Prentisiaethau

Os ydych yn awyddus i ddechrau prentisiaeth er mwyn meithrin eich sgiliau a datblygu gyrfa, neu os ydych yn gyflogwr sydd am gyflogi prentis er mwyn tyfu eich busnes - rydym yma i'ch helpu.

I Stock 1141402967 Smaller

Dod yn Brentis (Brentis)

Mae Prentisiaethau'n dod yn llwybr mwyfwy poblogaidd at yrfa lwyddiannus.

Wrth ddilyn prentisiaeth, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol a meithrin sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r gwaith. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i sefyll allan yn y farchnad swyddi.

Dewch o hyd i'ch prentisiaeth
I Stock 1200928994 Smaller

Dod o hyd i Brentis (Cyflogwr)

Mae prentisiaethau'n ddull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol.

Gall rhoi cyfle i'ch gweithwyr feithrin y sgiliau ac ennill y cymwysterau y mae arnynt eu hangen helpu’ch busnes i gael mantais gystadleuol.

Mynd i Busnes@LlandrilloMenai