Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Peirianneg Forol Pwllheli ar antur ar hyd y Fenai.

Fel rhan o gynllun Gaeaf Llawn Lles Llywodraeth Cymru, cafodd myfyrwyr ar gwrs Peirianneg Forol ar safle Pwllheli y cyfle i fynd ar gwch SeaWake cwmni Angelsey Boat Trips yn ddiweddar.

Mae Gaeaf Llawn Lles yn rhan o becyn gwerth £20 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi plant a theuluoedd er mwyn sicrhau nad oes yr un plentyn yn cael ei adael ar ôl o ganlyniad i’r pandemig.

Mae Chwaraeon Cymru wedi bod yn cydweithio â sefydliadau i gyflwyno rhaglen o weithgareddau amrywiol, gyda’r nod o ysbrydoli pobol ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a chadw’n heini.

Cafodd ein myfyrwyr y cyfle i fynd ar gwch cyflym Doscovery y cwmni, yr unig un o’i mhath yn y wlad, ar daith hyd afon Menai, gan hwylio o dan Pont Menai , Thomas Telford a Phont Britannia, Robert Stephenson, cyn hwylio nol am Beaumaris ac o gwmpas Ynys Seiriol.

Dywedodd Philip Masterson o adran Beirianneg Forol CMD Pwllheli.

‘Mae cyflwyno’r math yma o gyfleoedd i’n myfyrwyr yn rhan ganolog o’n gwaith yn y coleg. Mae cael y cyfle i weld pobol yn y byd go-iawn yn gweithio allan ar y mor, ac mewn cwmnïau llwyddiannus fel Angelsey Boat Trips yn hynod o bwysig i ddatblygiad addysgol ein myfyrwyr. Diolch o galon i brosiect Gaeaf Llawn Lles am y cyfle hwn”

Dywedodd Dawn Bowden Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Llywodraeth Cymru

‘Bydd y sector diwylliant a chwaraeon yn parhau i chwarae rhan bwysig yn cefnogi plant a phobl ifanc i gael eu gwynt atynt ar ôl y pandemig, ac rwy’n edrych ymlaen at weld ein pobl ifanc yn dychwelyd i wneud y gweithgareddau y maent yn eu mwynhau, ac yn troi eu llaw at weithgareddau newydd hefyd. Mae’r rhaglen hon yn enghraifft arall o sut yr ydym yn cydweithio i roi cyfleoedd a phrofiadau i blant a phobl ifanc sy’n cael effaith tymor hir a chadarnhaol ar iechyd a lles.’

Dywedodd Julie Morgan Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

‘Mae rhoi cefnogaeth i blant a phobl ifanc ledled Cymru yn flaenoriaeth i’r llywodraeth hon, ac mae’n wych gweld plant yn cael blas ar wahanol weithgareddau chwaraeon dros wyliau’r hanner tymor. Gobeithio y bydd y sesiynau yn ysbrydoli’r plant sy’n cymryd rhan i ddysgu mwy am y chwaraeon hyn, i gadw’n heini ac yn bwysicach na dim i gael hwyl.’

Er mwyn dysgu mwy am ein cwrs Peirianneg Forol yn y coleg, ac i wneud cais, cliciwch YMA

The ‘Winter of Well-being’ initiative is part of a £20 million investment by the Welsh Government to support young people and families recovering from the pandemic, ensuring that no child is left behind. Sport Wales has been working with organisations to deliver a varied programme of activities, aimed at inspiring children to get involved in sport and get active.

The Marine Engineering students had the opportunity to ride the company's Discovery speedboat - the only one of its kind in the country - on a trip along the Menai Straits. They sailed under Thomas Telford’s Menai Bridge and Robert Stephenson's Britannia Bridge, before sailing back to Beaumaris and around Puffin Island.

Philip Masterson from the college’s Marine Engineering department on the Pwllheli campus, said: “Providing these kind of opportunities for our students is central to our work at the college. Getting the opportunity to see people in the real world working out at sea, at successful companies like Anglesey Boat Trips, is extremely important to the educational development of our students. Many thanks to the ‘Winter of Well-being’ project for this opportunity.”

Deputy minister for Arts and Sport, Dawn Bowden, said: “The culture and sport sectors will continue to play an important role in supporting our children and young people to recover from the pandemic, and I’m looking forward to seeing our young people return to what they love to do, and try out new activities too. This programme is another example of how we are working collaboratively to provide our children and young people with opportunities and experiences that will have a positive and lasting impact on their health and well-being.”

Deputy minister for Social Services, Julie Morgan, said: “Providing support for children and young people across Wales is a priority for this government and it is great to see children trying out sporting activities over the half-term break. I hope these sessions inspire the children taking part to explore these sports, stay active, and most importantly, have fun.”

For more information about our Marine Engineering course, click HERE

The ‘Winter of Well-being’ initiative is part of a £20 million investment by the Welsh Government to support young people and families recovering from the pandemic, ensuring that no child is left behind. Sport Wales has been working with organisations to deliver a varied programme of activities, aimed at inspiring children to get involved in sport and get active.

The Marine Engineering students had the opportunity to ride the company's Discovery speedboat - the only one of its kind in the country - on a trip along the Menai Straits. They sailed under Thomas Telford’s Menai Bridge and Robert Stephenson's Britannia Bridge, before sailing back to Beaumaris and around Puffin Island.

Philip Masterson from the college’s Marine Engineering department on the Pwllheli campus, said: “Providing these kind of opportunities for our students is central to our work at the college. Getting the opportunity to see people in the real world working out at sea, at successful companies like Anglesey Boat Trips, is extremely important to the educational development of our students. Many thanks to the ‘Winter of Well-being’ project for this opportunity.”

Deputy minister for Arts and Sport, Dawn Bowden, said: “The culture and sport sectors will continue to play an important role in supporting our children and young people to recover from the pandemic, and I’m looking forward to seeing our young people return to what they love to do, and try out new activities too. This programme is another example of how we are working collaboratively to provide our children and young people with opportunities and experiences that will have a positive and lasting impact on their health and well-being.”

Deputy minister for Social Services, Julie Morgan, said: “Providing support for children and young people across Wales is a priority for this government and it is great to see children trying out sporting activities over the half-term break. I hope these sessions inspire the children taking part to explore these sports, stay active, and most importantly, have fun.”

For more information about our Marine Engineering course, click HERE