Rhywun yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Tyfwch eich busnes gyda ni

Darganfyddwch sut y gallwn helpu eich busnes i lwyddo.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Ennillwyr Gwobrau Prentisiaethau 2023

Gwobrau Prentisiaeth
2024

Ewch i gwobrau.gllm.ac.uk i ddysgu rhagor am yr ymgeiswyr ac i bleidleisio.

Myfyrwyr yn gweithio ar gyfrifiaduron

Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Rhaglenni hyfforddi ar gyfer busnesau mewn sectorau allweddol ar draws Gogledd Cymru.
Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Newyddion diweddaraf: Datgloi Cyfleoedd: ‘Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

17/Ion/2024

Dewch i weld sut y gall eich cwmni elwa ar Gyllid Newydd gan Lywodraeth y DU sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Eleri Davies, sydd yn rownd derfynol Prentis y Flwyddyn.

Newyddion diweddaraf: Prentis sy’n gyfrifydd medal aur am i'w gyrfa wneud gwahaniaeth

16/Ion/2024

Mae Eleri Davies yn prentis AAT gyda Busnes@LlandrilloMenai, yn gyfrifydd medal aur, ac mae’n benderfynol o wneud gwahaniaeth yn ei gyrfa sy'n cael ei mireinio drwy ddefnyddio prentisiaethau.

Dewch i wybod mwy
Caitlin Etheridge, a gwblhaodd ei phrentisiaeth gyda Phractis Deintyddol Danadd Davies yng Nghaernarfon

Newyddion diweddaraf: Nyrs ddeintyddol newydd gymhwyso fydd y 'cyntaf o lawer'

08/Ion/2024

Mae nyrs ddeintyddol gyntaf Busnes@LlandrilloMenai wedi cwblhau ei phrentisiaeth nyrs ddeintyddol, y ‘Cymhwyster Deintyddol Cymru Gyfan’ newydd sbon y mae Grŵp Llandrillo Menai wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â’r corff dyfarnu Agored Cymru a Phrifysgol Bangor. ⁠ ⁠

Dewch i wybod mwy