Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Adran Peirianneg Forol Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn edrych ymlaen at bennod newydd, gyffrous

Rhagfynegir y bydd y twf yn y diwydiannau morol a gwasanaethau morwrol yn tyfu i fod yn werth £25 biliwn y flwyddyn yn ystod y blynyddoedd nesaf, ac mae Coleg Meirion-Dwyfor yn falch iawn o gyhoeddi datblygiadau newydd a chyffrous yn ei gyfleusterau o'r radd flaenaf yn safle Hafan ym Mhwllheli.

Bydd cymhwyster newydd City & Guilds mewn 'Peirianneg Forol a Systemau Gyriant' ar gael i fyfyrwyr Lefel 2 a Lefel 3 o fis Medi 2022 ymlaen i ateb y galw cynyddol - yn lleol ac yn genedlaethol - am weithlu sgiliedig yn y sector hwn.

Prynwyd cwch Pilot a arferai fod yn gwch peilot, 40 troedfedd o hyd - a oedd yn eiddo i'r cyn-ddarlithydd yn y Coleg, Richard Bufton, cyn iddo farw - a'r bwriad yw ei adfer a'i ddefnyddio eto ar ôl sawl blwyddyn yn segur.

Bydd yr ychwanegiad newydd yma at y badau yn cynorthwyo dysgwyr i weld yr hyn sydd gan gwch masnachol ac i ddefnyddio a phrofi offer amrywiol mewn sefyllfaoedd go iawn, yn cynnwys treialon ar y môr wedi'u hategu gan brofion efelychu, a gynhelir yng ngweithdy Hafan.

Dywedodd Marius Jones, Rheolwr y Rhaglen Adeiladu a Pheirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: “Gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn rhagfynegi twf yn y sector morol yn y ddegawd nesaf, mae'n bwysig ein bod ni'n adlewyrchu hyn yn y cyrsiau a'r profiadau rydym ni'n eu cynnig. Mae cael cwch newydd fel rhan o'n fflyd cychod yn deyrnged briodol i Richard ac yn newyddion gwych i'n myfyrwyr ni.”

Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf bydd cwch RIB 'newydd' (cwch pwmpiadwy anhyblyg) yn cael ei gwblhau, a fydd yn mynd a dysgwyr ar y môr i gynyddu eu profiad ar gyfer y cwrs Lefel 2 'Cychod Pŵer', a fydd yn cael ei gynnig iddynt ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i arbrofi hefyd ag injan bwrdd allanol Torqeedo trydan 12 awr cyntaf Prydain, i weld sut mae'n perfformio ar gwch Dell Quay Dory 13 troedfedd o hyd.

Ychwanegodd Marius: “Rydym ni'n edrych ymlaen at yr holl ddatblygiadau newydd a chyffrous hyn yn yr adran Peirianneg Forol ym Mhwllheli. Mae'n adeg wych i fod yn meddwl am ddyfodol yn y sector hwn sy'n tyfu'n gyflym, yn enwedig yma yng ngogledd orllewin Cymru, lle mae gennym ni gannoedd o filltiroedd o arfordir a diwydiant morol sy'n ffynnu.”

Mae gan y Coleg ychydig o lefydd yn dal ar gael ar ei gyrsiau Peirianneg Forol. Os oes gennych ddiddordeb, edrychwch ar www.gllm.ac.uk/marine