Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

DYSGWR O DDEGANWY YN ENNILL GWOBR CHWARAEON CLODFAWR YNG NGWOBRAU BTEC 2022

Dathlwyd cyflawniad arbennig Alexander Marshall-Wilson, cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo, dros y penwythnos pan ddyfarnwyd gwobr efydd fawreddog BTEC Dysgwr Chwaraeon y Flwyddyn iddo.

Cafodd Alex, sy'n 18 oed a bellach yn astudio Seicoleg Chwaraeon ym Mhrifysgol Loughborough, a sydd hefyd yn defnyddio cadair olwyn, ei gydnabod gan ei athrawon a'i gyfoedion am ei agwedd gadarnhaol a'i ymrwymiad amlwg i'r cwrs o'r cychwyn cyntaf. Mae'n defnyddio ei brofiadau o gymryd rhan mewn chwaraeon i bobl anabl er mwyn cael effaith gadarnhaol ar eraill, gan gynnwys trefnu i dîm pêl-fasged cadair olwyn gynnal sesiynau ar gyfer dros 120 o fyfyrwyr y coleg.

Syfrdanwyd y beirniaid gan waith caled ac ymroddiad Alex, a deimlai nad oedd ganddynt unrhyw ddewis ond ei gydnabod â Gwobr Efydd.

Dywedodd Alex, "Rwyf wir wedi mwynhau fy amser yng Ngholeg Llandrillo. Mae wedi fy nghyflwyno i bersbectif newydd, wedi ehangu fy niddordebau, ac wedi fy mharatoi'n berffaith ar gyfer gyrfa ym maes Chwaraeon. Rwy’n edrych ymlaen at barhau i archwilio’r byd creadigol a gobeithio y bydd y wobr hon yn ysbrydoli eraill i anelu’n uchel.”

Cydnabuwyd enillwyr gwobrau gan Pearson mewn dros ugain o gategorïau, gan gynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Peirianneg, Cerddoriaeth, Chwaraeon Electronig a Chyfryngau Creadigol, gyda phob enillydd yn cael ei ddewis o blith miloedd – ac yn aml o ddegau o filoedd o fyfyrwyr cymwys.

Wrth ymateb i lwyddiant Alex, dywedodd Amy Thompson, Rheolwr y Maes Rhaglen Chwaraeon yng Ngholeg Llandrillo,

"Rydym i gyd yn hynod falch o bopeth mae Alex wedi'i gyflawni yma yn y coleg. Mae Alex yn Llysgennad Chwaraeon naturiol, ac rydym mor falch i weld bod ei holl waith caled wedi talu ar ei ganfed.”

“Rydym yn edrych ymlaen i weld i ble y bydd ei holl ymdrechion yn mynd ag ef mewn bywyd – yn sicr, mae dyfodol addawol ym myd Chwaraeon o'i flaen!”

Meddai Freya Thomas Monk, Uwch Is-lywydd Cymwysterau a Hyfforddiant Galwedigaethol, “Ar ôl treulio dwy flynedd hir yn rhoi neu’n derbyn gwersi y tu ôl i sgrin gyfrifiadur, drwy fasgiau wyneb, neu o bellter cymdeithasol, mae 2022 wedi bod yn gorwynt i bawb yn y byd addysg. O ystyried hyn, mae’n gwneud cyflawniadau ysbrydoledig [nodwch yr enw] yn fwy trawiadol fyth. Mae’r gwaith caled a’r ymrwymiad a ddangosodd ef/hi – a’n holl enillwyr – yn anhygoel.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Chwaraeon sydd ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cliciwch yma.