Rhywun yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau

Tyfwch eich busnes gyda ni

Darganfyddwch sut y gallwn helpu eich busnes i lwyddo.

Dewch o hyd i'ch cwrs

Ennillwyr gwobrau prentisiaethau 2024

Dewch i wybod mwy
Angharad Mai Roberts, Amy Thomas a Justine le Comte gwobrau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Newyddion diweddaraf: Rheolwr o'r Grŵp yn Falch o Annog Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar Brentisiaethau yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol

08/Gorff/2024

Rheolwr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw Amy Thomas ac yn ddiweddar fe dderbyniodd wobr arbennig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad i'r Gymraeg.

Dewch i wybod mwy
Robert Lewis, cyfarwyddwr Celtic Financial Planning

Newyddion diweddaraf: Celtic Financial Planning yn Anelu am Ddyfodol Cynaliadwy

26/Meh/2024

Gyda mwy o bwyslais ar daclo newid hinsawdd, mae busnes yn yr Wyddgrug wedi cymryd y cam i fod yn fwy gwyrdd trwy gofrestru gyda’r Academi Ddigidol Werdd. Nod y cynllun sy’n cael ei arwain gan Busnes@LlandrilloMenai yw rhoi cefnogaeth a chyllideb i fusnesau bach i leihau carbon yn eu gweithgareddau o dydd i ddydd.

Dewch i wybod mwy
Enillwyr 2024

Newyddion diweddaraf: Coleg Glynllifon yn Dathlu ei Ben-blwydd yn 70 oed

24/Meh/2024

Eleni, mae campws amaethyddiaeth a diwydiannau’r tir Grŵp Llandrillo Menai yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed.

Dewch i wybod mwy