Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor yn cychwyn busnes yng nghanol y pandemig

Mae Alaw Mared Jones, sydd yn gyn-fyfyrwraig lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, wedi cychwyn busnes ffitrwydd Coached by Alaw yn ystod y pandemig.

Astudiodd Alaw, yn wreiddiol o Benrhyndeudraeth, lefel A mewn Bioleg, Seicoleg a Chwaraeon, lle derbyniodd raddau AAA*, cyn symud ymlaen i astudio gradd mewn Ffisiotherapi (BSc) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dywedodd Alaw Mared Jones.

“Yn y cyfnod clo, dw i’n meddwl fel llawer, roeddwn wedi dechrau diflasu. Roeddwn i’n lwcus ofnadwy o gael benthyg offer codi pwysau gan gampfa Yard 6, felly wrth wella fy ffitrwydd ar y patio tu allan, roeddwn i’n dechrau mynd yn fwy chwilfrydig am y byd ffitrwydd!”

Ychwanegodd

“Ar ôl cymhwyso fel hyfforddwr ar gwrs ar-lein, dechreuais weithio mwy neu lai yn syth ym mis Mehefin ar ôl hysbysu’r cwmni ar-lein. Roeddwn i fflat out trwy’r haf!! Codi am pum bob bore i ddechrau gweithio am 6 tan 8 pob nos”.

Mae Coached by Alaw yn gwmni hyfforddi ffitrwydd ar-lein sydd yn cynnig cyrsiau cynyddu ffitrwydd, a rhaglenni ffitrwydd wedi eu teilwra. Am fwy o wybodaeth cliciwch YMA.

Dywedodd Bryn Hughes Parry, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Meirion-Dwyfor.

“Mae gweld ein cyn myfyrwyr yn llwyddo, a hynny mewn amgylchiadau heriol yn wych. Fel un sydd wedi gweithio’n agos gyda phobol ifanc yn ystod y pandemig, dwi’n gwybod bod pethau wedi bod yn anodd. Mae gweld bod Alaw wedi troi sefyllfa anodd yn gyfle iddi rannu ei arbenigedd gyda’i chyfoedion yn wych.”

Am fwy o wybodaeth am holl gyrsiau Lefel-A Coleg Meirion-Dwyfor, cliciwch YMA.