Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor yn dathlu canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth.

Mae myfyrwyr Celf Coleg Meirion-Dwyfor Pwllheli a rhai ar gwrs Diploma Estynedig Celf Dolgellau wedi cyfrannu tuag at lwybr o ddeliau clai sydd wedi cael eu gosod wrth fynedfa'r Neuadd Goffa yng Nghricieth, i ddathlu canmlwyddiant ers agor y neuadd.

Bydd arddangosfa a ffilm yn dangos ei gwaith yn y Neuadd hefyd, fel rhan o wythnos lawn o ddigwyddiadau er mwyn nodi’r achlysur pwysig hwn.

Bydd yna ddigwyddiadau trwy'r wythnos yn cychwyn nos Sadwrn, Mai 28, gyda myfyrwyr y coleg yn chware rhan flaenllaw yn yr holl ddathlu.

Dywedodd Ffion Meleri Gwyn, darlithydd celf yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, Pwllheli.

"Roedd yn hyfryd gweld canlyniadau'r prosiect cymunedol hwn, yn gyfle gwych i'r myfyrwyr gymryd rhan yn nathliad canmlwyddiant Neuadd Goffa Cricieth. Mae'n hynod bwysig bod cyfleoedd o'r fath yn cael eu darparu i bobol ifanc iddynt gael gweld bod ffrwyth eu llafur yn cael eu gwerthfawrogi, i gael datblygu eu sgiliau ac i brofi'r teimlad o berthyn i gymuned agos.

Bydd llwybr y canmlwyddiant yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan drigolion y fro ac ymwelwyr am flynyddoedd i ddod.”

Os hoffet ti ddysgu mwy am gyrsiau celf a dylunio sydd gennym yn y coleg, clicia yma