Mai

Myfyrwyr yn trwsio beiciau ar gyfer dysgwyr heb feic!

Mae 80 o fyfyrwyr o adran Sgiliau Byw'n Annibynnol Coleg Llandrillo wedi bod yn brysur yn trwsio beiciau a roddwyd i'r coleg fel y medran nhw a'u cyd-fyfyrwyr nad oes ganddyn nhw feic gael un a mwynhau beicio!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth.

Mae myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli a rhai ar gwrs Diploma Estynedig Celf Dolgellau wedi cyfrannu tuag at lwybr o ddeliau clai sydd wedi cael eu gosod wrth fynedfa'r Neuadd Goffa yng Nghricieth, i ddathlu canmlwyddiant ers agor y neuadd.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gwyddoniaeth Gymhwysol Bangor yn dathlu cwblhau eu Diploma Estynedig Biofeddygol!

Cafodd fyfyrwyr Gwyddoniaeth Gynhwysol Coleg Menai gyflwyniad diplomâu a gwobrau yn ddiweddar mewn digwyddiad dathlu ddathlu diwedd y flwyddyn.

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Digwyddiad i Adeiladwyr yng Nghanolfan CIST

Daeth cyflogwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant adeiladu i Ganolfan Sgiliau, Isadeiledd a Thechnoleg (CIST) a Choleg Menai i gymryd rhan mewn sesiynau yn trafod y newidiadau i brentisiaethau adeiladu a chanfod gwybodaeth am gyrsiau adeiladu a'r cyllid sydd ar gael drwy Busnes@LlandrilloMenai.

Dewch i wybod mwy

Seremoni i Ddyfarnu Tystysgrifau i Brentisiaid sydd wedi Cwblhau Rhan Gyntaf eu Cwrs ym maes Tyrbinau Gwynt

Derbyniodd rhai o brentisiaid diweddaraf Cymru ym maes technoleg tyrbinau gwynt eu tystysgrifau'n ddiweddar, ar ôl cwblhau'n llwyddiannus flwyddyn gyntaf eu hyfforddiant yn yr unig Ganolfan Hyfforddi ym maes Tyrbinau Gwynt yng Nghymru, sydd wedi'i lleoli ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Teithio a Thwristiaeth yn Ennill Ysgoloriaeth werth £100,000

Mae myfyriwr Teithio a Thwristiaeth ar gampws Coleg Menai ym Mangor newydd ennill ysgoloriaeth werth £100,000 i astudio ar gyfer gradd ym maes Gwyddoniaeth Forol mewn Prifysgol yn Southampton.

Dewch i wybod mwy

Dros 5 mil yn ymweld a marci Coleg Glynllifon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ar ddydd Sadwrn, Mai 14, daeth ychydig dros 5 mil i ymweld â Marci Coleg Glynllifon yn Ŵyl Fwyd Caernarfon, y tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal mewn dwy flynedd.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyrwraig Lefel A o'r Coleg yn cael ei Swydd Ddelfrydol gyda'r GIG

Mae cyn-fyfyrwraig Lefel A o Goleg Llandrillo wedi cael ei swydd ddelfrydol ym maes rheoli cyllid yn y GIG.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael rhagflas o'r Sector Gofal

Yn ddiweddar mae myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Menai wedi ymgymryd gyda phrofiad gwaith mewn amrywiaeth o leoliadau Gofal Cymdeithasol.

Dewch i wybod mwy
Fifthwheel Rhuallt

Gwneuthurwr o Rhuallt yn Gwireddu Potensial diolch i Bartneriaeth gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae gwneuthurwr carafanau moethus The Fifth Wheel Company (Fifth Wheel Co.) wedi gallu codi capasiti, cynhyrchu mwy a gwneud mwy o elw yn ogystal â chreu diwylliant o gydweithio ac arloesi o ganlyniad i weithio mewn partneriaeth â Busnes@LlandrilloMenai, cangen busnes Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy

Cyfansoddiadau Cyn-fyfyriwr yn Cael eu Ffrydio 125 Miliwn Gwaith ar Spotify

Mae cyn-fyfyriwr o'r cwrs Technoleg Cerddoriaeth yng Ngholeg Menai yn ei seithfed nef ar ôl i'w gyfansoddiadau cerddorol gael eu ffrydio fwy na 125 miliwn o weithiau ar Spotify!

Dewch i wybod mwy

Coleg y Rhyl yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 14 Mai.

Dewch i wybod mwy