Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael rhagflas o'r Sector Gofal

Yn ddiweddar mae myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Menai wedi ymgymryd gyda phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau Gofal Cymdeithasol.

Mewn partneriaeth newydd gyffrous rhwng Coleg Menai a Chyngor Sir Ynys Môn, mae myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddiweddar wedi ymgymryd gyda phrofiad gwaith gyda staff Awdurdod lleol mewn amrywiaeth o leoliadau Gofal Cymdeithasol.

Bydd y rhaglen "Camau i Ofalu" newydd yn gweld myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Menai yn cysgodi staff Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Môn. Mae myfyrwyr yn cael cyfle i roi eu gwybodaeth ar waith, arsylwi ar ymarfer proffesiynol ac ennill profiad mewn lleoliad gofal bywyd go iawn.

Cynigiwyd saith lleoliad yn unigryw i fyfyrwyr Coleg Menai a oedd yn gorfod gwneud cais drwy'r broses recriwtio i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd fel rhan o'r prosiect. Cafodd pob myfyriwr eu mentor lleoliad eu hunain, a darparwyd adnoddau cefnogi ac iwnifform ar eu cyfer.

Dywedodd Catherine Smith, Rheolwr y Maes Rhaglen Iechyd a gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Menai: "Rydym yn teimlo'n gyffrous iawn i weithio ochr yn ochr gyda Chyngor Sir Môn i sicrhau fod pobl ifanc yn derbyn y rhagolygon gorau posib ar gyfer y dyfodol yn y diwydiant Iechyd a Gofal cymdeithasol. Yr hyn sy'n arbennig o gyffrous ac unigryw ynglŷn â'r prosiect hwn yw bod cyfranogiad yn galluogi'r dysgwyr i gael eu rhoi ar lwybr carlam i swyddi wrth gefn sydd yn cefnogi eu datblygiad a gofynion staffio'r sector lleol. Rydym wedi cyffroi i fedru datblygu ymhellach ac ehangu'r rhaglen hon o fewn y cyngor."

Dywedodd Fôn Roberts, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol: "Roedd cael myfyrwyr Coleg Menai i ymuno gyda'r sector Gofal Cymdeithasol yma ar Ynys Môn yn gyfle anhygoel ar gyfer y myfyrwyr i brofi yn uniongyrchol sut brofiad yw gweithio mewn sector mor bwysig. Mae'r myfyrwyr yn cael eu cefnogi yn ystod y lleoliadau gan ein staff ac yn y pen draw, hoffem weld rhai myfyrwyr yn gweithio yn y sector ac yn gwneud gyrfa iddynt eu hunain mewn Gofal Cymdeithasol. Mae hon yn bartneriaeth unigryw gyda Choleg Menai a bydd gobeithio yn caniatau i ni ystyried cyfleoedd lleoliad gwaith eraill yn y dyfodol".

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Iechyd a Gofal cliciwch YMA