Newyddion Coleg Menai

Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr Coleg Menai gyda'r model a grëwyd ganddi ar gyfer House of the Dragon

Cyn-fyfyriwr a'i gwaith ar House of The Dragon

Roedd Beth Elen Roberts, cyn-fyfyriwr ar y cwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Menai, yn rhan o'r tîm fu'n dylunio’r model o Old Valyria, dinas sydd i’w gweld yn gyson yn ystod y rhaglen boblogaidd, House of the Dragon.

Dewch i wybod mwy
Lucas Williams yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhyngwladol y Ffederasiwn Codi Pwysau yn Romania

Medal Efydd i Lucas ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau'r Byd

Lucas Williams o Goleg Menai ydy pencampwr Prydain ac enillodd le ar y podiwm yn ei gystadleuaeth ryngwladol gyntaf yn Romania.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas campws Coleg Menai yn Llangefni

Miloedd o fyfyrwyr newydd yn mwynhau digwyddiadau Ffair y Glas

Daeth miloedd o ddysgwyr i ddigwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y 10 diwrnod diwethaf.

Dewch i wybod mwy
Chwaraewyr Llanfairpwll gyda'r arwydd wedi ei gyflwyno i'r pentref gyda logo La Liga

Danny and Brody yn helpu Llanfairpwll i ennill 5-0 yn dilyn partneriaeth newydd gyda La Liga

Mae myfyrwyr Coleg Menai Danny Connolly a Brody White yn rhan o garfan Clwb Pêl-Droed Llanfairpwll wnaeth sicrhau buddugoliaeth o 5-0 yn eu gêm gyntaf ers cyhoeddi partneriaeth arloesol gyda La Liga.

Dewch i wybod mwy
Dr Bryn Hughes Parry gydag Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Dr Bryn Hughes Parry yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae’r darlithydd a’r pennaeth cynorthwyol hynod boblogaidd Dr Bryn Hughes Parry wedi ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Nick Elphick gyda'r llawfeddyg trawma Dr Martin Griffiths a'r cyflwynydd Bill Bailey

Cyn-fyfyriwr yn gwneud cerflun o lawfeddyg uchel ei barch ar y rhaglen deledu Extraordinary Portraits

Daeth Nick Elphick, sy'n gyn-fyfyrwyr o Goleg Menai, â dagrau i lygaid llawfeddyg trawma uchel ei barch pan wnaeth gerflun ohono ar gyfer y rhaglen deledu Extraordinary Portraits.

Dewch i wybod mwy
Jane Parry gyda chopi o'i llyfr Nonconformist, y tu allan i Palas Print, Caernarfon

Nonconformist – llyfr newydd y darlithydd a’r awdur, Jane Parry

Mae Jane Parry, Darlithydd Celf a Dylunio yng Ngholeg Menai'n dathlu lansiad ei llyfr newydd

Dewch i wybod mwy
Dr Ellen Evans yn rhoi cyflwyniad

O Chef i Ddoctor, trwy Goleg Menai

Mae'r arbenigwr diogelwch bwyd o fri rhyngwladol, Dr Ellen Evans, yn dweud bod y coleg wedi tanio angerdd a ysgogodd ei gyrfa glodwiw

Dewch i wybod mwy

Pagination