Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Profi Sgiliau Myfyrwyr yn rowndiau terfynol Worldskills UK

Bydd myfyrwyr o adrannau Peirianneg ac Adeiladu Coleg Menai'n cymryd rhan mewn rowndiau terfynol Worldskills yn ystod y mis hwn.

Dros gyfnod o 3 i 4 diwrnod, bydd sgiliau'r dysgwr yn eu meysydd arbenigol yn cael eu beirniadu, mewn cystadleuaeth yn erbyn nifer o ddysgwyr o golegau o bob cwr o'r DU.

Bydd cyfle i ennill medalau aur, arian ac efydd a chyfle hefyd i enillwyr gael eu dewis i fod yn rhan o garfan ryngwladol fydd yn cystadlu â thimau o wledydd eraill.

Mae Tom Devine a Josh Woosnam, myfyrwyr cyrsiau plastro, wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth Plastro a gynhelir yng Nghaeredin rhwng y 14eg a 18fed o Dachwedd. Mae Tom, sy'n gweithio i ddarparwr tai cymdeithasol 'Adra' hefyd wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr 'Prentis y Flwyddyn - Urdd y Plastrwyr'.

Bydd Giorgio Brown yn teithio i Blackpool a Choleg Fylde i gymryd rhan yn rownd derfynol Turnio CNC. Cwblhaodd Giorgio gymhwyster Lefel 3 mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Mecanyddol yng Ngholeg Menai. A bydd myfyrwyr cyrsiau trydanol/electroneg, Adam Hopley a Cai Jones yn mynd i Blackpool hefyd i gystadlu yn rownd derfynol ym maes Electroneg Ddiwydiannol. Dyma'r ail flwyddyn i Cai gystadlu ar y pwnc hwn. Enillodd Adam fedal efydd yng Nghystadleuaeth Ysbrydoli Sgiliau Cymru ym mis Ionawr 2022.

Bydd Cai Jones, Jack Williams, Lance Reynolds ac Axl Davies sydd hefyd yn fyfyrwyr cyrsiau Trydanol/Electroneg yng Ngholeg Menai yn mynd yn erbyn ei gilydd, a myfyrwyr eraill, yn rownd derfynol y gystadleuaeth Roboteg Ddiwydiannol. Cynhelir y gystadleuaeth ym mhencadlys Fanuc UK yn Coventry a bydd gofyn i fyfyrwyr osod a rhaglennu robot diwydiannol i gyflawni tasg benodol o fewn terfyn amser. Enillodd Lance ac Axl wobrau aur yn y Gystadleuaeth Ysbrydoli Sgiliau Cymru ym mis Ionawr 2022.

Cystadleuydd arall sydd wedi ennill medal Ysbrydoli Sgiliau Cymru ydy Aron Wyn Jones, myfyriwr Lefel 3 mewn Fabrigo a Weldio a phrentis gyda Fau Trackway yn Llangefni. Bydd Aron yn teithio i Goleg Middlesbrough i gymryd rhan yn y gystadleuaeth Weldio.

Yn ogystal â'r cystadlaethau, bydd cyfle i fyfyrwyr fwynhau digwyddiadau cyngor gyrfaol fydd yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o brentisiaethau, Lefelau-T a'r addysg dechnegol sydd ar gael. Cyflwynir cyfres o weithdai, dosbarthiadau meistr a sesiynau rhyngweithiol hefyd er mwn cynnig cyfle i siarad yn uniongyrchol â chyflogwyr ac arbenigwyr diwydiant.

Bydd y cyn-brentis a newyddiadurwr Teledu Steph McGovern yn cyflwyno medalau i enillwyr yn stiwdio 'Packed Lunch' dydd Gwener 25 Tachwedd. Mae myfyriwr Peirianneg Gyffredinol o Goleg Menai, Eva Voma, wedi cael ei dewis i fynd i'r seremoni wobrwyo yn y stiwdio fel 'Model Rôl' oherwydd ei llwyddiant a'i thalent yn y diwydiant Peirianneg.

Esboniodd Mark Allen, Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai,

"Hoffem ddiolch yn fawr i'n myfyrwyr sy'n cystadlu yn rowndiau terfynol Worldskills UK eleni. Mae eu cyflawniad i gyrraedd y rowndiau terfynol ar lefel genedlaethol yn brawf o'u gwaith caled a'u hangerdd"

"Mae cystadlaethau fel hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr roi'r sgiliau maen nhw wedi'u dysgu ar waith, ac i rwydweithio â chyflogwyr a dysgwyr sy'n rhannu'r un diddordebau â nhw".