Newyddion Coleg Menai

Grwp Llandrillo Menai Skills Wales 44

Chloe'n Profi Llwyddiant yn y Diwydiant Adeiladu

Prentis sydd ar ail flwyddyn ei chwrs Gwaith Saer yng Ngholeg Menai yw Chloe Bidwell ac mae'n gwneud popeth yn ei gallu i brofi bod merched yn gallu llwyddo yn y diwydiant.

Dewch i wybod mwy
Pasted image 0

Cogydd ifanc yn ennill Gwobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ymroddiad i ddefnyddio’r Gymraeg

Enillodd Jack Quinney, sy'n brentis Coginio Proffesiynol Lefel 3, Wobr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei ymroddiad i’r Gymraeg yn ei weithle, ei astudiaethau, ac am helpu ei asesydd i feithrin sgiliau Cymraeg.

Dewch i wybod mwy
IMG 0144

Myfyrwyr Chwaraeon Moduro i Gystadlu ym Mhencampwriaeth Cwpan CityCar

Mae myfyrwyr Chwaraeon Moduro Lefel 3 o gampws Coleg Menai yn Llangefni yn cymryd rhan yn yr Her Chwaraeon Moduro myfyrwyr, fel rhan o'r Bencampwriaeth CityCar Cup.

Dewch i wybod mwy
DBT26960

Canolfan Chwaraeon o'r Radd Flaenaf yn Agor yn Llangefni

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi agor eu hadeilad carbon Net-Sero cyntaf - sef canolfan chwaraeon newydd sbon o'r radd flaenaf - a ariennir mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.


Dewch i wybod mwy
PHOTO 2022 10 14 07 49 03

Myfyrwyr yn Cyhoeddi Llyfr Stori Nadolig

Cafodd myfyrwyr o Goleg Menai gyfle oes yn ddiweddar i ddrafftio a chyhoeddi llyfr stori Nadolig i blant gydag awdur a darlunydd medrus.

Dewch i wybod mwy
Cm sport aln event 04

Cymorth myfyrwyr o Goleg Menai i ddiwrnod Llwybrau Llesiant

Aeth grŵp o fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau chwaraeon yng Ngholeg Menai ati i chwarae rhan flaenllaw mewn digwyddiad a drefnwyd gan y cyngor ar gyfer oedolion ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Dewch i wybod mwy
National finals

Myfyrwyr yn Ennill Medalau Mewn Gemau Terfynol Wordskills UK!

Mae tri myfyriwr o Goleg Menai wedi dod adre o Rowndiau Terfynol Worldskills UK gyda medalau arian ac efydd.

Dewch i wybod mwy
Worldskills small logo

Profi Sgiliau Myfyrwyr yn rowndiau terfynol Worldskills UK

Bydd myfyrwyr o adrannau Peirianneg ac Adeiladu Coleg Menai'n cymryd rhan mewn rowndiau terfynol Worldskills yn ystod y mis hwn.

Dewch i wybod mwy
Akademie Klausenhof

Myfyrwyr yn Mynd ar Brofiad Gwaith i'r Almaen

Yn ddiweddar treuliodd deg myfyriwr Peirianneg o Goleg Menai bythefnos ar brofiad gwaith yn yr Almaen fel rhan o'r rhaglen Erasmus+.

Dewch i wybod mwy
Agoriad Labordai 34

Buddsoddiad mewn pynciau STEM yn dod â labordai o'r radd flaenaf i gampws y coleg yn Llangefni

Agorwyd labordai newydd sbon ar gampws Coleg Menai yn Llangefni. Mae hyn yn rhan o brosiect gwerth £1.9m i wella'r cyfleusterau ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i fyfyrwyr y coleg.

Dewch i wybod mwy

Pagination