Newyddion Coleg Menai

Efa India Everitt-Mcall, myfyriwr o Goleg Menai wrth ymyl un o drenau Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

Efa'n elwa wedi cyfnod profiad gwaith gyda Rheilffordd Ffestiniog

Arweiniodd cyfnod o brofiad gwaith at gynnig swydd i fyfyriwr cyrsiau Teithio a Thwristiaeth Coleg Menai

Dewch i wybod mwy
James Hopkins yn chwarae ei gitâr

Gwaith ar gig Taylor Swift i’r myfyriwr cerdd James

Mae'r dysgwr o Goleg Menai yn rhan o'r criw llwyfan wrth i daith Eras, y daith fwyaf llwyddiannus erioed, ymweld â Stadiwm Anfield yn Lerpwl am dair noson

Dewch i wybod mwy
Gwaith celf y myfyrwyr yn cael ei arddangos yn arddangosfa Celf a Dylunio diwedd blwyddyn Coleg Meirion-Dwyfor

Yr Adrannau Celf Creadigol yn cynnal arddangosfeydd diwedd blwyddyn

Mae’r arddangosfeydd yn Nolgellau, Parc Menai a Llandrillo-yn-Rhos yn cynrychioli penllanw blwyddyn o ymroddiad a chreadigrwydd gan fyfyrwyr dawnus y colegau

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Menai gyda char Ford Rali'r Byd yn ffatri M-Sport yn Cumbria

Myfyrwyr chwaraeon moduro yn ymweld â ffatri sydd wedi ennill Pencampwriaeth Rali'r Byd

Bu dysgwyr Coleg Menai hefyd ar daith o amgylch adran chwaraeon moduro Coleg Myerscough

Dewch i wybod mwy
Yr awdures Mair Wynn Hughes

Mair Wynn Hughes yn lansio’i nofel ddiweddaraf yn 92 oed!

Bydd Y Bocs Erstalwm, nofel newydd awdures sydd wedi ysgrifennu 114 o lyfrau ac sy’n mynychu dosbarthiadau ysgrifennu creadigol trwy Goleg Menai, yn cael ei lansio yn Llyfrgell Caernarfon yr wythnos nesaf

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr o Goleg Menai ar daith cwch o amgylch Chicago gydag adeiladau uchel modern yn y cefndir

Myfyrwyr peirianneg yn mwynhau taith addysgol i Chicago

Aeth y dysgwyr i ymweld â Phrifysgol Northwestern a’r Amgueddfa Gwyddoniaeth a Diwydiant, gan hefyd wneud cysylltiadau ag Ysgol Uwchradd De Elgin gyda'r gobaith o gydweithio yn y dyfodol

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr gyda eliffant yn y Parc Natur ger Chiang Mai yng Ngwlad Thai

Taith anhygoel i Wlad Thai i ddysgu plant a gwirfoddoli gydag eliffantod

Mwynhaodd dysgwyr o bob rhan o Grŵp Llandrillo Menai brofiad bythgofiadwy

Dewch i wybod mwy
Disgyblion Ysgol y Talwrn gyda'r cerflun o'r cawr Bendigeidfran a wnaed o ddeunyddiau wedi'i fforio

Cerfluniau Mabinogi’r plant yn dod yn fyw yng Ngholeg Menai

Mae’r darlithydd Jane Parry wedi bod yn gweithio gydag Ysgol y Talwrn, a chafodd y disgyblion weld eu gwaith yn cael ei danio yn odyn yr adran gelf

Dewch i wybod mwy
Merch yn chwarae gyda swigod yn Niwrnod Hwyl Cymunedol Llangefni yn 2023

Campysau'r Coleg yn cynnal Diwrnodau Hwyl Cymunedol llawn bwrlwm

Ymunwch â'r hwyl yn y digwyddiadau yn y Rhyl, Llangefni a Phwllheli

Dewch i wybod mwy
Pobl yn arwyddo ar stondin yr Wythnos Iaith Arwyddion yng Ngholeg Llandrillo

Yr Wythnos Iaith Arwyddion Fwyaf Llwyddiannus Eto yn y Coleg

Roedd yr wythnos mor llwyddiannus fel bod cyrsiau Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Grŵp Llandrillo Menai bron yn llawn am yr haf

Dewch i wybod mwy

Pagination