Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth.

Mae myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli a rhai ar gwrs Diploma Estynedig Celf Dolgellau wedi cyfrannu tuag at lwybr o ddeliau clai sydd wedi cael eu gosod wrth fynedfa'r Neuadd Goffa yng Nghricieth, i ddathlu canmlwyddiant ers agor y neuadd.

Bydd arddangosfa a ffilm yn dangos ei gwaith yn y Neuadd hefyd, fel rhan o wythnos lawn o ddigwyddiadau er mwyn nodi’r achlysur pwysig hwn.

Bydd yna ddigwyddiadau trwy'r wythnos yn cychwyn nos Sadwrn, Mai 28, gyda myfyrwyr y coleg yn chware rhan flaenllaw yn yr holl ddathlu.

Dywedodd Ffion Meleri Gwyn, darlithydd celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli.

"Roedd yn hyfryd gweld canlyniadau'r prosiect cymunedol hwn, yn gyfle gwych i'r myfyrwyr gymryd rhan yn nathliad canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth. Mae'n hynod bwysig bod cyfleoedd o'r fath yn cael eu darparu i bobol ifanc iddynt gael gweld bod ffrwyth eu llafur yn cael eu gwerthfawrogi, i gael datblygu eu sgiliau ac i brofi'r teimlad o berthyn i gymuned agos.

Bydd llwybr y canmlwyddiant yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan drigolion y fro ac ymwelwyr am flynyddoedd i ddod.”

Os hoffet ti ddysgu mwy am gyrsiau celf a dylunio sydd gennym yn y coleg, clicia yma

There will be a wide range of celebratory events taking place throughout the week starting Saturday, May 28, with college students playing leading roles in the celebrations. There will also be an exhibition, which will include a film shot by the students as part of a packed week of events to mark this important occasion.

Ffion Meleri Gwyn, Creative Arts lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, said: "This is a great opportunity for the students to participate in the Criccieth Memorial Hall centenary celebrations, and it is wonderful to see the results of this community project.

“It is extremely important that young people are provided with such opportunities, so that they can see that the fruits of their labour are valued, develop their skills, and experience the feeling of belonging to a close community. The centenary trail will be greatly appreciated by locals and visitors for years to come.”

If you would like to learn more about Art & Design courses at Coleg Meirion-Dwyfor, go to the website at www.gllm.ac.uk

There will be a wide range of celebratory events taking place throughout the week starting Saturday, May 28, with college students playing leading roles in the celebrations. There will also be an exhibition, which will include a film shot by the students as part of a packed week of events to mark this important occasion.

Ffion Meleri Gwyn, Creative Arts lecturer at Coleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli, said: "This is a great opportunity for the students to participate in the Criccieth Memorial Hall centenary celebrations, and it is wonderful to see the results of this community project.

“It is extremely important that young people are provided with such opportunities, so that they can see that the fruits of their labour are valued, develop their skills, and experience the feeling of belonging to a close community. The centenary trail will be greatly appreciated by locals and visitors for years to come.”

If you would like to learn more about Art & Design courses at Coleg Meirion-Dwyfor, go to the website at www.gllm.ac.uk