Tachwedd

Gweithwyr cymorth gofal iechyd ar y llwyfan yn Venue Cymru ar ôl cwblhau eu Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Gofal Iechyd.

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn dathlu dysgwyr Ymarfer Gofal Iechyd

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru yn ddiweddar i ddathlu cyflawniadau academaidd dros 100 o weithwyr cymorth gofal iechyd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dewch i wybod mwy
Sam McIlvogue, Lawrence Wood, Yuliia Batrak, Darren Millar a Dafydd Evans

Darren Millar yn ymweld â Choleg Llandrillo i gwrdd ag Yuliia, enillydd medal aur WorldSkills

Cafodd yr AeloI Senedd dros Orllewin Clwyd ei hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yng Ngholeg Llandrillo a Grŵp Llandrillo Menai hefyd

Dewch i wybod mwy
Elle Maguire yn torri gwallt cleient yn ei salon, The Hair Bar ym Mangor

Ail Salon i Elle, y Darpar Ddarlithydd

Mae Elle Maguire wedi dychwelyd i Goleg Menai gyda'r nod o drosglwyddo ei sgiliau i eraill, a pharhau i ehangu ei busnes llwyddiannus

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn gweithio gyda'r planhigion sy'n tyfu yn yr uned hydroponeg yng Ngholeg Glynllifon.

Coleg Glynllifon i arddangos manteision dull blaengar o dyfu cnydau

Bydd gweithdy hydroponeg yn cael ei gynnal yng ngholeg diwydiannau'r tir yng Nglynllifon ar ôl i'r myfyrwyr a'r staff dreialu'r dull gwyrdd a chost effeithiol hwn o gynhyrchu bwyd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor - Osian Thomas, Lydia Matulla ac Eluned Lane

Lydia, Osian ac Eluned yn mynd ar gwrs Ysgrifenwyr Ifanc

Myfyrwyr ail flwyddyn Lefel A yn rhannu eu profiadau ar ôl cael eu noddi gan Glwb Rotari Pwllheli

Dewch i wybod mwy
Gwybodaeth a Gwobrau Prentisiaeth Gogledd Cymru 2023

Pleidleisiwch am Brentis y Flwyddyn gogledd Cymru

Mae Busnes@LlandrilloMenai a Chonsortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai bellach wedi lansio ei Wobrau Prentisiaethau Gogledd Cymru blynyddol, ac mae'r cyfnod pleidleisio i goroni Prentisiaid mwyaf talentog gogledd Cymru nawr ar agor.

Dewch i wybod mwy
Jeff a Duy y tu allan i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Cyn-fyfyriwr rhyngwladol, Duy, yn ymweld â'r coleg yn ystod ei fis mêl

Daeth Duy, sy’n wreiddiol o Fietnam ond bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau, â’i ŵr Jeff i Goleg Llandrillo wrth iddynt ddathlu eu priodas yn ystod taith i Lundain a Pharis.

Dewch i wybod mwy
Darlithwr Coleg Menai, Dave Owens

Heddwas profiadol yn ymuno â’r coleg fel darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Ar ôl 30 mlynedd yn yr heddlu mae Dave Owens yn ysbrydoli myfyrwyr Coleg Menai yn ei swydd newydd fel darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr tu allan i'r Ganolfan

Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn Croesawu Myfyrwyr

Mae myfyrwyr wedi dechrau dilyn cyrsiau yn y Ganolfan Beirianneg sydd newydd agor ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl. Dyma gyfleuster arloesol a blaengar sy'n werth £13 miliwn.

Dewch i wybod mwy
Annie-Rose Tate yn y theatr ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Annie-Rose yn serennu yn y gyfres ‘Three Little Birds’

Mae'r actor hefyd wedi siarad am ei brwydr ag acalasia ac wedi canmol y gefnogaeth a gafodd gan Goleg Llandrillo ar ôl cael diagnosis yn 17 oed

Dewch i wybod mwy
Casi Evans yn derbyn gwobr Chwaraewraig Iau y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif 2023

Dysgwyr Coleg Menai yn cael eu cydnabod yng Ngwobrau Chwaraeon Môn Actif

Roedd Casi Evans a David Owen ymhlith yr enillwyr, yn ogystal â Kieran Jones, Celt Ffransis, Catrin Stewart ac Osian Perrin sy'n gyn-fyfyrwyr

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Amaethyddiaeth a Pheirianneg Coleg Glynllifon yn Agritechnica yn yr Almaen

Myfyrwyr Glynllifon yn ymweld ag un o sioeau amaethyddol mwyaf y byd

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr Amaethyddiaeth a Pheirianneg Coleg Glynllifon ar ymweliad i Agritechnica yn Hanover, yr Almaen i ddysgu gan rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r maes technoleg amaethyddol.

Dewch i wybod mwy
Gyrrwr car Menai Motorsports gyda'r car Peugeot a'r tîm ar Drac Môn

Menai Motorsport ar wib yn Ras y Cofio

Bu myfyrwyr peirianneg chwaraeon moduro Coleg Menai wrthi'n brysur yn paratoi Peugeot 107 i gystadlu ar gylch rasio Trac Môn ar Ddiwrnod y Cadoediad, ras olaf y car am eleni

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Osian Roberts ac Yuliia Batrak yn ennill medalau aur yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Roedd yna hefyd fedalau efydd i Eva Voma ac Adam Hopley wrth i Grŵp Llandrillo Menai ddod yn bedwerydd yn erbyn colegau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig

Dewch i wybod mwy
Lois Roberts gyda'r myfyrwyr peirianneg forol a'r darlithwyr ar gampws Hafan Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli

Lois yn dychwelyd i'r Coleg i rannu hanesion am ei hanturiaethau Adriatig

Llwyddodd Lois Roberts i gael swydd fel technegydd llynges yng Nghroatia ar ôl astudio Peirianneg Forol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, ac yn ddiweddar, dychwelodd i gampws Hafan i siarad am ei theithiau

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr gydag aelodau staff ar ôl derbyn eu pecyn tŵls peirianneg

Cyflwyniad arbennig i griw myfyrwyr Peirianneg 2023

Roedd y cyflwyniad traddodiadol yn achlysur teimladwy wrth i Beirianneg symud o gampws Llandrillo-yn-Rhos Coleg Llandrillo i ganolfan ragoriaeth newydd yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Iolo Williams gyda Barbara Morgan, darlithydd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor a'r cyn-fyfyrwyr Rob Whittey, Osian Lewis-Smith a Rabia Ali.

Ymweliad arbennig Iolo Williams â champws y coleg yn Nolgellau

Daeth Iolo Williams, cyflwynydd rhaglen Springwatch i Goleg Meirion-Dwyfor yn ddiweddar i gefnogi ymgyrch codi arian Dr Kath Whittey sydd ar ei ffordd i Antarctica gyda phrosiect Homeward Bound

Dewch i wybod mwy
Hollie McFarlane gyda'i llyfr, 'Sometimes, Mummy feels...'

Hollie, sy’n gyn-fyfyriwr, yn ysgrifennu llyfr i blant yn ystod triniaeth canser

Mae Hollie McFarlane, sy’n gyn-fyfyriwr yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, wedi ysgrifennu llyfr i blant. Gwnaeth hyn tra’i bod yn derbyn triniaeth ar gyfer canser y fron er mwyn helpu ei merch ifanc i ymdopi â'r hyn oedd yn digwydd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn croesi ‘tir peryglus’ gyda thîm ymgysylltu’r Fyddin yng Nghymru ar y caeau 3G ar gampws Coleg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos

Ymweliad y fyddin yn helpu myfyrwyr i feithrin perthynas

Bu dysgwyr Coleg Llandrillo yn gweithio gyda'i gilydd i groesi 'tir peryglus' pan ddaeth tîm ymgysylltu’r Fyddin Yng Nghymru i ymweld â champws Llandrillo-yn-Rhos

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn y gawell yn nigwyddiad APFC 8

Myfyrwyr yn gweithio ar noson ymladd MMA a ffrydiwyd i filiynau o danysgrifwyr UFC

Dysgwyr Gradd Sylfaen yn y Cyfryngau Creadigol a Darlledu o Goleg Llandrillo yn gweithio ar APFC 8 a ddarlledwyd yn fyw ledled y byd gyda chyn-bencampwr ysgafn UFC, Anthony Pettis

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn defnyddio gliniadur ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Tachwedd

Mae Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd – o gyrsiau galwedigaethol, prentisiaethau a chyrsiau Lefel A i raddau a chymwysterau proffesiynol

Dewch i wybod mwy
Lia Williams gyda chydweithwyr yng nghriw Jet2

Lia yn cael gweld y byd ar ôl dilyn cwrs Teithio a Thwristiaeth

Ar ôl astudio yng Ngholeg Menai cafodd Lia Williams swydd fel un o griw caban Jet2, a bellach mae hi ar fin ehangu ei gorwelion ar ôl cael swydd newydd gyda Virgin Atlantic

Dewch i wybod mwy
Eva Voma

Cyn-fyfyriwr yn dychwelyd i Goleg Menai fel darlithydd

Enillodd Eva Voma nifer o wobrau yn ystod ei chyfnod yng Ngholeg Menai, ac mae hi ar fin dychwelyd i'r coleg i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr

Dewch i wybod mwy
Cystadleuwyr

⁠Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn Sicrhau eu Lle yn Rowndiau Terfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd deuddeg o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rowndiau terfynol cenedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Rhian James a Yuliia Batrak gyda'r darlithydd Glenydd Hughes o flaen trên British Pullman

Profiad gwaith pum seren i fyfyrwyr y coleg

Aeth Yuliia Batrak a Rhian James, dysgwyr o adran lletygarwch Coleg Llandrillo, i weini yng Ngwesty Cadogan yn Llundain, ac ar drên moethus British Pullman sy'n cludo teithwyr i leoliad Downtown Abbey

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo yng ngwersyll hyfforddi milwrol Capel Curig

Myfyrwyr yn cael blas ar yrfaoedd y Fyddin mewn gwersyll hyfforddi

Ymwelodd dysgwyr y cwrs BTEC Lefel 3 Gwasanaethau Diogelu Lifrog yng Ngholeg Llandrillo â gwersyll milwrol Capel Curig, lle rhoddodd milwyr y profiad o weithio yn y Fyddin iddynt

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts yn gweithio fel gweithredwr canolfan troi CNC ar gyfer IAQ

Osian yn targedu llwyddiant WorldSkills am y tro cyntaf i'r Adran Beirianneg

Osian Roberts fydd y prentis cyntaf i gynrychioli Coleg Menai mewn peirianneg yn rownd derfynol genedlaethol WorldSkills UK y mis hwn

Dewch i wybod mwy