Newyddion Lluosi

Criw o bobl ar draeth Bae Trearddur ar ôl nofio yn y môr yn ystod sesiwn Lluosi

Nofio yn y môr ac ysgol pizza yn helpu pobl i wella eu sgiliau rhif

Rŵan bydd hyd yn oed mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM gyda phrosiect Rhifedd Byw - Lluosi yn dilyn newid i’r meini prawf cymhwysedd

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM trwy brosiect Lluosi

Mae newid yn y meini prawf cymhwysedd yn golygu y gall hyd yn oed mwy o bobl wella eu sgiliau rhif - gyda nofio gwyllt, ffeiriau gwyddoniaeth a bingo mathemateg yn rhai o’r ffyrdd y mae Lluosi wedi helpu pobl

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Trigolion y Rhyl yn rhoi hwb i'w sgiliau cyllidebu diolch i brosiect Lluosi

Cyflwynodd y darlithydd Paul Goode o brosiect Lluosi - Rhifedd Byw weithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan yr elusen gymunedol Dyfodol Disglair yn y Rhyl

Dewch i wybod mwy
Tad yn helpu mab efo gwaith cartref

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio cyrsiau rhifedd rhad ac am ddim

Bwriad buddsoddiad o £4.8 miliwn mewn rhifedd oedolion yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy a Dinbych yw gwneud mathemateg yn symlach i bawb.

Dewch i wybod mwy