Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Coleg y Rhyl yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 14 Mai.

Bydd yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan ac fe gynhelir llu o weithdai a gweithgareddau dysgu cyffrous ym maes uwch dechnoleg. Yn sicr, bydd yna rywbeth at ddant pawb... o blanetariwms i weithdai llysnafedd! Ar ben hynny, bydd pawb yn cael bag o roddion am ddim a chyfle i ennill pâr o Beats Studio Earbuds!

Cynhelir ein Digwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned rhwng 10am a 2pm a'r bwriad yw dod â phobl y Rhyl a'r cyffiniau at ei gilydd gan roi cyfle iddynt ddod i wybod rhagor am gampws Coleg Llandrillo ar Ffordd Cefndy, Y Rhyl.

Yn ogystal â'r diwrnod cymunedol, cynhelir digwyddiad gyrfaoedd a fydd yn rhoi cyfle i chi siarad â chynrychiolwyr o sefydliadau amrywiol fel y Gwasanaeth Tân, y Fyddin ac ati ynghyd â llawer o gwmnïau lleol.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, yn agored i bawb, ac wedi'i anelu at:

 • Ddisgyblion ysgol o ardal y Rhyl sy'n ystyried eu dewisiadau ar gyfer mis Medi
 • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff
 • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i'w gynnig
 • Pobl sydd â diddordeb mewn cael gwaith neu ddechrau gyrfa newydd
 • Ac yn olaf... teuluoedd sydd am gael diwrnod llawn hwyl!

Ar y diwrnod, cewch roi cynnig ar lu o brofiadau cyffrous a chael eich temtio gan bob math o wahanol fwydydd blasus.

Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys:

 • Xplore - https://www.xplorescience.co.uk/
 • Planetariwm
 • Bysgio Gwyddoniaeth
 • Gweithdai Hydroponeg
 • Gweithdai Llysnafedd
 • Citiau Mathemateg a Chitiau Adeiladu
 • Castell Bownsio
 • Mr Ricky 'Prince of Desserts'
 • Bwyd Mecsicanaidd Gringo's

... a llawer mwy i'w gadarnhau

Cewch weld y cyfleusterau, siarad â staff am y cyrsiau fydd yn dechrau fis Medi a gweld ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r campws – sy'n cynnwys codi canolfan beirianneg newydd sbon gwerth £11m!

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) amrywiol, gan gynnwys codio, roboteg a pheirianneg.

Felly, ewch draw i gampws Coleg Llandrillo ar Ffordd Cefndy, Y Rhyl ar 14 Mai – chewch chi ddim o'ch siomi!

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01745 354 797.

E-bost: ymholiadau.rhyl@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk

It will be a fantastic day out for all the family with a host of exciting, high-tech learning experiences and workshops going on to suit all tastes…from planetariums to slime workshops! What’s more, everyone will get a free goody bag and be in with a chance of winning a pair of Beats Studio earbuds!

The fun-filled event – which takes place from 10am – 2pm - will aim to bring together the people of Rhyl and the surrounding areas and give them the opportunity to find out more about Coleg Llandrillo’s Rhyl Campus on Cefndy Road.

As well as the community event, there will also be a careers event, which will provide you with the opportunity to speak to, and get careers advice from, representatives from a range of organisations including the Fire Service, Army and many other local companies.

The event is free, open to everyone, and is aimed at:

 • School pupils in the Rhyl area looking at their options for September
 • Parents who want to visit the campus to view the facilities and speak to staff
 • Local residents who are interested in what the college and local services have to offer
 • People who are interested in getting a job or starting a new career
 • And finally…families who just want a fun day out!

On the day, you can try out a whole host of exciting activities, whilst tantalising your taste buds with a wide range of delicious food options.

Highlights include:

 • Xplore - https://www.xplorescience.co.uk/
 • Planetarium
 • Science Busking
 • Hydroponics Workshops
 • Slime Workshops
 • Maths & Construction Kits
 • Bouncy Castle
 • Mr Ricky ‘Prince of Desserts’
 • Gringo’s (Mexican food)

…and plenty more to be confirmed

You can tour the facilities, speak to staff about courses for September, and see our plans for the development of the campus – including the brand new £11m engineering centre!

You’ll also be able to take part in a range of STEM-related (Science, Technology, Engineering & Maths) activities including coding, robotics and engineering.

So, head along to Coleg Llandrillo, Rhyl on Cefndy Road on 14 May – you won’t be disappointed!

For more information, telephone 01745 354 797.

Email: enquiries.rhyl@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk

It will be a fantastic day out for all the family with a host of exciting, high-tech learning experiences and workshops going on to suit all tastes…from planetariums to slime workshops! What’s more, everyone will get a free goody bag and be in with a chance of winning a pair of Beats Studio earbuds!

The fun-filled event – which takes place from 10am – 2pm - will aim to bring together the people of Rhyl and the surrounding areas and give them the opportunity to find out more about Coleg Llandrillo’s Rhyl Campus on Cefndy Road.

As well as the community event, there will also be a careers event, which will provide you with the opportunity to speak to, and get careers advice from, representatives from a range of organisations including the Fire Service, Army and many other local companies.

The event is free, open to everyone, and is aimed at:

 • School pupils in the Rhyl area looking at their options for September
 • Parents who want to visit the campus to view the facilities and speak to staff
 • Local residents who are interested in what the college and local services have to offer
 • People who are interested in getting a job or starting a new career
 • And finally…families who just want a fun day out!

On the day, you can try out a whole host of exciting activities, whilst tantalising your taste buds with a wide range of delicious food options.

Highlights include:

 • Xplore - https://www.xplorescience.co.uk/
 • Planetarium
 • Science Busking
 • Hydroponics Workshops
 • Slime Workshops
 • Maths & Construction Kits
 • Bouncy Castle
 • Mr Ricky ‘Prince of Desserts’
 • Gringo’s (Mexican food)

…and plenty more to be confirmed

You can tour the facilities, speak to staff about courses for September, and see our plans for the development of the campus – including the brand new £11m engineering centre!

You’ll also be able to take part in a range of STEM-related (Science, Technology, Engineering & Maths) activities including coding, robotics and engineering.

So, head along to Coleg Llandrillo, Rhyl on Cefndy Road on 14 May – you won’t be disappointed!

For more information, telephone 01745 354 797.

Email: enquiries.rhyl@gllm.ac.uk

Web: www.gllm.ac.uk