Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Lefel A Coleg yn cael blas ar y Brifysgol

Cyflwynodd cynrychiolydd o Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiad Prifysgol Bangor sesiwn blasu seicoleg i fyfyrwyr Lefel A Seicoleg ar gampws Pwllheli Coleg Meirion Dwyfor yn ddiweddar.

Nod y sesiwn oedd codi ymwybyddiaeth o’r ystod o gyrsiau seicoleg a ddarperir gan Brifysgol Bangor, a dysgu mwy am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y brifysgol.

Mwynhaodd y myfyrwyr ddysgu am amrywiaeth o themâu a chydrannau o fewn meysydd seicoleg yn ystod seminar a gyflwynwyd gan Delyth Kerr o’r brifysgol. Buont hefyd yn cymryd rhan mewn ystod o dasgau datrys problemau, a oedd yn eu hannog i drafod sut mae'r ymennydd yn prosesu gwybodaeth.

Dywedodd Nikki Lin Williams, darlithydd Lefel A Seicoleg Coleg Meirion Dwyfor: “Rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth sydd gennym gyda Phrifysgol Bangor, yn arbennig yr adran Seicoleg. Roedd gan Delyth Kerr ddealltwriaeth fyw o sut i annog ein myfyrwyr safon bellach Seicoleg i ddilyn y pwnc i addysg uwch.

“Mae’r coleg hefyd yn rhoi pwys mawr ar y ffaith bod ein myfyrwyr yn gallu dilyn ein cwrs Lefel A Seicoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar draws gogledd orllewin Cymru mae angen cynyddol am weithwyr proffesiynol o'r fath sy'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae gradd mewn Seicoleg yn agor llawer o gyfleoedd gyrfaol: cynghorwyr iechyd meddwl, seicolegwyr plant, a therapyddion lleferydd ac iaith i enwi dim ond rhai.”

Os hoffech chi ddysgu mwy am ddarpariaeth Lefel A Coleg Meirion-Dwyfor, cliciwch ar y ddolen isod.

https://www.gllm.ac.uk/courses...