Chwefror

Cogydd ifanc yn ennill Gwobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ymroddiad i ddefnyddio’r Gymraeg

Enillodd Jack Quinney, sy'n brentis Coginio Proffesiynol Lefel 3, Wobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei ymroddiad i’r Gymraeg yn ei weithle, ei astudiaethau, ac am helpu ei asesydd i feithrin sgiliau Cymraeg.

Dewch i wybod mwy

Ffoadur o Wcráin yn cael sgôr berffaith ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru

Ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru'n ddiweddar cafodd ffoadur 17 oed o Wcráin sgôr berffaith o gant mewn dwy gystadleuaeth sgiliau.

Dewch i wybod mwy

DIGWYDDIAD AM DDIM ar gyfer y diwydiant Lletygarwch, Arlwyo a Thwristiaeth

Trawsnewid eich 'Taith Ymwelydd'. Hybu Sgiliau, Effeithlonrwydd a Gwydnwch Busnes. Bod yn fwy cystadleuol yn 2023!


Dewch i wybod mwy

Efeilliaid 16 oed yn Cipio Gwobrau ym Maes Criced Merched

Roedd yr efeilliaid 16 oed o Goleg Llandrillo yn ganolbwynt sylw yn seremoni wobrwyo Cyngor Sir Bwrdeistref Conwy wedi i'w tîm ennill cystadleuaeth criced genedlaethol i ferched.

Dewch i wybod mwy

Lansio cynllun newydd i fyfyrwyr Coedwigaeth Glynllifon.

Mae cynllun newydd wedi ei lansio gan gwmni BC Plant Health Care o dalaith British Columbia yng Nghanada i ddenu pobol ifanc i fynd draw i weithio i’r cwmni am gyfnod amhenodol.

Dewch i wybod mwy

Diwrnod Hyfforddi Staff y Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith 2023

Cynhaliodd Consortiwm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai (y Consortiwm) ei ddigwyddiad hyfforddi ddwywaith y flwyddyn yn ddiweddar ar gampws y Grŵp yn Llandrillo-yn-Rhos.

Dewch i wybod mwy

Anrhydeddu Natasha yn Fyfyriwr Plastro Gorau'r DU!

Mae myfyriwr Adeiladu o Goleg Llandrillo sy'n cydbwyso ei hyfforddiant gyda bod yn fam bellach wedi'i chyhoeddi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy

Cyfrifo’n cyfrif at lwyddiant Prentis y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai

Mae cyfrifo wedi cyfrif tuag at lwyddiant Eleri Davies, enillydd y fedal aur mewn cyfrifo yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, sydd wedi ennill gwobr Prentis Cyffredinol y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai 2023.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Peirianneg Coleg Meirion-Dwyfor yn cipio gwobr prentisiaeth genedlaethol

Mae’r coleg yn hynod o falch o gyhoeddi bod Laurie Zehetmayr, myfyriwr yn adran peirianneg yn Nolgellau wedi cipio’r wobr “Dyfarniad Prentis Myfyriwr sydd wedi Gwella Fwyaf” gan y Sefydliad Peirianwyr Mecanyddol yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Chwaraeon Moduro i Gystadlu ym Mhencampwriaeth Cwpan CityCar

Mae myfyrwyr Chwaraeon Moduro Lefel 3 o gampws Coleg Menai yn Llangefni yn cymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro myfyrwyr, fel rhan o'r Bencampwriaeth CityCar Cup.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr Prentisiaeth Gradd yn dod yn agos i'r brig yng ngwobrau gweithgynhyrchu cenedlaethol y DU!

Cydnabuwyd Jamie Roles, a astudiodd ar gyfer prentisiaeth gradd Gwyddoniaeth Data yng Ngrŵp Llandrillo Menai, yn ddiweddar am ei dalent yn rowndiau terfynol "Make UK Manufacturing", lle daeth yn ail allan o gannoedd o gystadleuwyr.

Dewch i wybod mwy

Canolfan Beirianneg Newydd i fod yn Hwb Mawr i Sgiliau Ynni Cynaliadwy

Ymwelodd Carolyn Thomas AS dros Ogledd Cymru, yn ddiweddar â safle’r Ganolfan Beirianneg newydd sbon gwerth £12.2m ar gampws Coleg Llandrillo yn y Rhyl.

Dewch i wybod mwy

Cyn Myfyriwr Coleg sydd bellach yn beiriannydd gyda Rolls Royce yn Dychwelyd i Ysbrydoli Myfyrwyr

Dychwelodd cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor sydd bellach yn cael ei gyflogi gan un o gynhyrchwyr ceir moethus gorau’r byd- i gampws peirianneg y coleg yn yr Hafan ym Mhwllheli.

Dewch i wybod mwy

Coleg yn dathlu ⁠Diwrnod Santes Dwynwen

Ar Ionawr 25 bob blwyddyn, mae pobl ym mhob cwr o Gymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen. ⁠ Ymunodd staff a dysgwyr rhwydwaith Grŵp Llandrillo Menai yn y dathliadau eto eleni, a threfnwyd cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu diwrnod Santes Cariadon Cymru.

Dewch i wybod mwy