Mehefin

Llwyddiant i Ganolfan Technoleg Bwyd yng Ngwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE, sy’n cael ei redeg gan Ganolfan Technoleg Bwyd, wedi cipio dwy wobr mewn seremoni i ddathlu prosiectau sydd wedi elwa ar Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd (RDP).

Dewch i wybod mwy

Digwyddiad Cymunedol ar Gampws Llangefni yn denu cannoedd o ymwelwyr!

Roedd staff campws Coleg Llandrillo yn Llangefni wrth eu boddau ar ôl croesawu cannoedd o ymwelwyr i'w ddigwyddiad cymunedol hwyliog yn ddiweddar.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr o Goleg Llandrillo'n Ennill eu Lle yn Rownd Derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Mae dau gogydd ifanc addawol o Goleg Llandrillo wedi ennill eu lle yn rownd derfynol un o gystadlaethau coginio mwyaf y Deyrnas Unedig. Maent gam i ffwrdd o ennill y tlws, amrywiaeth o wobrau sy'n ymwneud â'r maes coginio, a chyfle i gael profiad gwaith gyda'r cogydd enwog, Rick Stein!

Dewch i wybod mwy

Campysau Dolgellau a Phwllheli'n Paratoi ar gyfer Digwyddiadau Cymunedol Enfawr

Mae campysau Grŵp Llandrillo Menai yn Nolgellau a Phwllheli'n paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Digwyddiadau Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin a dydd Sadwrn 18 Mehefin.

Dewch i wybod mwy

Campws Llangefni'n Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae campws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni'n paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr CMD Dolgellau yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gwirfoddol mewn seremoni yn y Galeri yng Nghaernarfon.

Yn ddiweddar, cafodd Kamar El Hoziel sydd yn fyfyrwraig yn yr adran Sgiliau Byw a Gwaith yn Nolgellau gydnabyddiaeth a thystysgrif mewn seremoni wobrwyo yn y Galeri am ei gwaith gwirfoddol.

Dewch i wybod mwy

Enillydd Gwobr Dysgwr y Flwyddyn Cymru'n Dod yn Ail yn Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig!

Yn ogystal â chipio teitl Dysgwr y Flwyddyn Cymru, mae mam i ddau o Lan Conwy wedi dod yn ail yn y gystadleuaeth ar lefel y Deyrnas Unedig!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr y Coleg yn paratoi ar gyfer y Parti Platinwm yn y Palas

Mae dau aelod o staff a chwe myfyriwr o adran Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo yn edrych ymlaen at achlysur cofiadwy, ar ôl cael eu dewis i fynd i Lundain i'r 'Parti Platinwm yn y Palas' ym Mhalas Buckingham i ddathlu 70 mlynedd y Frenhines ar yr orsedd.

Dewch i wybod mwy

Lansio partneriaeth Gwaith ac Astudio newydd rhwng Coleg Meirion-Dwyfor a'r Urdd.

Bydd myfyrwyr ar y Radd Sylfaen mewn Hamdden Awyr Agored yn cael y cyfle i wneud cais am gynllun hyfforddi Glanllyn ochr yn ochr â'u hastudiaethau gradd.

Dewch i wybod mwy