Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr CMD Dolgellau yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gwirfoddol mewn seremoni yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Yn ddiweddar, cafodd Kamar El Hoziel sydd yn fyfyrwraig yn yr adran Sgiliau Byw a Gwaith yn Nolgellau gydnabyddiaeth a thystysgrif mewn seremoni wobrwyo yn y Galeri am ei gwaith gwirfoddol.

Trefnwyd y noson gan Fantell Gwynedd, yr asiantaeth sydd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol ar draws y sir, ac sydd yn annog cyfranogiad gwirfoddol, mewn seremoni urddasol yn y Galeri, Caernarfon.

Mae Kamar o Borthmadog wedi llwyddo i wneud dros 200 o oriau gwirfoddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gydag asiantaethau allanol ac yn y coleg.

Dywedodd Morfudd Pugh Edwards, Cydlynydd Cwrs Datblygu Annibyniaeth a Sgiliau Byw a Gwaith yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Dolgellau.

“Mae Kamar wedi gweithio'n galed ac yr ydym yn falch iawn o'i llwyddiant yma yn yr adran. Mae Kamar yn awyddus i barhau gyda'r gwirfoddoli ac yr ydym yn dymuno'n dda iddi gyda hyn.”

Os hoffai staff GLLM ddilyn esiampl wych Kamar, mae croeso i chi wirfoddoli yn eich cymunedau yn ystod ein Diwrnod Gwirfoddoli Cymunedol sydd wedi ei drefnu ar gyfer holl staff y Grŵp ar ddydd Llun, Mehefin 27 ain.

The evening was organized by Mantell Gwynedd, the agency that supports community and voluntary groups across the county, and encourages voluntary participation.

Kamar El Hoziel from Porthmadog has completed over 200 hours of voluntary work in the past year, both with outside agencies and within the college.

Morfudd Pugh Edwards, course coordinator for Developing Independence for Living and Work Skills at Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, said: "Kamar has worked really hard and staff within the department are very proud of her success. Kamar is keen to continue volunteering and we wish her well with this.”

Staff from Grŵp Llandrillo Menai will be following in Kamar’s footsteps later this month, when they will be volunteering within their own communities as part of the college group’s Community Volunteering Day on June 27.

The evening was organized by Mantell Gwynedd, the agency that supports community and voluntary groups across the county, and encourages voluntary participation.

Kamar El Hoziel from Porthmadog has completed over 200 hours of voluntary work in the past year, both with outside agencies and within the college.

Morfudd Pugh Edwards, course coordinator for Developing Independence for Living and Work Skills at Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau, said: "Kamar has worked really hard and staff within the department are very proud of her success. Kamar is keen to continue volunteering and we wish her well with this.”

Staff from Grŵp Llandrillo Menai will be following in Kamar’s footsteps later this month, when they will be volunteering within their own communities as part of the college group’s Community Volunteering Day on June 27.