Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cynhadledd yn trafod gwerth y Gymraeg yn y byd digidol.

Yn ddiweddar daeth rhai o arbenigwyr y diwydiant digidol ynghyd i drafod gwerth y Gymraeg fel sgil yn y diwydiant digidol. Trefnwyd y gynhadledd gan Sgiliaith a Swyddogion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghrŵp Llandrillo Menai ar y cyd gyda Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd).

Dywedodd Gwennan Rhichards, Pennaeth Sgiliaith.

“Mae’r math o gyfleodd sydd ar gael am swyddi yn y diwydiant digidol yn aruthrol. Yma yng Ngogledd Cymru a thu hwnt, mae llawer o’r swyddi hynny’n gofyn am sgiliau Cymraeg. Ein gobaith felly drwy drefnu’r gynhadledd yma, oedd i gyflwyno ein myfyrwyr i’r posibiliadau hyn, gan wahodd rhai o arbenigwyr yn y maes hwn i rannu eu profiadau.”

Cafwyd cyflwyniadau gwerthfawr iawn gan Garffild Lloyd Lewis o Gogledd Creadigol, Llywela Owain o Hunaniaith, Pryderi ap Rhisiart o M-Sparc, Orig Jones o Tinint, Owain Saunders-Jones o Atebol, Siwan Owen o Codemasters, Guto Rhun o Hansh a Bedwyr Rees o Rondo.

Braf iawn oedd cael croesawu Orig Jones o gwmni Tinit yn ôl i’r Coleg. Fe astudiodd Orig ar gyfer ei Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, campws Pwllheli. Byth ers hynny, mae Orig wedi cael gyrfa llwyddiannus iawn yn y diwydiant digidol yng Nghymru a thu hwnt.

Ychwanegodd Gwennan Richards, Pennaeth Sgiliaith.

“Mae sefyll o flaen dosbarth o fyfyrwyr fel tiwtor yn bwysig ac yn agor llawer o ddrysau i’n myfyrwyr, ond mae cael pobol iawn, o’r byd go iawn yn sefyll o flaen ei’n myfyrwyr yn rhannu eu profiadau wirioneddol yn un o’r pethau mwyaf gwerthfawr y gallwn eu cynnig i’n myfyrwyr. Rydym yn gobeithio trefnu digwyddiadau fel hyn eto yn y dyfodol er mwyn ehangu gorwelion ein myfyrwyr i werth y Gymraeg fel sgil hanfodol yn y byd gwaith”