy teambuilding 7 EDIT 1

Myfyrwyr yn Cymryd Rhan mewn Digwyddiad Adeiladu-Tîm y Llynges Frenhinol

Dewch i wybod mwy
Cm art foundation course 40th anniversary 10

Cwrs Sylfaen Coleg Menai mewn Celf yn Ddeugain Oed!

Dewch i wybod mwy
Computing esport mitch thomas 2 1

Timau Echwaraeon Coleg yn Curo eu Cymheiriaid yn America fel Rhan o Ddiwrnod Chwaraeon y Byd

Dewch i wybod mwy
Ffion Gwyn

Darlithydd Celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn y ras am wobr genedlaethol.

Dewch i wybod mwy
Image 1

Chloe yn Annog Merched Ifanc i fod yn rhan o'r Diwydiant Crefftau!

Dewch i wybod mwy
Alaw

Cyn fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn cychwyn busnes yng nghanol y pandemig

Dewch i wybod mwy
Welsh culinary association arwyn mike and dave photos for press releases 13 Copy Large

Cymdeithas Goginio Cymru'n dathlu degawd o lwyddiant eu partneriaeth â Choleg Llandrillo, Grŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
IMG 8522

Cyn-fyfyrwraig yn Cyhoeddi ei Llyfr Cyntaf!

Dewch i wybod mwy
Marine freddie foulkes

Cyn-fyfyriwr Morol yn Dechrau Cadetiaeth Swyddog y Llynges wedi Prentisiaeth Harbwr

Dewch i wybod mwy
259618256 127935179647909 950219909837703466 n

Nod o gwtogi allyriadau 80% yn dilyn gosod electroleiddiwr hydrogen ar dractor fferm Coleg Glynllifon

Dewch i wybod mwy
271224441 1752575738272778 3128518926231628427 n

Myfyrwyr Lefel A Pwllheli a Dolgellau yn cyd-weithio ar brosiect monitor Co2 gyda Phrifysgol Aberystwyth.

Dewch i wybod mwy
Orme View NSPCC Fundraiser

Aelod o staff o'r Coleg a Chodwr Arian Brwdfrydig yn Cynnal y Cinio Cyntaf ers i'r Pandemig Ddechrau

Dewch i wybod mwy

Chwefror

123308342 35973e2c bd9b 4b47 9035 c857a15503f4

Cyn fyfyriwr Lefel A yn gweithio ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn.

Dewch i wybod mwy
Zack

Myfyrwyr Celf Coleg Menai yn ennill dwy wobr mewn Cystadleuaeth Gelf Genedlaethol

Dewch i wybod mwy
Cian Green

Myfyriwr Coleg Menai yn Codi Coron Codi Pwysau Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
Library wellbeing week EDIT

Ymgyrch Llyfrgelloedd y Coleg i Hyrwyddo Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Dewch i wybod mwy
Eva Voma 16 Medium

Peiriannydd o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru

Peiriannydd o Fangor yn ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gogledd Cymru
Dewch i wybod mwy
Perf arts midsummer nights dream cast EDIT

Myfyrwyr Celfyddydau Perfformio yn Dychwelyd i'r Llwyfan!

Dewch i wybod mwy
273615078 3100939313481029 8838375923284111011 n

Telehandler trydan y cyntaf o'i fath yn cyrraedd Glynllifon

Dewch i wybod mwy
Open event image for website

Colegau yn Cyhoeddi Digwyddiadau Agored ar gyfer mis Mawrth

Dewch i wybod mwy
IMG 2029

Edrych ymlaen at Gystadleuaeth Rygbi Ryng-golegol gyntaf Coleg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy
DSC09411

Arddangosfa o waith celf, myfyrwyr CMD, Dolgellau yn agor yn Nhŷ Siamas, Dolgellau.

Dewch i wybod mwy
Coleg Llandrillo Rhyl Campus jpg

Grŵp Llandrillo Menai yn Sicrhau Cyllid i Ddatblygu Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg Newydd

Dewch i wybod mwy
DSC09368

Myfyriwr Sgiliau Byw a Gwaith, Coleg Meirion-Dwyfor yn cystadlu yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Dewch i wybod mwy
Robotics1

Myfyrwyr Peirianneg yn Cyrraedd Rownd Derfynol Cystadleuaeth Roboteg Genedlaethol

Dewch i wybod mwy
Academi1

Hyfforddwyr Academi Rygbi Coleg Llandrillo yn Arwain y Ffordd

Dewch i wybod mwy
Mari 3

Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
DSC09363

Myfyrwyr Adeiladwaith CMD Dolgellau, yn cystadlu yn nghystadleuaeth Sgiliau Cymru am y tro cyntaf mewn dwy flynedd.

Dewch i wybod mwy
Idwal 2021

Ein Grŵp: Cyfarfod a'r Staff (Chwefror 2022)

Dewch i wybod mwy
Cmd labs edit 1

Y Grŵp yn sicrhau hawliau digidol dysgwyr a staff yn ystod y pandemig

Dewch i wybod mwy
Welsh culinary association arwyn mike and dave photos for press releases 4 Copy Large

Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru 2022 ar y Gweill

Dewch i wybod mwy
Coleg Cymraeg Cenedlaethol Logo Yellow

Cyn-fyfyrwyr a Staff Grwp Llandrillo Menai yn cyfrannu i gynhadledd Technoleg ar-lein y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy
Tourism Event 2 edited

Myfyrwyr yn Trefnu Cynhadledd Yrfaoedd ym maes Teithio a Thwristiaeth

Dewch i wybod mwy

Mawrth

Matt tebbutt

Matt Tebbutt o'r BBC yn rhannu ei brofiadau gyda Diwydiant Twristiaeth Llandudno

Bydd Matt Tebbutt, cogydd llwyddiannus yn ogystal ag awdur a chyflwynydd Saturday Kitchen ar y BBC yn dod i Landudno
Dewch i wybod mwy
Copy of IMG 20220328 100324

Myfyrwyr Peirianneg Forol Pwllheli ar antur ar hyd y Fenai.

Dewch i wybod mwy
Rhyl trade olympics 23 1 EDIT

Myfyrwyr yn Paratoi ar gyfer Cystadlaethau Olympaidd ym maes Sgiliau!

Dewch i wybod mwy
Gwenllian pyrs 1

Seren Rygbi'r Coleg a Darpar Fydwraig yn llofnodi'r Contract Proffesiynol Cyntaf Erioed i Ferched yng Nghymru!

Dewch i wybod mwy
Tony a Maisy

Aelod o dîm Coleg Menai yn cwblhau cyfres o heriau i godi arian dros elusennau

Dewch i wybod mwy
IMG 0938

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Staff Grwp Llandrillo Menai 2021-22

Dewch i wybod mwy
Stephen Eds

Cwmni cyfryngau cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n cynhyrchu rhaglenni dogfen ar gyfer ITV

Dewch i wybod mwy
IMG 20220320 WA0021

Myfyrwyr CMD Dolgellau yn Cymryd Rhan Mewn Prosiect Hanes Llafar Arloesol

Dewch i wybod mwy
Skills awards

Seremoni Wobrwyo Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
Ukraine

Staff a myfyrwyr y Grŵp yn Cefnogi'r Ymgyrch Ddyngarol yn Wcráin

Dewch i wybod mwy
IMG 9307

Myfyrwyr Lefel A yn Mwynhau Ymweliad Theatr y Goleudy

Dewch i wybod mwy
Rhydian can i gymru

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai'n ennill Cân i Gymru 2022

Dewch i wybod mwy
IMG 4088

Darlithydd Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn cipio’r wobr gyntaf mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Dewch i wybod mwy
Rugby team bowl final cardiff 5

Tîm Academi Rygbi Coleg Llandrillo'n Cyrraedd Rownd Derfynol Cymru yng Nghanolfan Principality

Dewch i wybod mwy
Construction weightlifting champs thomas roberts 02 EDIT

Llwyddiant i fyfyrwyr ifanc ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Prydain

Dewch i wybod mwy
DSC09779

Myfyriwr Coedwigaeth Glynllifon yn llwyddo yng nghystadleuaeth Lantra.

Dewch i wybod mwy
GLLM Wellbeing Strategy

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio Strategaeth Lles

Dewch i wybod mwy
Jenny Davies

Mae cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol wedi canfod ffordd arall o ysbrydoli pobl ifanc ar ôl ffeirio 'r cae chwarae am yr ystafell ddosbarth

Dewch i wybod mwy
Dalton with trophy 1

Myfyriwr o Goleg Llandrillo yn cipio gwobr Cogydd Iau Cymru

Dewch i wybod mwy
Sixth Logo

Grŵp Llandrillo Menai yw'r Dewis A* ar gyfer llwyddiant Lefel A yng Ngogledd Cymru

Dewch i wybod mwy
Wicc wed student medal winners 14 EDIT 1

Cystadleuaethau Coginio â blas Rhyngwladol

Dewch i wybod mwy
DSC08587

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
GLLM digital entitlement 2

Grŵp Llandrillo Menai'n mynd i'r afael ag allgau digidol

Dewch i wybod mwy

Ebrill

Su awards 05 Copy

Undeb Myfyrwyr y Coleg yn cael ei enwi y Gorau yng Nghymru am y bedwaredd flwyddyn yn olynol!

Dewch i wybod mwy
Copy of IMG 8362

Llwyddiant myfyrwyr a staff o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth Centenary Shield

Dewch i wybod mwy
277769016 1819128651617486 455881891167419700 n

Myfyrwyr Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored Dolgellau yn cerdded Llwybr Mary Jones.

Dewch i wybod mwy
Tŷ Menai 1

Buddsoddiad gwerth £13 miliwn gan Grŵp Llandrillo Menai ym Mangor

Dewch i wybod mwy
DSC00517

Bydwragedd yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal Coleg Meirion-Dwyfor

Dewch i wybod mwy
Asd pods 02

Grŵp Colegol yn Darparu Podiau i Fyfyrwyr sydd Angen Llefydd Tawel

Dewch i wybod mwy
GLLM Games Dev 1

Cynhadledd yn trafod gwerth y Gymraeg yn y byd digidol.

Dewch i wybod mwy
IMG 7332

Aelod o staff Coleg Menai'n agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru

Dewch i wybod mwy
Art octopus photo web Abi Dearden

Darn o gelf myfyriwr Coleg Llandrillo yn arwain y ffordd ar lwybr cerfluniau

Dewch i wybod mwy
Rhyl skills olympics 15 Large 1

Myfyrwyr y Rhyl yn Cael Blas ar Gystadlu ar Lefel ‘Olympaidd’!

Dewch i wybod mwy
Computing robs ex boss tt games talk 2 EDIT

Cyn Bennaeth Dylunio gemau fideo Lego yn cael ei holi gan fyfyrwyr Coleg Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
Sport wheelchair alex at recent champs in bolton

Myfyriwr Coleg yn Serennu mewn Dwy gamp Cadair Olwyn

Dewch i wybod mwy
Asd pods 02

Grŵp Llandrillo Menai yn derbyn tystysgrif Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth

Dewch i wybod mwy
Hosp john evans

Cyn-Fyfyriwr Arlwyo wedi ei enwi yn Gogydd Gweithredol yn un o fwytai gorau Awstralia

Dewch i wybod mwy
Inclusive Wellbeing

Pedair adran o Goleg Menai yn cydweithio i ddathlu'r Wythnos Les

Dewch i wybod mwy

Mai

Ils bikes 05

Myfyrwyr yn trwsio beiciau ar gyfer dysgwyr heb feic!

Dewch i wybod mwy
IMG 6362

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth.

Dewch i wybod mwy
Cm applied science biomedical diploma completion

Myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol Bangor yn dathlu cwblhau eu Diploma Estynedig Biofeddygol!

Dewch i wybod mwy
IMG 0337

Llwyddiant Digwyddiad i Adeiladwyr yng Nghanolfan CIST

Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant adeiladu i Ganolfan Sgiliau, Isadeiledd a Thechnoleg (CIST)
Dewch i wybod mwy
Engineering wind turbine l2 framework completion 10 1

Seremoni i Ddyfarnu Tystysgrifau i Brentisiaid sydd wedi Cwblhau Rhan Gyntaf eu Cwrs ym maes Tyrbinau Gwynt

Dewch i wybod mwy
Stephanie Humphreys

Myfyriwr Teithio a Thwristiaeth yn Ennill Ysgoloriaeth werth £100,000

Dewch i wybod mwy
DSC00760

Dros 5 mil yn ymweld a marci Coleg Glynllifon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon

Dewch i wybod mwy
A levels chester uni nhs job Sophie Foulkes

Cyn-fyfyrwraig Lefel A o'r Coleg yn cael ei Swydd Ddelfrydol gyda'r GIG

Dewch i wybod mwy
JPEG image

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael rhagflas o'r Sector Gofal

Dewch i wybod mwy
Fifthwheel Rhuallt

Gwneuthurwr o Rhuallt yn Gwireddu Potensial diolch i Bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae gwneuthurwr carafanau moethus The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) wedi gallu codi capasiti, cynhyrchu mwy a
Dewch i wybod mwy
Cm music tech spotify strawberry guy 01 1

Cyfansoddiadau Cyn-fyfyriwr yn Cael eu Ffrydio 125 Miliwn Gwaith ar Spotify

Dewch i wybod mwy
Rhyl college front 010

Coleg y Rhyl yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Dewch i wybod mwy

Mehefin

Food Tech

Llwyddiant i Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Dewch i wybod mwy
Llangefni community event 2

Digwyddiad Cymunedol ar Gampws Llangefni yn denu cannoedd o ymwelwyr!

Dewch i wybod mwy
Hosp seafood chef of year western heat 51

Myfyrwyr o Goleg Llandrillo'n Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Dewch i wybod mwy
Dolgellau and pwllheli campuses in one image

Campysau Dolgellau a Phwllheli'n Paratoi ar gyfer Digwyddiadau Cymunedol Enfawr

Dewch i wybod mwy
Llangefni campus

Campws Llangefni'n Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Dewch i wybod mwy
Image 5

Myfyriwr CMD Dolgellau yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gwirfoddol mewn seremoni yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Dewch i wybod mwy
Access to he award lorna hughes 05 Copy

Enillydd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Cymru'n Dod yn Ail yn Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig!

Dewch i wybod mwy
Queens prize guild hall 16

Myfyrwyr y Coleg yn paratoi ar gyfer y Parti Platinwm yn y Palas

Dewch i wybod mwy
IMG 9394

Lansio partneriaeth Gwaith ac Astudio newydd rhwng Coleg Meirion-Dwyfor a'r Urdd.

Dewch i wybod mwy

Gorffennaf

I K8n Vr3 M X3

Buddsoddiad o filiynau o bunnoedd yn nyfodol Coleg Glynllifon

Dewch i wybod mwy
EIF Education and Learning Award 2021 presented by RFS Trustee Christine Cahalan to Jeff Jones Coleg Glynllifon DSC 9137a scaled e1634739493863

Adran Goedwigaeth Coleg Glynllifon yn cael eu dewis fel y gorau o’r goreuon gan y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol.

Dewch i wybod mwy
NSS logo

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Dewch i wybod mwy
GLLM Graduation 2022 1

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio!

Dewch i wybod mwy
Megan George image 3

Myfyrwyr Coleg Menai wedi'u dewis i arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Origins Creative yn Llundain mis yma.

Dewch i wybod mwy
Patrice cymraeg

Myfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor yn cael ei dewis gan Brifysgol y Celfyddydau Llundain i arddangos ei gwaith yn Origins Creatives yn Llundain y mis hwn.

Dewch i wybod mwy
I Rd4 Xb DV X2

Myfyriwr Coedwigaeth yn cipio gwobr Cymdeithas Coedwigaeth Frenhinol

Dewch i wybod mwy

Awst

20220721 182630

Myfyriwr CMD o Ddolgellau wedi ei dewis ar gyfer Origins Creatives 2022

Dewch i wybod mwy
DSC 7832

Canlyniadau Rhagorol i Fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
Gethin Jones from Mona Lifting

Busnes a hinsawdd yn elwa o’r Academi Ddigidol Werdd

Gyda phwyslais cynyddol ar leihau carbon, mae busnesau bach yng Ngwynedd a Môn yn derbyn cefnogaeth ar eu taith ....
Dewch i wybod mwy
Hospitality cm michael john raymond blanc 1

Cyn-fyfyriwr o Goleg Menai cydweithio â chogydd o fri

Dewch i wybod mwy
Outdoor sports advertorial pic

Gallai dewis gyrfa ym maes chwaraeon antur awyr agored arwain at yr antur orau un!

Dewch i wybod mwy
Cmd hafan marine 2

Adran Peirianneg Forol Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn edrych ymlaen at bennod newydd, gyffrous

Dewch i wybod mwy
Qaa story graduation photo

'Trefniadau cadarn' ar gyfer sicrhau ansawdd Addysg Uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol Prydain

Dewch i wybod mwy
210826 REC External 006

Grwp Llandrillo Menai yn dyfarnu Cytundeb ar gyfer Canolfan Peirianneg a Technolegau Adnewyddadwy o'r Radd Flaenaf

Dewch i wybod mwy

Medi

FO Week2

Ystyria dy Camau Nesaf yn ystod ‘Wythnos Dewisiadau!’

Dewch i wybod mwy
Erin Ysgoloriaeth 1

Dau fyfyriwr yn derbyn ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
Led let 2

Myfyriwr Lefel A Y Gyfraith yn cael llwyddiant ar gynllun LEDLET

Dewch i wybod mwy
Bbc cymru wales

Myfyrwyr Ffilm a Theledu yn Mynychu Dosbarth Meistr BBC

Dewch i wybod mwy
Wind turbine new intake and new apprenticeship 12 1

Prentisiaeth Tyrbinau Gwynt cyntaf y DU!

Dewch i wybod mwy
I hq P9 Vk3 X2

'Myfyrwyr Coleg Glynllifon - perfformiad nodedig'

Dewch i wybod mwy
Grwp cycle london to paris

Beicwyr y Coleg yn Goresgyn Tywydd Poeth a Stormydd i Gyrraedd Paris!

Dewch i wybod mwy
Image 50431745

Myfyrwyr CMD Lefel A yn Cael Mynediad i Ysgol Wyddoniaeth Prifysgol Bangor

Dewch i wybod mwy
Freshers rhyl ice cream shots 2

Cannoedd o Fyfyrwyr Newydd yn Profi Cyffro yng Nghrŵp Llandrillo Menai!

Dewch i wybod mwy
GLLM CMD Pwllheli 6

Canlyniadau Rhagorol i Ddysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor

Dewch i wybod mwy
Rhyl engineering centre launch 9

Y Gwaith Adeiladu'n Dechrau ar Ganolfan Beirianneg gwerth £12m ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
USW award

Tiwtor Saesneg Coleg Meirion-Dwyfor yn ennill gwobr genedlaethol.

Dewch i wybod mwy
Policing degree story jess and mollie 2

Dau o Raddedigion y Cwrs Plismona yng Ngholeg Llandrillo yn Dechrau Gyrfaoedd Newydd ar ôl Dychwelyd o'r UDA ac Awstralia!

Dewch i wybod mwy
Lois a Sioned

Yr angen cynyddol am nyrsys yn sbarduno dwy yn ôl i fyd addysg.

Dewch i wybod mwy
Events management escape room 7 1

Myfyrwyr yn Ceisio Dianc!

Dewch i wybod mwy

Hydref

Bethan Humphreys Inspire Award

Gwobr Ysbrydoli i fam ysbrydoledig

Dewch i wybod mwy
Dol Degree 1

Coleg Meirion-Dwyfor, y dewis naturiol i nifer cynyddol o bobl sydd eisiau dilyn cwrs addysg uwch.

Dewch i wybod mwy
IMG 0585

Myfyrwyr Therapi Harddwch Dolgellau yn cymryd rhan mewn digwyddiad Iechyd Cymunedol.

Dewch i wybod mwy
Jonathan efo Heat Pump

Datblygu sgiliau crefftwyr at ddyfodol di-garbon

Dewch i wybod mwy
Llyn 3

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn yn ymweld a Choleg Glynllifon.

Dewch i wybod mwy
Akademie Klausenhof

Myfyrwyr yn Mynd ar Brofiad Gwaith i'r Almaen

Dewch i wybod mwy
Hair grwp loreal watch party 10

Y Cwmni Colur Mwyaf yn y Byd yn Dod i'r Coleg

Dewch i wybod mwy
DSC09723

Y berthynas rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Caerdydd a'r Fro yn mynd o nerth i nerth

Dewch i wybod mwy
Unnamed 1

Cyhoeddi mai colegau'r Grŵp yw'r rhai cyntaf yng Nghymru i fod yn rhan o'r cynllun 'Digital Schoolhouse'

Dewch i wybod mwy
GLLM Marine Engineering 2 2

Galw mawr am Fyfyrwyr Peirianneg Forol

Dewch i wybod mwy
Agoriad Labordai 34

Buddsoddiad mewn pynciau STEM yn dod â labordai o'r radd flaenaf i gampws y coleg yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
PHOTO 2022 10 06 22 39 06

Gwledd y Beatles ac Othelo i fyfyrwyr Lefel A

Dewch i wybod mwy
IMG 3620

Myfyrwyr cwnsela cyntaf y Coleg yn dathlu eu llwyddiant

Myfyrwyr cwnsela cyntaf y Coleg yn dathlu eu llwyddiant
Dewch i wybod mwy
Dol 2

Tîm Achub Mynydd Aberdyfi yn ymweld â Choleg Meirion-Dwyfor Dolgellau

Dewch i wybod mwy
Media james lehart 3

Penodi cyn-fyfyriwr yn Arweinydd Rhaglen yn y Coleg lle buodd yn astudio!

Dewch i wybod mwy
Rhyl rhona archery 03 1

Cydlynydd Sgiliau'r Coleg yn cyrraedd y nod!

Dewch i wybod mwy
Group 1

Y daith i carbon sero

Dewch i wybod mwy
Unnamed 2

Myfyrwyr Lefel A yn action mewn cynhyrchiad arloesol

Dewch i wybod mwy
IMG 3988

Cyn-fyfyriwr yn rheoli'r Lletygarwch yn Stadiwm Etihad

Dewch i wybod mwy

Tachwedd

Bala lake hotel

Cyflwyno Cyfleoedd Gyrfa ym Maes Lletygarwch a Hamdden i Ddisgyblion Ysgol

Dewch i wybod mwy
Cmd power station visit 2

YMWELIAD I ORSAF PŴER DINORWIG GAN FYFYRWYR SYDD YN ASTUDIO PEIRIANNEG

Dewch i wybod mwy
Alex BTEC Award Winner v2

DYSGWR O DDEGANWY YN ENNILL GWOBR CHWARAEON CLODFAWR YNG NGWOBRAU BTEC 2022

Dewch i wybod mwy
Hair ex student ashley graham 10 2

Efrog Newydd... Paris... Llundian... Llandrillo-yn-Rhos!

Dewch i wybod mwy
Image 50412545

Myfyriwr Lefel A yn Serennu mewn Cystadleuaeth Fathemateg Ryngwladol

Dewch i wybod mwy
DSC09933

Ymweliad Cwmni Swig yn Hybu Myfyrwyr Adeiladwaith a Pheirianneg i feddwl am Gychwyn Busnes

Dewch i wybod mwy
Coleg Llandrillo Menai 5093 D852038

Profiadau Myfyrwyr Cyrsiau Gradd yn y Coleg

Dewch i wybod mwy
Cin ils llangefni

Bwrlwm diwrnod Plant mewn Angen yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Dewch i wybod mwy
IMG 20221019 110729

Myfyrwyr Lefel A Cyfrifiadureg yn ymweld â Bletchley Park ac Amgueddfa Cyfrifiadureg Caergrawnt

Dewch i wybod mwy
Rhyl dcc award group WEB

Anrhydeddu Myfyriwr Ysbrydoledig o'r Coleg am Helpu Cymdogion yn ystod Llifogydd

Dewch i wybod mwy
Image 50415873

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Dewch i wybod mwy
Worldskills small logo

Profi Sgiliau Myfyrwyr yn rowndiau terfynol Worldskills UK

Dewch i wybod mwy
Media rugby s4c L R Max Williams Rowan Snow and Deborah Kelty

Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn Cynhyrchu Ffilm ar gyfer Sianel Deledu Genedlaethol

Dewch i wybod mwy
Gwynedd Health and Safety Construction Student Awarded Best in UK Tesni James 288x288

Myfyriwr a Ddilynodd Gwrs Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu yw'r Gorau trwy Brydain

Mae Tesni wedi ennill gwobr Ian Whittingham i'r Ymgeisydd Gorau ar y cwrs Rheoli Iechyd a Diogelwch ym maes Adeiladu.
Dewch i wybod mwy
GLLM CMD Pwllheli 9 1

Myfyrwyr Lefel A Coleg yn cael blas ar y Brifysgol

Dewch i wybod mwy
Arts urdd success kayley 2 Copy 1

Myfyriwr Celf Coleg yn Rhagori yn Rownd Derfynol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Dewch i wybod mwy
IMG 4458

Arddangos Sgiliau Ynys Môn

Dewch i wybod mwy

Rhagfyr

Perf arts kyle documentary now 02 1

Myfyriwr Coleg yn Disgleirio ymhlith Sêr y Byd Ffilm a Cherddoriaeth

Dewch i wybod mwy
Ils xmas fair Large 1

Myfyrwyr yn Gwerthu Crefftau Nadolig o Waith Llaw mewn Marchnad Nadolig Awyr Agored

Dewch i wybod mwy
IMG 0242

Pobl Ifanc Grŵp Llandrillo Menai ar y TRAC Cywir ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair!

Dewch i wybod mwy
Hosp world cup Junior team smaller 1

Gwobrau Arian ac Efydd yng Nghwpan y Byd ar gyfer Myfyrwyr Coleg

Dewch i wybod mwy
PHOTO 2022 10 14 07 49 03

Myfyrwyr yn Cyhoeddi Llyfr Stori Nadolig

Dewch i wybod mwy
Sportpictures Cymru 5078 DSC 2110

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiad dathlu ar gyfer rhaglen Addysg Uwch Ymarfer Gofal Iechyd

Dewch i wybod mwy
Paul Bevan

Dathlu busnesau lleol wrth iddyn nhw anelu at carbon sero

Dathlu busnesau lleol wrth iddyn nhw anelu at carbon sero
Dewch i wybod mwy
Cm sport aln event 04

Cymorth myfyrwyr o Goleg Menai i ddiwrnod Llwybrau Llesiant

Dewch i wybod mwy
Student survey stock photo for PR USE THIS

Adborth Cadarnhaol gan Ddysgwyr yn yr Arolwg Myfyrwr

Dewch i wybod mwy
Ils sport cricket Matt runners up medal

Myfyriwr yn ennill cap am am lwyddiant mewn Criced galluoedd cymysg

Dewch i wybod mwy
DSC01509

Cyn-fyfyriwr yn dod O’r UDA i Ymweld â Glynllifon i Lansio Prosiect Cyfeillio Newydd

Dewch i wybod mwy
Rhyl public services brickfield pond week 2 03

Myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus y Rhyl yn Helpu i Blannu Gwrychoedd

Dewch i wybod mwy
Chef Jack Quinney and tutor Tony Fitzmaurice

Jack, y Llysgennad Prentisiaethau, wedi gwneud dewis doeth am yrfa fel cogydd

Apprenticeship Ambassador chef Jack passionate about chosen career
Dewch i wybod mwy
Gwahoddiad invitation

Dyfodol Digidol Gwyrdd

Dathlu busnesau lleol wrth iddynt anelu am sero net
Dewch i wybod mwy
Llandrillo RWE Engineering Apprentices 6

Cwmni RWE yn Gwella Sgiliau Gwyrdd ei Weithlu

Dewch i wybod mwy
Comp former student ryan ward EDIT

Cyn-fyfyriwr Cyfrifiadura o'r Coleg i dderbyn Doethuriaeth

Dewch i wybod mwy
Urdd

Myfyrwyr Gradd Awyr Dgored yn Cychwyn ar Bartneriaeth Gyda’r Urdd

Dewch i wybod mwy
National finals

Myfyrwyr yn Ennill Medalau Mewn Gemau Terfynol Wordskills UK!

Dewch i wybod mwy

Dewch o hyd i'ch cwrs