Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Aelod o staff Coleg Menai'n agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru

Mae aelod o staff Coleg Menai wedi agor Llyfrgell Zines gyntaf Cymru, gan gynnal gweithdai ar y campws.

Sefydlodd Elin Angharad, cynorthwy-ydd adnoddau dysgu yn y llyfrgell ar gampws Bangor, 'Lyfrgell Zines Cymru', sef gweithdy creu zines.

Bydd pobl yn cyhoeddi eu zines eu hunain, gan gynnwys delweddau a geiriau gwreiddiol a rhai heb fod yn wreiddiol. Amrywia'r pynciau a'r themâu, gan roi penrhyddid i ddylunwyr wrth iddynt greu zines. Nid yw'r prif gyfryngau'n ymdrin â'r rhan fwyaf o'r themâu, felly mae amrywiaeth eang o bynciau ar gael i'r gynulleidfa a'r crëwr.

Pan ofynnwyd iddi sut y daeth ar draws zines, dywedodd Elin: "Rydw i wedi mwynhau darllen a chreu zines erioed. Pan o'n i'n fach, ro'n i'n mwynhau creu fy nghyhoeddiadau darluniadol fy hun. Mae gen i gasgliad mawr o zines, llyfrau celf a llyfrynnau sieb, ac rwy'n mwynhau mynd i ffeiriau celf zine er mwyn ychwanegu at fy nghasgliad."

Er mai'n ddigidol y cânt eu creu fel arfer, yn y gweithdy, arbrofa Elin gyda gwahanol ddulliau o greu zines. Mae'n well ganddi eu creu â llaw, ond daw â phob math o wahanol ddefnyddiau i'r gweithdy, yn amrywio o gylchgronau i deipiaduron!

Eglurodd Elin: "Y peth pwysicaf am greu zines ydi bod y broses yn hwyl fawr! Does dim rheolau, dim camgymeriadau - pwrpas y creu ydi cael hwyl a chael rhyddid i fynegi'ch hun."

Llyfrgell Zines Cymru yng Ngholeg Menai yw'r llyfrgell swyddogol gyntaf o'i bath yng Nghymru. Ychwanegodd Elin: "Mae zines yn dod yn fwy poblogaidd unwaith eto - o bosibl yn sgil yr oes ddigidol, a'r hiraeth am yr oes a fu - felly, rwy'n siŵr y gwelwn ni fwy a mwy o weithgareddau creu zines yn dod i'r amlwg."

Roedd Elin yn awyddus i bwysleisio y gall unrhyw un ymuno â'r gweithdy creu zines.

I gael rhagor o wybodaeth, neu os oes gennych ymholiadau ynghylch y gweithdy, cysylltwch ag Elin ar jones27e@gllm.ac.uk

Gallwch weld canlyniadau'r gweithdai, yn ogystal â'r arddangosfa o zines sydd yn y llyfrgell, drwy ddilyn y cyfrif Instagram @zinecymru.