Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Yn ddiweddar aeth Osian Hughes o’r Groeslon sydd yn astudio cwrs Gofal Anifeiliaid Lefel 3 i Wlad Thai er mwyn cynorthwyo ar gynllun cadwraeth Eliffantod yn Chiang Mai.

Bu Osian yno am bythefnos, yn dysgu am y cynllun cadwraeth ac yn cynorthwyo gyda’r gwaith o recordio ymddygiad yr eliffantod yn eu cynefin naturiol.

Cafodd Osian hefyd y cyfle i ddysgu am ymdrechion cadwraeth hanfodol sydd wedi'u hanelu at hyrwyddo twristiaeth eliffantod moesegol a sefydlu rhaglen eco dwristiaeth hyfyw, gynaliadwy yn y gymuned leol.

Wedi'u hamgylchynu gan olygfeydd mynyddig syfrdanol yng ngogledd Gwlad Thai, lle mae ffordd o fyw heddychlon iawn. Mae gwaith prosiect ei hun yn digwydd yn Ardal Mae Chaem, taith 5 awr i'r mynyddoedd, lle mae'r cymunedau enwog sy'n cadw eliffantod Karen yn byw ac sydd wedi rhannu perthynas unigryw a chysegredig ag eliffantod ers cannoedd o flynyddoedd.

Dywedodd Osian Hughes, myfyriwr Gofal Anifeiliaid, Lefel 3 yng Nglynllifon.

“Roedd cael y cyfle yma i fynd i wirfoddoli ar gynllun cadwraeth eliffantod yn Chiang Mai wirioneddol yn gyfle anhygoel. Mi oedd cael bod yno yn y mynyddoedd yn gweithio gyda’r gymuned leol yn brofiad bythgofiadwy. Mi wnes i ffrindiau fydd yn aros gyda mi am byth.”

Ychwanegodd

“Mae cael dysgu am y math yma o gynllun cadwraeth yn ofnadwy o bwysig, ac yn atgyfnerthu’r ffaith ein bod ni, pob un ohonom yn perthyn i un ecosystem a bod rhaid i ni gyd weithio efo’n gilydd i wneud yn siŵr bod y system honno’n parhau i’r dyfodol”

Ychwanegodd

“Fel hogyn ifanc, ddaeth i’r coleg am y tro cyntaf, doeddwn i byth yn dychmygu gweld fy hun yn gallu mynd ar fy mhen fy hun i ochr arall y byd i weithio gydag eliffantod, ond mae’r coleg wedi rhoi cymaint o hyder i mi. Bellach dwi’n hapus iawn gweithio gyda phob math o anifeiliaid, ac mae gen i lot fwy o hyder bellach, mae’r diolch am hynny i ymroddiad holl staff y coleg”