Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cwcis

Er mwyn cydymffurfio gyda deddfau preifatrwydd ar-lein yr Undeb Ewropeaidd (UE), mae'n rhaid i ni ofyn am eich caniatâd i ddefnyddio cwcis. Cyflwynwyd y ddeddfwriaeth i'ch helpu i ddewis prun ai i ganiatáu gwefan i ddefnyddio cwcis wrth i chi ymweld â nhw ai peidio.

Yn ddiofyn, mae Grŵp Llandrillo Menai yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur i roi'r profiad gorau posib i chi. Os parhewch i bori'r wefan, rydych yn caniatáu hyn.

Os nad ydych eisiau'r wefan hon osod cwcis ar eich cyfrifiadur, dylech newid gosodiadau eich porwr. Mae AboutCookies.org yn wefan ddefnyddiol iawn sy'n dangos i chi sut i ddileu a rheoli'r cwcis sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur. Nodwch, drwy ddileu neu anablu cwcis, efallai na wnaiff ein gwefan weithio yn iawn.

Beth yw cwci?

Ffeiliau testun bychan o ddata yw cwcis sydd wedi eu storio ar eich cyfrifiadur drwy gyfrwng eich porwr. Fe'u defnyddir gan y mwyafrif o wefannau i helpu personoli eich profiad o'r we, er enghraifft ar gyfer dilysu, ac ar gyfer dibenion dadansoddol. Ni all cwcis gario firysau na meddalwedd faleisus.

Pam ddylwn i dderbyn cwcis?

Ni fydd rhai nodweddion ar y safle hwn yn gweithio'n gywir os nad ydych yn caniatáu cwcis. Nid ydym yn storio unrhyw wybodaeth sensitif mewn cwci.

Cwcis rydym yn ddefnyddio:

preferredLanguage - Pan ymwelwch â'n gwefan am y tro cyntaf, gofynnir i chi ym mha iaith yr hoffech weld cynnwys ein gwefan. Wedi gwneud eich dewis, rydym yn gosod cwci i gofio'r wybodaeth yma pan ddewch yn ôl.

CRAFT_CSRF_TOKEN + CraftSessionId - Craft yw ein system rheoli cynnwys (CMS). Nid yw cwcis diofyn Craft yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol na sensitif, na chyfeiriadau IP. I ddarganfod mwy am ddefnydd Craft o gwcis, ewch i https://craftcms.com/knowledge-base/how-does-craft-use-cookies.

_ga + _gat - Cwcis 'Google Analytics' yw rhain. Mae 'Google Analytics' yn adnodd sy'n ein helpu ni (Grŵp Llandrillo Menai) i fesur sut mae defnyddwyr (chi) yn rhyngweithio â chynnwys ein gwefan. Nid yw 'Google Analytics' yn storio unrhyw fanylion personol am ddefnyddwyr y wefan. Os hoffech dynnu'n ôl o ddefnyddio'r gwasanaeth yma ewch i dudalen Google am fwy o wybodaeth.