Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Coleg y Rhyl yn Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae Coleg Llandrillo yn y Rhyl yn paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 14 Mai.

Bydd yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan ac fe gynhelir llu o weithdai a gweithgareddau dysgu cyffrous ym maes uwch dechnoleg. Yn sicr, bydd yna rywbeth at ddant pawb... o blanetariwms i weithdai llysnafedd! Ar ben hynny, bydd pawb yn cael bag o roddion am ddim a chyfle i ennill pâr o Beats Studio Earbuds!

Cynhelir ein Digwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned rhwng 10am a 2pm a'r bwriad yw dod â phobl y Rhyl a'r cyffiniau at ei gilydd gan roi cyfle iddynt ddod i wybod rhagor am gampws Coleg Llandrillo ar Ffordd Cefndy, Y Rhyl.

Yn ogystal â'r diwrnod cymunedol, cynhelir digwyddiad gyrfaoedd a fydd yn rhoi cyfle i chi siarad â chynrychiolwyr o sefydliadau amrywiol fel y Gwasanaeth Tân, y Fyddin ac ati ynghyd â llawer o gwmnïau lleol.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, yn agored i bawb, ac wedi'i anelu at:

 • Ddisgyblion ysgol o ardal y Rhyl sy'n ystyried eu dewisiadau ar gyfer mis Medi
 • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff
 • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i'w gynnig
 • Pobl sydd â diddordeb mewn cael gwaith neu ddechrau gyrfa newydd
 • Ac yn olaf... teuluoedd sydd am gael diwrnod llawn hwyl!

Ar y diwrnod, cewch roi cynnig ar lu o brofiadau cyffrous a chael eich temtio gan bob math o wahanol fwydydd blasus.

Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys:

 • Xplore - https://www.xplorescience.co.uk/
 • Planetariwm
 • Bysgio Gwyddoniaeth
 • Gweithdai Hydroponeg
 • Gweithdai Llysnafedd
 • Citiau Mathemateg a Chitiau Adeiladu
 • Castell Bownsio
 • Mr Ricky 'Prince of Desserts'
 • Bwyd Mecsicanaidd Gringo's

... a llawer mwy i'w gadarnhau

Cewch weld y cyfleusterau, siarad â staff am y cyrsiau fydd yn dechrau fis Medi a gweld ein cynlluniau ar gyfer datblygu'r campws – sy'n cynnwys codi canolfan beirianneg newydd sbon gwerth £11m!

Gallwch hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) amrywiol, gan gynnwys codio, roboteg a pheirianneg.

Felly, ewch draw i gampws Coleg Llandrillo ar Ffordd Cefndy, Y Rhyl ar 14 Mai – chewch chi ddim o'ch siomi!

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01745 354 797.

E-bost: ymholiadau.rhyl@gllm.ac.uk

Gwefan: www.gllm.ac.uk