Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn-fyfyrwraig Lefel A o'r Coleg yn cael ei Swydd Ddelfrydol gyda'r GIG

Mae cyn-fyfyrwraig Lefel A o Goleg Llandrillo wedi cael ei swydd ddelfrydol ym maes rheoli cyllid yn y GIG.

Ar ôl gorffen ei hastudiaethau Lefel A ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos cafodd Sophie Foulkes, sy'n 23 oed ac yn dod o Abergele, gynnig lle yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caer gan fynd ymlaen i gael gradd anrhydedd dosbarth cyntaf.

Yn fuan wedi iddi raddio cafodd un o'r llefydd prin ar Raglen Rheoli Cyllid i Raddedigion GIG Cymru.

Meddai Sophie: "Rydw i ar ben fy nigon yn fy swydd newydd. Mi ges i amser gwych yng Ngholeg Llandrillo. Roedd y darlithwyr yn y coleg yn fwy na bodlon i helpu gyda datblygiad academaidd a phersonol. Cewch yn ôl yr hyn a rowch i mewn i'ch profiad yn y coleg.

"Rhoddodd y cwrs Astudiaethau Busnes gyfle i mi ehangu fy newisiadau addysgol a'm dewisiadau o ran gyrfa. Yn sgil y cyngor gyrfaol a'r gefnogaeth oedd ar gael yn y coleg, llwyddais i fynd i'r brifysgol oedd yn ddewis cyntaf i mi a chael lle wedyn ar Raglen Rheoli Cyllid i Raddedigion GIG Cymru."

Meddai Rheolwr Maes Rhaglen Lefel A, Mynediad i Addysg Uwch, Busnes ac Addysg Coleg Llandrillo, Conor Merrick: "Rydyn ni wrth ein bodd gyda llwyddiant Sophie. Roedd hi'n fyfyrwraig dalentog a gweithgar tra oedd hi gyda ni yn Chweched y Rhyl ac mae hi'n llawn haeddu ei llwyddiant."

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Lefel A, neu unrhyw gwrs arall sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, ffoniwch y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr ar 01492 542 338.

Gwefan: www.gllm.ac.uk

E-bost: ymholiadau.llandrillo@gllm.ac.uk

After finishing her A-level studies at the college’s Rhos-on-Sea campus, Sophie Ffoulkes, aged 23 from Abergele, was offered a place at the University of Chester’s Business School, eventually graduating with a first-class honours degree.

Soon after graduating from Chester, she gained one of only a few places on the NHS Wales Financial Management Graduate Programme.

Sophie said: “I am thoroughly enjoying my new role. My time at Coleg Llandrillo was fantastic. The lecturers at the college were more than happy to assist with both academic and personal development. You will get back what you put into your college experience.

“Studying A-level Business Studies has given me the platform to widen my educational choices and career options. The continued careers advice and support throughout, assisted me in securing a place at my first-choice university and a position on the NHS Wales Financial Management Graduate Programme.”

Coleg Llandrillo’s programme area manager for A-levels, Access to Higher Education, Business & Education, Conor Merrick, said: “We are absolutely delighted with Sophie’s success. She was a talented and hard-working student during her years here at the Rhos Sixth and thoroughly deserves her success.”

For more information on A-levels, or any other courses available at Coleg Llandrillo, contact the Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk

After finishing her A-level studies at the college’s Rhos-on-Sea campus, Sophie Ffoulkes, aged 23 from Abergele, was offered a place at the University of Chester’s Business School, eventually graduating with a first-class honours degree.

Soon after graduating from Chester, she gained one of only a few places on the NHS Wales Financial Management Graduate Programme.

Sophie said: “I am thoroughly enjoying my new role. My time at Coleg Llandrillo was fantastic. The lecturers at the college were more than happy to assist with both academic and personal development. You will get back what you put into your college experience.

“Studying A-level Business Studies has given me the platform to widen my educational choices and career options. The continued careers advice and support throughout, assisted me in securing a place at my first-choice university and a position on the NHS Wales Financial Management Graduate Programme.”

Coleg Llandrillo’s programme area manager for A-levels, Access to Higher Education, Business & Education, Conor Merrick, said: “We are absolutely delighted with Sophie’s success. She was a talented and hard-working student during her years here at the Rhos Sixth and thoroughly deserves her success.”

For more information on A-levels, or any other courses available at Coleg Llandrillo, contact the Learner Services team on 01492 542 338.

Web: www.gllm.ac.uk

Email: enquiries.llandrillo@gllm.ac.uk