Rhagfyr

Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor gyda’u dyluniadau F1 mewn Ysgolion yng nghanolfan beirianneg Coleg Menai yn Llangefni

Myfyrwyr peirianneg yn targedu fformiwla berffaith ar gyfer llwyddiant

Mae timau Coleg Meirion-Dwyfor yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion ac wedi defnyddio pecyn dylunio gyda chymorth cyfrifiadur i greu eu dyluniadau ar gyfer eu profi

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor y tu allan i amgueddfa Tate Britain yn Llundain

Myfyrwyr Dolgellau yn Profi Diwylliant Gweledol ar ei Orau

Yn ddiweddar, aeth myfyrwyr celf o Goleg Meirion-Dwyfor ar ymweliad i Lundain er mwyn cael profi'r gelf weledol a phensaernïol orau sydd gan y ddinas i’w chynnig

Dewch i wybod mwy
Phoebe Ellis Griffiths yn chwarae i Nomadiaid Cei Connah

Phoebe'n serennu wrth i'r Nomadiaid wthio am ddyrchafiad

Mae’r fyfyrwraig o Goleg Llandrillo wedi camu i dîm hŷn Nomadiaid Cei Connah, ac mae ei goliau wedi eu helpu i saethu i frig y gynghrair

Dewch i wybod mwy
Yuliia Batrak gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Yuliia yn targedu WorldSkills 2026 yn Shanghai

Bydd cyfle i fyfyriwr Coleg Llandrillo, Yuliia Batrak, i weithio mewn lleoliadau o'r radd flaenaf fel The Ritz a Gleneagles fel rhan o'i hyfforddiant ar gyfer y gystadleuaeth fyd-eang

Dewch i wybod mwy
Logo GLLM

Bwrdd Llywodraethwyr Grŵp Llandrillo Menai'n Mabwysiadu Diffiniad yr IHRA o Wrth-semitiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai’n falch o gyhoeddi bod ei Fwrdd Llywodraethwyr wedi mabwysiadu’n swyddogol ddiffiniad gweithredol Cynghrair Ryngwladol Cofio’r Holocost (IHRA) o wrth-semitiaeth, gan atgyfnerthu ymrwymiad y sefydliad i feithrin amgylchedd cynhwysol sy'n parchu pawb.

Dewch i wybod mwy
Marchnad Nadolig yr adran Sgiliau Byw'n Annibynnol ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Marchnad Nadolig Myfyrwyr yn codi arian dros achos da

Mae adran Sgiliau Byw'r Annibynnol Coleg Llandrillo wedi codi £600 dros achosion da dros yr wythnosau diwethaf

Dewch i wybod mwy
Tom Roberts yn derbyn ei wobr gan Samuel Stones, un o Hwyluswyr y Gymraeg yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Fideo Tom yn ennill gwobr Diwrnod Shwmae Su’mae

Creodd Tom Roberts, myfyriwr o Goleg Llandrillo, fideo'n dangos ei hoff eiriau Cymraeg ochr yn ochr â pheth o'i waith celf ei hun

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Menai yn premiere It’s My Shout 2023 yn Pontio, Bangor

Ffilmiau'r myfyrwyr i'w gweld yn gyhoeddus am y tro cyntaf yn y sinema

Cafodd Carreg Gron a The Hunger Pang Gang eu creu gan ddysgwyr yng Ngholeg Menai fel rhan o gynllun hyfforddi It’s My Shout, ac mae'r ffilmiau bellach ar gael i'w gwylio ar y BBC ac ar S4C

Dewch i wybod mwy
Y darlithwyr Bryn Jones ac Iwan Roberts gyda’r argraffydd 3D 1m 3 yn adran beirianneg Coleg Menai

Argraffydd 3D, yr unig un o'i fath, wedi'i roi i'r coleg

Mae gan y peiriant anferth, sydd o’r radd flaenaf, gartref newydd yng Ngholeg Menai i gydnabod gwaith arloesol yr adran beirianneg mewn dylunio a gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur

Dewch i wybod mwy
Heather Wynne gyda’i thlws ar ôl ennill Gwallt Priodas Gorau yng Ngwobrau Priodas Gogledd Cymru 2023

Heather yn ennill Gwallt Priodas Gorau Gogledd Cymru

Dysgodd y fyfyrwraig o Goleg Llandrillo ei sgiliau oddi ar YouTube ac mae hi bellach yn ôl yn y coleg wrth iddi gynllunio i ddarlithio mewn trin gwallt

Dewch i wybod mwy
Olivia Alkir

Myfyrwyr yn gwylio 'Stori Olivia' - ffilm bwerus am ddiogelwch ar y ffyrdd

Yn ystod Wythnos Llesiant ‘Cadw’n Ddiogel’ Grŵp Llandrillo Menai cafodd ffilm dorcalonnus yn adrodd hanes Olivia Alkir, 17 oed, ei dangos

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr yn peintio murlun ar wal Caffi Hafan ym Mangor

Myfyrwyr yn Gweddnewid Caffi Hafan

Fel rhan o'r rhaglen Prosiect Pum Mil ar S4C gwirfoddolodd myfyrwyr o adran Gelf Coleg Menai i adnewyddu caffi cymunedol poblogaidd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn llyfrgell Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos ar gyfer yr Wythnos Llyfrgelloedd

Codio, dadlau a dysgu am y gofod wrth i'r coleg gynnal Wythnos Llyfrgelloedd

Cynhaliodd Canolfan Llyfrgell+ Coleg Llandrillo ar gampws Llandrillo-yn-Rhos, amrywiaeth o ddigwyddiadau i arddangos y gweithgareddau a'r gwasanaethau sydd ganddi i'w cynnig.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr Lletygarwch

Rhwydwaith Talent Twristiaeth gam yn nes at sicrhau arian Cynllun Twf

Mae achos busnes amlinellol ar gyfer y ganolfan sgiliau twristiaeth gyntaf yng Nghymru wedi derbyn sêl bendith gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Gyda chyrraedd y garreg filltir hon gall y prosiect symud ymlaen i ddatblygu achos busnes llawn, sef y cam olaf er mwyn sicrhau arian Cynllun Twf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr Coleg Menai - yr artist Manon Awst

Manon yn cael ei dewis ar gyfer Cymrodoriaeth Cymru’r Dyfodol

Mae Manon Awst, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Menai, yn un o wyth artist a ddewiswyd ar gyfer prosiect a fydd yn archwilio effaith newid hinsawdd ar ein bywydau o ddydd i ddydd

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn perfformio ar lwyfan Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli yn Sioe 2023 Coleg Meirion-Dwyfor, 'Arthrawon!'

Myfyrwyr yn serennu ar y llwyfan yn 'Arthrawon!'

Sioe yn darlunio bywyd athro trwy lygaid ei fyfyrwyr sydd gan Goleg Meirion-Dwyfor eleni, ac mae tocynnau ar gael

Dewch i wybod mwy
Kat

⁠Kathryn ar y Brig ym Maes Plastro!

Mae myfyriwr o adran adeiladu Coleg Llandrillo wedi'i henwi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn ymweld â Thŵr Pisa

Cogyddion dan hyfforddiant yn mwynhau profiad gwaith yn ardal Twsgani

Bu myfyrwyr o Goleg Llandrillo a Choleg Menai yn mireinio eu sgiliau mewn bwytai, caffis a gwestai ym Montecatini a Pistoia

Dewch i wybod mwy
Rhun Williams yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Rhun yn ennill gwobr genedlaethol am ansawdd mewn adeiladu

Mae Rhun Williams yn astudio am radd Rheoli ym maes Adeiladu a chafodd ei gydnabod yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
Arwyddo'r MOU

Coleg Menai a Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn Gweithio gyda'i gilydd i Feithrin Talentau Lleol

Mae Coleg Menai wedi ymuno â Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon (CPTC) i helpu i lansio gyrfaoedd chwaraewyr talentog lleol.

Dewch i wybod mwy
Bryn Jones ac Iwan Roberts yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Iwan a Bryn yn teithio i Las Vegas i rannu eu gwybodaeth am ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)

Cafodd y ddau ddarlithydd peirianneg o Goleg Menai eu gwahodd i siarad am eu defnydd blaengar o dechnoleg dylunio a gweithgynhyrchu yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Dewch i wybod mwy