Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Coleg Llandrillo yn Cynhyrchu Ffilm ar gyfer Sianel Deledu Genedlaethol

Cafodd tri o fyfyrwyr Coleg Llandrillo sy'n astudio ar gwrs gradd yn y Cyfryngau gyfle oes yn ddiweddar pan ofynnwyd iddynt ffilmio ar gyfer S4C!

Cafodd Max Williams o'r Bala, Rowan Snow (Y Rhyl) a Deborah Kelty (Deganwy) - sy'n dilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Cyfryngau Creadigol a Chyfryngau Darlledu ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos - y dasg o ffilmio gydag aelodau o dîm Rygbi Gogledd Cymru (RGC) ar gyfer rhaglen chwaraeon Rygbi Pawb ar S4C.

Ffilmiodd y myfyrwyr nifer o segmentau ar gyfer y sioe gan gynnwys 'Gwerth Gwylio' a 'Sialens Dŵr'.

Dywedodd Chris Bainbridge, Tiwtor ac Is-Reolwr Maes Rhaglen Cyfrifiadura a Diwydiannau Creadigol:

"Am stori wych: cwta dair wythnos ers dechrau'r cwrs ac mae eu gwaith yn cael ei ddarlledu'n barod ar sianel genedlaethol! Ychydig iawn o amser a gafodd y myfyrwyr i wneud eu trefniadau a llwyddon nhw i wneud gwaith rhagorol a phroffesiynol. Am ddechrau gwych i'w gyrfaoedd."

Mae Rygbi Pawb ymlaen ar ddydd Iau am 10pm ar S4C.

https://www.s4c.cymru/en/sport/rugby/tag/15/rygbi-pawb/

https://www.bbc.co.uk/programmes/p046m5ct

Mae cyrsiau cyfryngau’r Coleg yn rhoi mewnwelediad gwych i’r safonau proffesiynol a ddisgwylir o fewn y diwydiant cyfryngau, gan roi cyfle i'r myfyrwyr feithrin y sgiliau technegol a'r theori sy'n angenrheidiol i weithio a gwneud cais am swyddi yn y diwydiant darlledu.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau ym maes y Cyfryngau, neu unrhyw gyrsiau eraill yng Ngholeg Llandrillo, cysylltwch â thîm Gwasanaethau i Ddysgwyr y Coleg ar 01492 542 338.

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

Max Williams from Bala, Rowan Snow (Rhyl) and Deborah Kelty (Deganwy) – who are all studying on the Foundation Degree in Creative and Broadcast Media Production at the college’s Rhos-on-Sea campus – were tasked with filming members of the Rygbi Gogledd Cymru (RGC) team for the sports show Rygbi Pawb on S4C.

The students filmed a number of segments for the show including 'One to Watch' and the 'Water Challenge'.

Tutor, and deputy programme area manager for Computing & Creative Industries at Coleg Llandrillo, Chris Bainbridge, commented: "What a fantastic story: only three weeks into their course and already their work is being broadcast on a national network! The students had a very short space of time to get organised and they performed excellently and professionally. What a great start to their careers."

Rygbi Pawb airs on Thursdays, 10pm on S4C.

https://www.s4c.cymru/en/sport/rugby/tag/15/rygbi-pawb/

https://www.bbc.co.uk/programmes/p046m5ct

The college’s Media courses provide a great insight into the professional standards expected within the media industry, and the skills learned on this course prepares students for the technical and theoretical knowledge requirements when preparing to apply for jobs within the media industry.

For more information on Media courses, or any other courses at Coleg Llandrillo, call the college’s Learner

Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk

Max Williams from Bala, Rowan Snow (Rhyl) and Deborah Kelty (Deganwy) – who are all studying on the Foundation Degree in Creative and Broadcast Media Production at the college’s Rhos-on-Sea campus – were tasked with filming members of the Rygbi Gogledd Cymru (RGC) team for the sports show Rygbi Pawb on S4C.

The students filmed a number of segments for the show including 'One to Watch' and the 'Water Challenge'.

Tutor, and deputy programme area manager for Computing & Creative Industries at Coleg Llandrillo, Chris Bainbridge, commented: "What a fantastic story: only three weeks into their course and already their work is being broadcast on a national network! The students had a very short space of time to get organised and they performed excellently and professionally. What a great start to their careers."

Rygbi Pawb airs on Thursdays, 10pm on S4C.

https://www.s4c.cymru/en/sport/rugby/tag/15/rygbi-pawb/

https://www.bbc.co.uk/programmes/p046m5ct

The college’s Media courses provide a great insight into the professional standards expected within the media industry, and the skills learned on this course prepares students for the technical and theoretical knowledge requirements when preparing to apply for jobs within the media industry.

For more information on Media courses, or any other courses at Coleg Llandrillo, call the college’s Learner

Services team on 01492 542 338.

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk