Ebrill

Pêl-droedwyr Coleg Llandrillo'n ar dân yn ystod y fuddugoliaeth yn erbyn Coleg Wigan a Leigh

Tîm pêl-droed Academi Llandrillo yn ennill y gynghrair

Cipiodd y myfyrwyr y teitl ar ôl ennill naw gêm yn olynol, a sgorio 74 gôl mewn 10 gêm yn ystod y tymor

Dewch i wybod mwy
Ceri Thomas, Myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn siarad â'r beirniad, Lisa Farrall, wrth gystadlu yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2024

Myfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol y Deyrnas Unedig mewn cystadleuaeth gwallt bwysig

Cystadlodd Heather Wynne, Ceri Thomas a Leah Oldham yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn - Gwallt Cysyniadol o flaen beirniaid a chynulleidfa fyw

Dewch i wybod mwy
Disgyblion Ysgol y Talwrn gyda'r cerflun o'r cawr Bendigeidfran a wnaed o ddeunyddiau wedi'i fforio

Cerfluniau Mabinogi’r plant yn dod yn fyw yng Ngholeg Menai

Mae’r darlithydd Jane Parry wedi bod yn gweithio gydag Ysgol y Talwrn, a chafodd y disgyblion weld eu gwaith yn cael ei danio yn odyn yr adran gelf

Dewch i wybod mwy
Criw o bobl ar draeth Bae Trearddur ar ôl nofio yn y môr yn ystod sesiwn Lluosi

Nofio yn y môr ac ysgol pizza yn helpu pobl i wella eu sgiliau rhif

Rŵan bydd hyd yn oed mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM gyda phrosiect Rhifedd Byw - Lluosi yn dilyn newid i’r meini prawf cymhwysedd

Dewch i wybod mwy
Merch yn chwarae gyda swigod yn Niwrnod Hwyl Cymunedol Llangefni yn 2023

Campysau'r Coleg yn cynnal Diwrnodau Hwyl Cymunedol llawn bwrlwm

Ymunwch â'r hwyl yn y digwyddiadau yn y Rhyl, Llangefni a Phwllheli

Dewch i wybod mwy
Lia Thomas yn derbyn Gwobr Dewi Sant i Berson Ifanc gan Brif Weinidog Cymru, Vaughan Gething

Lia yn derbyn gwobr genedlaethol am ei dewrder

Derbyniodd myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor y wobr gan Brif Weinidog Cymru, Vaughan Gething mewn seremoni yng Nghaerdydd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Llandrillo a Phrif Weithredwr Esports Wales John Jackson gyda Chwpan Valorant Cymru

Dreigiau Llandrillo yn ennill Cwpan Valorant Cymru

Cyflwynodd John Jackson, Prif Weithredwr Esports Wales, y tlws tra ar ymweliad â Choleg Llandrillo i gyflwyno gweithdy ar gyfleoedd gyrfa mewn chwarae gemau fideo cystadleuol

Dewch i wybod mwy
Casia Wiliam a phlant ysgol yn dal copïau o'r llyfr’ Sara Mai ac Antur y Fferm’ ar gampws Glynllifon ⁠ ⁠

Sara Mai ac Antur y Fferm ar ymweliad â fferm Glynllifon

Daeth Casia Wiliam, cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor, i fferm Glynllifon i ddarllen ei llyfr diweddaraf i blant ysgolion lleol

Dewch i wybod mwy
Hannah Popey mewn stiwdio recordio yng Ngholeg Llandrillo

Gig gan Hannah i godi arian at gyflwr PoTS

Mae’r fyfyrwraig sy'n astudio cerdd yng Ngholeg Llandrillo yn perfformio gyda bandiau lleol i godi ymwybyddiaeth o PoTS UK

Dewch i wybod mwy
Rhys Morris, sy'n fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo, gyda Gwobr Addysg Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Rhys yn ennill Gwobr Addysg Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Rhys, sydd â'i fryd ar ymuno â'r heddlu, yn dilyn cwrs Gwasanaethau Amddiffyn sydd â Gwisg Swyddogol yng Ngholeg Llandrillo

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM trwy brosiect Lluosi

Mae newid yn y meini prawf cymhwysedd yn golygu y gall hyd yn oed mwy o bobl wella eu sgiliau rhif - gyda nofio gwyllt, ffeiriau gwyddoniaeth a bingo mathemateg yn rhai o’r ffyrdd y mae Lluosi wedi helpu pobl

Dewch i wybod mwy
Llun cyfansawdd yn dangos Gerddi Bodnant, Gwesty'r Royal Oak ym Metws-y-coed, Portmeirion a Zip World

Ymunwch â ni i lunio dyfodol twristiaeth a lletygarwch yng Ngogledd Cymru

Ymunwch â ni i lunio dyfodol twristiaeth a lletygarwch yng ngogledd Cymru fel Partner Lloeren terfynol y Rhwydwaith Talent Twristiaeth (y Rhwydwaith).
Dewch i wybod mwy
Pobl yn arwyddo ar stondin yr Wythnos Iaith Arwyddion yng Ngholeg Llandrillo

Yr Wythnos Iaith Arwyddion Fwyaf Llwyddiannus Eto yn y Coleg

Roedd yr wythnos mor llwyddiannus fel bod cyrsiau Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Grŵp Llandrillo Menai bron yn llawn am yr haf

Dewch i wybod mwy
Llun grwp SP Energy Networks yn CIST Llangefni

Hwb sgiliau y mae galw mawr amdanynt i Ogledd a Chanolbarth Cymru

Mae SP Energy Networks a’r darparwr hyfforddiant arbenigol Busnes@LlandrilloMenai wedi ffurfio partneriaeth i ddarparu sgiliau y mae galw mawr amdanynt i ddarpar weithwyr yn y sector ynni ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Dewch i wybod mwy
Llun o Aled Jones-Griffith

Grŵp Llandrillo Menai yn penodi Prif Weithredwr newydd

Mae grŵp colegau addysg bellach mwyaf Cymru wedi penodi Prif Weithredwr newydd.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr ac athrawon yn cymryd rhan yn The School Food Showdown

Blas o’r diwydiant lletygarwch i ddisgyblion

Fel rhan o'r Cynllun Talent Twristiaeth, daeth bron i 500 o ddysgwyr ynghyd i wylio cogyddion proffesiynol wrth eu gwaith, i greu seigiau eu hunain a chymryd rhan mewn heriau coginio

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Datgloi Cyfleoedd: ‘Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Dewch i weld sut y gall eich cwmni elwa ar Gyllid Newydd gan Lywodraeth y DU sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Griffith o Goleg Llandrillo yn rhoi cynnig ar feic trydan yn India

Darlithydd o'r coleg yn teithio i India i rannu ei wybodaeth am gerbydau trydan

Yn ddiweddar, dychwelodd Paul Griffith o Telangana a Karnataka lle'r oedd yn ymchwilio i brinder sgiliau yn y diwydiant cerbydau trydan

Dewch i wybod mwy
Llong yr Island Reach yn Harbwr Conwy

Aelod o'r Senedd yn canmol y dysgwyr am eu gwaith ar long feddygol

Ymwelodd Sam Rowlands â’r Island Reach sydd wedi cael ei hadnewyddu gan wirfoddolwyr, yn cynnwys rhai o’r myfyrwyr peirianneg forol o Goleg Llandrillo

Dewch i wybod mwy
Mared Griffiths o Goleg Meirion-Dwyfor yn chwarae dros Gymru.

Mared ar drywydd y gemau rhagbrofol gyda Charfan Cymru

Mae'r fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor yn paratoi i ennill ei chap cyntaf a chwarae i dîm hyn merched Cymru yn erbyn Croatia a Kosovo.

Dewch i wybod mwy
Y disgyblion ysgol gyda Chris Rowlands, y rheolwr allforio yn ffatri DMM yn Llanberis

Dysgwyr yn anelu'n uchel gyda thaith i ffatri offer dringo

Aeth disgyblion ysgol sy'n dilyn cwrs Lefel 2 mewn Peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor i ymweld â ffatri DMM yn Llanberis, tref sy'n ganolbwynt i weithgareddau awyr agored

Dewch i wybod mwy
Joshua Griffith gyda'i waith celf buddugol, 'Biomorph #1'

Joshua yn ennill gwobr Kyffin Williams i fyfyrwyr

Mae gwaith y dysgwr o Goleg Menai bellach yn cael ei arddangos ochr yn ochr â gwaith yr arlunydd enwog Syr Kyffin Williams yn Oriel Môn yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Y cyfarwyddwr celf, Ant O'Donnell, yn siarad â myfyrwyr Datblygu Gemau ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Artist gemau Lego a Marvel yn ysbrydoli’r myfyrwyr

Ymwelodd Ant O'Donnell, sy’n gyfarwyddwr celf i ddwy stiwdio ddatblygu ffyniannus, â Choleg Llandrillo i siarad â myfyrwyr sy’n dilyn y cwrs Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy