Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Bydwragedd yn rhannu eu profiadau gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal Coleg Meirion-Dwyfor

Yn ddiweddar daeth Ceris Wyn a Jemma Durant, ill dwy yn gweithio fel bydwragedd yn Ysbyty Gwynedd Bangor, draw i Goleg Meirion-Dwyfor safle Pwllheli, i rannu eu profiadau am weithio yn y maes gyda myfyrwyr Iechyd a Gofal y coleg.

Daw Ceris Wyn y wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, astudiodd Addysg oedran cynnar ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn cychwyn ar gwrs bydwreigiaeth yn Mhrifysgol Manceinion.

Daeth Jemma Durant i’r maes ychydig yn hwyrach, bu’n astudio Trin Gwallt ac Harddwch yng Ngholeg Menai am ddwy flynedd, bu’n gweithio yn y maes am 10 mlynedd, cyn penderfynu dilyn trywydd newydd. Cafodd eu dewis fel un o allan o le i 31 yn unig ar gwrs bydwreigiaeth yn Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd Kelly Kojs, darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Pwllheli.

“Mae cael pobol sydd yn gweithio yn y maes iechyd a gofal i ddod i’r coleg, ac i siarad gyda’n myfyrwyr yn hynod o bwysig i ni fel adra. Mae cynnig y math yma o gyfleoedd yn agor pob math o ddrysau a phosibiliadau newydd i’n myfyrwyr. Mae maes bydwreigiaeth yn un cystadleuol iawn, felly mae cael y cyfle i ddysgu am brofiadau dwy fel Cerys a Jemma sydd yn gweithio yn y maes yn hynod o bwysig i’n myfyrwyr sydd yn gobeithio dilyn yr un trywydd.”

Ychwanegoff Kelly Kojs.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Cerys a Jemma am ddod i ymweld a ni ni’r coleg, mae’r ddwy yn gweithio mewn swyddi prysur iawn, felly mae cael hyd i amser i ymweld a ni yn y coleg yn anodd tu hwnt. Diolch i chi am ddod, a diolch i chi am rannu eich arbenigedd gyda’n myfyrwyr, mae’r math yma o brofiadau yn rhai gwerthfawr iawn i’n myfyrwyr.”

Am fwy o wybodaeth am ein cwrs Iechyd a Gofal Cymdeithasol, cliciwch YMA