Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Arddangosfa o waith celf, myfyrwyr CMD, Dolgellau yn agor yn Nhŷ Siamas, Dolgellau.

Mae gwaith celf, sydd wedi eu creu gan fyfyrwyr Celf, Coleg Meirion-Dwyfor, Dolgellau yn cael ei arddangos yn Nhŷ Siamas, y ganolfan gelfyddydol a diwylliannol yn Nolgellau.

Mae’r gwaith yn rhan o brosiect celf gydweithredol gyda Pharc Cenedlaethol Eryri i ddathlu pen-blwydd y parc yn 70 oed.

Comisiynwyd artistiaid sy'n defnyddio amrywiaeth o gyfryngau i ddathlu'r parc a'i rinweddau arbennig yn greadigol ar wefan newydd, a aeth yn fyw ar Hydref 1af.

Dywedodd Ffion Pugh, myfyriwr ar y cwrs Diploma L3 mewn Celf a Dylunio yn Nolgellau: “Fe wnes i fwynhau’r profiad yn ystod y prosiect hwn yn fawr. Roedd gwneud celf amgylcheddol yn hollol newydd i mi, ac roedd gallu dathlu pen-blwydd y Parciau Cenedlaethol yn 70 oed yn y broses yn gyffrous iawn. ”

Dywedodd Martin Evans, arweinydd cwrs ar raglen Celf a Dylunio: “Hoffwn ddiolch i Celf Aran a Thŷ Siamas, yn Nolgellau, am roi’r cyfle i ni arddangos detholiad o waith creadigol ein myfyrwyr.”

Bydd y gwaith i’w weld yn y ganolfan, hyd at ddiwedd mis Chwefror 2022.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am unrhyw gyrsiau ar gampws Dolgellau, ewch i wefan ©Grŵp Llandrillo Menai yn www.gllm.ac.uk neu ffoniwch linell gynghori'r cwrs ar 01341 422 827.

The work is part of a collaborative art project with staff from Snowdonia National Park to celebrate the park’s 70th birthday.

The college’s Art students - using a variety of mediums - were originally commissioned to celebrate the park and its special features on a new website, which went live last autumn.

Ffion Pugh from Trawsfynydd, a student on the L3 Diploma in Art & Design course at Dolgellau, said: “I thoroughly enjoyed the experience of creating environmental art, which was completely new to me, and to be able to celebrate the National Parks' 70th birthday in the process, was really exciting.”

Martin Evans, course leader on the Art and Design programme, said: “I would like to thank Celf Aran Arts and Ty Siamas in Dolgellau for giving us the opportunity to showcase a selection of the students’ amazing work, which commemorates seven decades of the existence of Snowdonia National Park.”

The work will be on display until the end of March 2022 at Celf Arran, in Ty Siamas.

If you need more information on any courses at the Dolgellau campus, please visit Grŵp Llandrillo Menai’s website at www.gllm.ac.uk or telephone the course advice line on 01341 422 827.