Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyflwyno Cyfleoedd Gyrfa ym Maes Lletygarwch a Hamdden i Ddisgyblion Ysgol

Aeth disgyblion o Ysgol Godre'r Berwyn i Bala Lake Hotel yn ddiweddar i gymryd rhan mewn digwyddiad arbennig.

Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd gan Goleg Meirion-Dwyfor, Gyrfa Cymru, Canolfan yr Urdd, Glan-llyn a Bala Lake Hotel ac roedd yn llawn gweithgareddau treiddgar a rhyngweithiol.

Cyflwynwyd dosbarth meistr ar gyflwyno bwyd gan Brif Gogydd y Gwesty ac fe gawson eu tywys o amgylch y gwesty a'r spa. Trefnwyd sesiwn adeiladu tîm i'r disgyblion dan arweiniad Myfyrwyr Cyrsiau Awyr Agored Coleg Meirion-Dwyfor a'r Urdd.

Pwrpas yr ymweliad oedd arddangos y gwahanol lwybrau gyrfaol sydd ar gael yn lleol i bobl ifanc ym maes lletygarwch ac arlwyo. Siaradodd Huw Symonds o Wersyll Glan-Llyn ac Elain Russell o Bala Lake Hotel am eu profiadau a'r hyn maen nhw wedi'i ddysgu wrth weithio yn y diwydiant.

Meddai Sam Baker, Cynghorydd Ymgysylltu â Busnes gyda Gyrfa Cymru,

"Mae nifer o gyfleoedd gyrfa cyffroes ar gael yn y diwydiant Lletygarwch a Thwristiaeth, ac roedd y digwyddiad a gynhaliwyd yn Bala Lake Hotel yn gyfle ardderchog i arddangos yr ystod eang ohonynt sydd ar gael yn lleol."

Dywedodd Elaine Russell, Rheolwr Cyffredinol Bala Lake Hotel,

"Roedd hi'n bleser cynnal y digwyddiad yma yn Bala Lake Hotel. Rwy'n gobeithio bod y digwyddiad wedi tynnu sylw at y gyrfaoedd gwych sydd ar gael yn lleol yng Ngogledd Cymru."

"Edrychwn ymlaen at weithio gyda Gyrfa Cymru a'r Coleg yn y dyfodol."

Ychwanegodd Eifion Owen, Rheolwr Maes Rhaglen yng Ngholeg Meirion Dwyfor,

"Rydym yn hynod ddiolchgar i Bala Lake Hotel, Gyrfa Cymru a'r Urdd am gynnal digwyddiad mor llwyddiannus."

"Mae cryn alw am waith ym maes Lletygarwch a'r diwydiant Gwasanaethau yn y rhan yma o'r wlad. Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc weld bod gyrfa dda ar gael yn lleol."

"Baswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant i bori drwy'r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael yng Ngholeg Meirion-Dwyfor".