Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

Technegydd Rheoli Ansawdd (Swyddog Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth) (tan ddiwedd mis Mawrth 2023) ar y cyd gyda Mona Island Dairy

Cyfeirnod y Swydd: BD/143/21

Cyflog

Pwynt Penodol: £23,000 y flwyddyn

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

28 Ion 2022 12:00

MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR, Dros dro hyd at Gorffennaf 2022

Cyfeirnod y Swydd: CMD/162/22

Cyflog

£12.12 - £12.97 yr awr sy'n cynnwys hawl gwyliau, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

DERBYNNYDD (GYDA’R NOS), RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

Cyfeirnod y Swydd: AS/164/21

Cyflog

£18,800 - £19,341 y flwyddyn, pro rata

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

GOFALWR (SAFLEOEDD DWYREINIOL), Llandrillo-yn-Rhos

Cyfeirnod y Swydd: CS/159/22

Cyflog

£19,341 y flwyddyn (10% ychwanegol am waith shifft. Gwaith shifft hyblyg yn anghenrheidiol)

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

GOFALWR (SAFLEOEDD DWYREINIOL) , Dolgellau

Cyfeirnod y Swydd: CS/160/22

Cyflog

£19,341 y flwyddyn (10% ychwanegol am waith shifft. gwaith shifft hyblyg yn ystod diwrnodau gwaith yn angenrheidiol.)

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL (Llandrillo-yn-Rhos)

Cyfeirnod y Swydd: CL/161/22

Cyflog

£15,215 - £16,293 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

Darlithydd Mathemateg (TGAU / Lefel 'A') a Fagloriaeth Cymreig

Cyfeirnod y Swydd: CMD/163/22

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Ion 2022 12:00

Cynorthwy-ydd Arlwyo, Rhan Amser, Tymor yn unig (Dros Dro)

Cyfeirnod y Swydd: CMD/165/22

Cyflog

£11.50 yr awr, sy'n cynnwys hawl gwyliau

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

28 Ion 2022 12:00

Mentor Lles, Rhan Amser, Tymor yn Unig hyd at Gorffennaf 2022

Cyfeirnod y Swydd: AS/166/22

Cyflog

£ 19,636 - £21,027 y flwyddyn pro rata ( yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)

Math o gytundeb

Rhan Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

28 Ion 2022 12:00

DARLITHYDD SGILIAU HANFODOL

Cyfeirnod y Swydd: AS/167/22

Cyflog

£26,910 – £41,597 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

28 Ion 2022 12:00

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo