Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Prentisiaethau

Os ydych yn awyddus i ddechrau prentisiaeth er mwyn meithrin eich sgiliau a datblygu gyrfa, neu os ydych yn gyflogwr sydd am gyflogi prentis er mwyn tyfu eich busnes - rydym yma i'ch helpu.

Prentis yn gweithio

Dod yn Brentis (Brentis)

Mae Prentisiaethau'n dod yn llwybr mwyfwy poblogaidd at yrfa lwyddiannus.

Wrth ddilyn prentisiaeth, byddwch yn ennill cyflog wrth ddysgu, gan ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol a meithrin sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r gwaith. Bydd hyn i gyd yn eich helpu i sefyll allan yn y farchnad swyddi.

Dewch o hyd i'ch prentisiaeth
Pobl yn defnyddio gliniadur

Dod o hyd i Brentis (Cyflogwr)

Mae prentisiaethau'n ddull cost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi gweithwyr medrus ar gyfer y dyfodol.

Gall rhoi cyfle i'ch gweithwyr feithrin y sgiliau ac ennill y cymwysterau y mae arnynt eu hangen helpu’ch busnes i gael mantais gystadleuol.

Mynd i Busnes@LlandrilloMenai