Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Newyddion Busnes@LlandrilloMenai

Angharad Mai Roberts, Amy Thomas a Justine le Comte gwobrau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr o'r Grŵp yn Falch o Annog Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar Brentisiaethau yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rheolwr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw Amy Thomas ac yn ddiweddar fe dderbyniodd wobr arbennig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad i'r Gymraeg.

Dewch i wybod mwy
Robert Lewis, cyfarwyddwr Celtic Financial Planning

Celtic Financial Planning yn Anelu am Ddyfodol Cynaliadwy

Gyda mwy o bwyslais ar daclo newid hinsawdd, mae busnes yn yr Wyddgrug wedi cymryd y cam i fod yn fwy gwyrdd trwy gofrestru gyda’r Academi Ddigidol Werdd. Nod y cynllun sy’n cael ei arwain gan Busnes@LlandrilloMenai yw rhoi cefnogaeth a chyllideb i fusnesau bach i leihau carbon yn eu gweithgareddau o dydd i ddydd.

Dewch i wybod mwy
Enillwyr 2024

Coleg Glynllifon yn Dathlu ei Ben-blwydd yn 70 oed

Eleni, mae campws amaethyddiaeth a diwydiannau’r tir Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy
Bethan McCrohan a Martin Noble o cwmni Babcock

Cydnabod y Bartneriaeth Rhwng Busnes@LlandrilloMenai a Chwmni Babcock mewn Gwobrau Cenedlaethol

Mae partneriaeth strategol rhwng y darparwr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith arbenigol Busnes@LlandrilloMenai a Babcock International Group wedi’i chydnabod yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru Llywodraeth Cymru a gynhaliwyd yng Nghasnewydd.

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain

Enillydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Ar ôl ennill y sioe ar C4, aeth Gareth Griffith-Swain, sylfaenydd Fungi Foods, ati i gynhyrchu ei fadarch Pigau Barfog sych ar raddfa ddiwydiannol yn y ganolfan yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain ar 'Aldi's Next Big Thing' gyda'i gynnyrch, Fungi Foods, Madarch Pigau Barfog wedi'u Sychu

Cystadleuydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Cyn ei ymddangosiad ar raglen Channel 4, dywedodd Gareth Griffith-Swain fod y ganolfan wedi bod yn 'hanfodol' i'w gwmni newydd - Fungi Foods

Dewch i wybod mwy
Llun grwp SP Energy Networks yn CIST Llangefni

Hwb sgiliau y mae galw mawr amdanynt i Ogledd a Chanolbarth Cymru

Mae SP Energy Networks a’r darparwr hyfforddiant arbenigol Busnes@LlandrilloMenai wedi ffurfio partneriaeth i ddarparu sgiliau y mae galw mawr amdanynt i ddarpar weithwyr yn y sector ynni ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Dewch i wybod mwy
Aled Jones-Griffith gydag enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Dathlu ymrwymiad aelodau staff o bob rhan o’r Grwp i’r Gymraeg

Dewch i wybod mwy
Eleri Davies, sydd yn rownd derfynol Prentis y Flwyddyn.

Prentis sy’n gyfrifydd medal aur am i'w gyrfa wneud gwahaniaeth

Mae Eleri Davies yn prentis AAT gyda Busnes@LlandrilloMenai, yn gyfrifydd medal aur, ac mae’n benderfynol o wneud gwahaniaeth yn ei gyrfa sy'n cael ei mireinio drwy ddefnyddio prentisiaethau.

Dewch i wybod mwy
Caitlin Etheridge, a gwblhaodd ei phrentisiaeth gyda Phractis Deintyddol Danadd Davies yng Nghaernarfon

Nyrs ddeintyddol newydd gymhwyso fydd y 'cyntaf o lawer'

Mae nyrs ddeintyddol gyntaf Busnes@LlandrilloMenai wedi cwblhau ei phrentisiaeth nyrs ddeintyddol, y ‘Cymhwyster Deintyddol Cymru Gyfan’ newydd sbon y mae Grŵp Llandrillo Menai wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â’r corff dyfarnu Agored Cymru a Phrifysgol Bangor.

Dewch i wybod mwy

Pagination