Medi

Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr Coleg Menai gyda'r model a grëwyd ganddi ar gyfer House of the Dragon

Cyn-fyfyriwr a'i gwaith ar House of The Dragon

Roedd Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr ar y cwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Menai, yn rhan o'r tîm fu'n dylunio’r model o Old Valyria, dinas sydd i’w gweld yn gyson yn ystod y rhaglen boblogaidd, House of the Dragon.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr chwaraeon Stacey-Anne Lawson

Swydd i gyn-fyfyriwr gyda Rygbi Gogledd Cymru

Mae cyn-fyfyriwr chwaraeon, Stacey-Anne Lawson wedi dychwelyd i Goleg Llandrillo ar ôl cael swydd gyda Rygbi Gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Lucas Williams yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol y Ffederasiwn Codi Pwysau yn Romania

Medal Efydd i Lucas ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Byd

Lucas Williams o Goleg Menai ydy pencampwr Prydain ac enillodd le ar y podiwm yn ei gystadleuaeth ryngwladol gyntaf yn Romania.

Dewch i wybod mwy
Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, gyda'i fedal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain

Seamus, y codwr pwysau, yn ennill medal efydd Pencampwriaeth Prydain

Daeth Seamus Thomas, myfyriwr o Goleg Llandrillo, yn drydydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Grŵp Oedran Prydain yn Leeds.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas campws Coleg Menai yn Llangefni

Miloedd o fyfyrwyr newydd yn mwynhau digwyddiadau Ffair y Glas

Daeth miloedd o ddysgwyr i ddigwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y 10 diwrnod diwethaf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo, Alex Snape, mewn stiwdio recordio yn LIPA

Alex yn ennill Ysgoloriaeth LIPA fawreddog

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd mai cyn-fyfyriwr cerdd o Goleg Llandrillo, Alex Snape, yw enillydd Ysgoloriaeth Sennheiser LIPA eleni.

Dewch i wybod mwy
Tomos Jones yn gweithio fel prentis gyda Ryanair Engineering ym Maes Awyr Stansted

Tomos, sy'n Brentis Ryanair, yn profi llwyddiant ar ôl cwrs peirianneg

Mae Tomos Jones, cyn-fyfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor, wedi gweld ei yrfa'n esgyn ar ôl iddo gael prentisiaeth gyda Ryanair Engineering.

Dewch i wybod mwy
Chwaraewyr Llanfairpwll gyda'r arwydd wedi ei gyflwyno i'r pentref gyda logo La Liga

Danny and Brody yn helpu Llanfairpwll i ennill 5-0 yn dilyn partneriaeth newydd gyda La Liga

Mae myfyrwyr Coleg Menai Danny Connolly a Brody White yn rhan o garfan Clwb Pêl-Droed Llanfairpwll wnaeth sicrhau buddugoliaeth o 5-0 yn eu gêm gyntaf ers cyhoeddi partneriaeth arloesol gyda La Liga.

Dewch i wybod mwy
Dosbarth Gofal ac Iechyd

Nifer y Myfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai wedi Cynyddu'n Sylweddol ar ôl Cyfnod Covid

Dewch i wybod mwy
Dosbarth

Peidiwch Byth â Rhoi'r Gorau i Ddysgu: Cyrsiau Rhan-amser ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu Wythnos Addysg Oedolion (18-24 Medi) drwy dynnu sylw at yr ystod eang o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael ledled ei gampysau yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Dr Jacob Greene yng nghaban peilot awyren

Jacob yn dylunio cabanau peilot y dyfodol

Dr Jacob Greene, cyn-fyfyriwr o'r adran chwaraeon a'i daith o Goleg Llandrillo i'w waith dros BAE Systems.

Dewch i wybod mwy
Dr Bryn Hughes Parry gydag Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Dr Bryn Hughes Parry yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae’r darlithydd a’r pennaeth cynorthwyol hynod boblogaidd Dr Bryn Hughes Parry wedi ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Michael Kitchin mewn cyfweliad yng Ngholeg Llandrillo

Hanes taith cyn-fyfyriwr o'r coleg i drac Top Gear

Mae Michael Kitchin, cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn gwybod pa mor bwysig ydy gwaith caled a phenderfyniad wedi iddo lwyddo i ennill swydd ar raglen Top Gear pan oedd ar ganol ysgrifennu ei draethawd estynedig yn y brifysgol.

Dewch i wybod mwy
Nick Elphick gyda'r llawfeddyg trawma Dr Martin Griffiths a'r cyflwynydd Bill Bailey

Cyn-fyfyriwr yn gwneud cerflun o lawfeddyg uchel ei barch ar y rhaglen deledu Extraordinary Portraits

Daeth Nick Elphick, sy'n gyn-fyfyrwyr o Goleg Menai, â dagrau i lygaid llawfeddyg trawma uchel ei barch pan wnaeth gerflun ohono ar gyfer y rhaglen deledu Extraordinary Portraits.

Dewch i wybod mwy
Bar salad ym mwyty'r Bistro ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos

Bydd Bwyty a Chanolfan Gynadledda'r Orme View yn ailagor y mis hwn wrth i'r tymor academaidd newydd ddechrau.

Coleg Llandrillo’s Orme View Restaurant and Bistro will open again this month as the new academic term begins.

Dewch i wybod mwy
Jane Parry gyda chopi o'i llyfr Nonconformist, y tu allan i Palas Print, Caernarfon

Nonconformist – llyfr newydd y darlithydd a’r awdur, Jane Parry

Mae Jane Parry, Darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai'n dathlu lansiad ei llyfr newydd

Dewch i wybod mwy