Newyddion Coleg Menai

Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Y broses ymgeisio wedi agor ar gyfer WorldSkills UK 2024

Myfyrwyr a phrentisiaid yn cael y cyfle i ddilyn yn ôl traed Yuliia Batrak ac Osian Roberts, enillwyr medalau aur o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy
Michael John, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai gyda Raymond Blanc

Dysgu enwogion i goginio yn null Raymond Blanc

Mae'r cyn-fyfyriwr o Goleg Menai yn brif diwtor yn Ysgol Goginio Raymond Blanc

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o adran gelf Coleg Menai o flaen y murlun newydd yn ystafell newid y tîm cartref yn Stadiwm Nantporth.

Murlun Myfyrwyr yn ysbrydoli tîm Bangor 1876

Y murlun yw'r cyntaf o nifer o brosiectau cyffrous sydd ar y gweill rhwng myfyrwyr Cwrs Sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Menai a'r clwb pêl-droed o gynghrair Cymru North

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr y tu allan i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Mawrth

Mae digwyddiadau agored yn gyfle perffaith i ddarganfod beth sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Glynllifon

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Ysgol Friars yn cymryd rhan yng ngweithdy blynyddol Prosiect Chweched Dosbarth EESW yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Gweithdy peirianneg i ddysgwyr Chweched Dosbarth yn cael ei gynnal yng Ngholeg Menai

Bu myfyrwyr o'r coleg ac ysgolion lleol yn creu eu prototeipiau eu hunain wrth fynd i'r afael â heriau go iawn a osodwyd gan gwmnïau peirianneg

Dewch i wybod mwy
Eva Voma, darlithydd yng Ngholeg Menai

Eva a Madeleine yn cael eu henwi'n aelodau o Sgwad y Deyrnas Unedig ar gyfer WorldSkills Lyon 2024

Bydd un o ddarlithwyr Coleg Menai, Eva, a Madeleine, sy'n brentis gyda chwmni RWE, yn cystadlu gydag ymgeiswyr eraill ar y rhestr fer i gynrychioli’r Deyrnas Unedig yn y ‘Gemau Olympaidd sgiliau’

Dewch i wybod mwy
Y darlithydd Bryn Jones o’r coleg yn siarad â’r cystadleuwyr yn y digwyddiad yn Llangefni i ddewis sgwad ar gyfer WorldSkills 2024

Coleg Menai yn cynnal digwyddiad i ddewis sgwad ar gyfer cystadleuaeth WorldSkills 2024 yn Lyon

Mae saith peiriannydd ifanc yn cystadlu i gynrychioli'r Deyrnas Unedig yn rownd derfynol y byd eleni – ac yn eu plith mae Eva Voma o’r coleg

Dewch i wybod mwy
Map o Gymru a grëwyd gan Paul Davies a'i fyfyrwyr ger cronfa ddŵr Llyn Alaw

Cais i ddadorchuddio cerflunwaith gan y cyn-ddarlithydd Paul Davies

Ar ddiwedd yr 1980au creodd Paul, oedd yn artist adnabyddus, a’i fyfyrwyr, fap enfawr o Gymru ar Ynys Môn, a nawr mae angen gwirfoddolwyr i helpu i’w ailddarganfod

Dewch i wybod mwy
Stephanie, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn hwylio

Stephanie yn hwylio tuag at yrfa lwyddiannus

Mae'r cyn-fyfyriwr o Goleg Menai wedi rhoi ei bryd ar fod yn swyddog dec, a'i nod yn y pen draw yw bod yn gapten ar ei llong ei hun

Dewch i wybod mwy

Pagination