Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

DARLITHYDD YM MAES ASTUDIAETHAU BYDDARDOD, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

Cyfeirnod y Swydd: CM/092/22

Cyflog

£18.50 – £28.60 yr awr yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

ASESYDD DYSGU SEILIEDIG AR WAITH – FFERYLLOL, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

Cyfeirnod y Swydd: BD/098/22

Cyflog

- £15.10 – £16.38 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

DARLITHYDD MEWN IECHYD & GOFAL CYMDEITHASOL A GOFAL PLANT

Cyfeirnod y Swydd: CL/096/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

05 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

Swyddog Gweithgareddau Lles, Cyfnod penodol hyd at 31 Awst 2023, Bangor

Cyfeirnod y Swydd: AS/100/22

Cyflog

£19,980 - £21,395 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phroifad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

GWEINYDDWR CYMORTH DYSGU - TREFNIADAU MYNEDIAD I ARHOLIADAU, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG - PWLLHELI

Cyfeirnod y Swydd: AS/099/22

Cyflog

£14,119.69 - £15,119.25 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

SWYDDOG GWEITHGAREDDAU LLES - DYSGU SEILIEDIG AR WAITH (hyd at Awst 2023)

Cyfeirnod y Swydd: AS/101/22

Cyflog

£19,980.60 - £21,395.07 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

DARLITHYDD MEWN IECHYD & GOFAL CYMDEITHASOL A GOFAL PLANT (Cyfnod Mamolaeth hyd at Gorffennaf 2023)

Cyfeirnod y Swydd: CL/097/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

05 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

Mentor Lles, Tymor yn Unig, (Cyfnod Mamolaeth) COLEG MENAI

Cyfeirnod y Swydd: AS/102/22

Cyflog

£17,414.29 - £18,647.08 y flwyddyn, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

05 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

MENTOR LLES , cyfnod penodol hyd at Awst 2023

Cyfeirnod y Swydd: AS/103/22

Cyflog

£19, 980 - £21, 395 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

02 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

ASESWR DYSGU YN Y GWEITHLE – GWAITH COED

Cyfeirnod y Swydd: CM/104/22

Cyflog

£24, 352 - £26, 425 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

05 Rhag 2022
12:00 YH (Ganol dydd)

Pagination

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo