Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyn fyfyriwr Lefel A yn gweithio ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn.

Cafodd Gwion Lloyd, o Harlech, sydd yn gyn-fyfyriwr Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor Dolgellau ei ddewis ymhlith degau o ymgeiswyr fel Peiriannydd dan hyfforddiant ar ffordd osgoi newydd gwerth £139 miliwn Llywodraeth Cymru.

Astudiodd Gwion bynciau Daearyddiaeth, Mathemateg a'r Bac, ac UG mewn Electroneg ar gyfer ei Lefel A, cyn symud ymlaen i weithio ar y lon, dyma ei swydd gyntaf.

Dywedodd Gwion.

"Mae'n brofiad da, 'da ni 'di bod yma ers tair blynedd rŵan ac mae 'na dipyn o waith 'di mynd mewn iddo.

"'Swn i methu cael job gwell i ddechrau - dwi'n falch bod nhw 'di dewis fi. Doedd gennai ddim profiad pan 'nes i ddechrau, dwi'n prowd iawn o be dwi 'di gyflawni."

Dyma ychydig o ffeithiau am y ffordd osgoi.

  • 93% o'r gweithlu o ogledd Cymru;
  • Cyflogwyd 36 o raddedigion a phrentisiaid a 15 ar brofiad gwaith;
  • Prosiect gwerth £139m;
  • Mae'r lôn yn ymestyn am 9.8km (6 milltir) o gylchfan Plas Menai i gylchfan y Goat;
  • Tri chylchfan newydd ym Meifod, Cibyn a Bethel;
  • Cynllun priffyrdd mwyaf yn y gogledd;
  • Tua 170,000 o goed wedi eu plannu;
  • 20km o wrychoedd newydd.

Dywedodd Bethan Lloyd Owen-Hughes, Rheolwr Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

“Rydym yn falch iawn o lwyddiant Gwion, ac yn sicr bod yr addysg sydd gennym i’w gynnig yma yn y coleg wedi cyfrannu i lwyddiant Gwion. Da iawn ti. Fel un fydd yn defnyddio’r ffordd osgoi newydd yn ddyddiol, wrth i mi fynd i’r gwaith, mae fy niolch personol i ti yn anferthol fel un oedd yn arfer bod mewn ciwiau traffig am oriau pob wythnos.

Am fwy o wybodaeth am holl gyrsiau Lefel-A Coleg Meirion-Dwyfor, cliciwch YMA.

22-year-old Gwion Lloyd from Harlech - a former learner at the college’s Dolgellau campus - was selected from tens of applicants as trainee engineer on the Caernarfon and Bontnewydd bypass, which is being funded by the Welsh government.

Gwion studied for his A-levels in Maths, Geography and Electronics at the college, before gaining the engineering position on the multimillion-pound project…his first job after college!

Gwion said: "It's been a great experience. We've been here for three years now and a lot of work has gone into it. I couldn't have got a better first job. I had no experience when I first started, so I'm very proud of what I've achieved."

The Caernarfon and Bontnewydd bypass statistics are impressive: it is a £139m project; 93% of the workforce are from North Wales; 36 graduates and apprentices are employed on it, as well as 15 on work experience; the lane extends 9.8km (6 miles) from Plas Menai Roundabout to the Goat Roundabout; three new roundabouts have been constructed at Meifod, Cibyn and Bethel; it is the largest highway scheme in North Wales, and approximately 170,000 trees have been planted, as well as 20km of new hedgerows.

Bethan Lloyd Owen-Hughes, programme area manager for General Education at Coleg Meirion-Dwyfor, said: "We are very proud of Gwion's success, and are confident that the quality of education on offer here has certainly contributed to his progression. As one who will be using the new bypass on a daily basis when travelling to work, I would like to add my personal thanks, as I used to be in traffic queues for hours every week.”

For more information about our A-level courses click HERE