Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

CYDLYNYDD CYFRYNGAU AR GYFER GWAITH AMAETH FWYD (SWYDD DROS DYMOR PENODOL TAN 30 MEHEFIN 2023)

Cyfeirnod y Swydd: BD/049/21

Cyflog

£26,817 - £28,613 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

11 Hyd 2021 12:00

DERBYNNYDD, Dolgellau

Cyfeirnod y Swydd: AS/026/21

Cyflog

£18,800 - £19,341y flwyddyn

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

CYNORTHWYYDD CEFNOGI DYSGU (ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL), GLYNLLIFON, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

Cyfeirnod y Swydd: AS/024/21

Cyflog

£10,119.71 y flwyddyn

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

CYNORTHWYYDD CEFNOGI DYSGU (Anghenion Dysgu Ychwanegol), Dolgellau RHAN AMSER, Tymor yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: AS/031/21

Cyflog

£7,589.78 y flwyddyn

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

CYNORTHWYYDD CEFNOGI DYSGU (Anghenion Dysgu Ychwanegol) PWLLHELI RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

Cyfeirnod y Swydd: AS/045/21

Cyflog

£7,589.78 y flwyddyn

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

11 Hyd 2021 12:00

Technegydd Rheoli Ansawdd (Swyddog Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth) (tan ddiwedd mis Mawrth 2023) ar y cyd gyda Mona Island Dairy

Cyfeirnod y Swydd: BD/048/21

Cyflog

Pwynt Penodol: £23,000 y flwyddyn

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

18 Hyd 2021 12:00

Darlithydd mewn Busnes 0.5, Dolgellau / Pwllheli

Cyfeirnod y Swydd: CMD/044/21

Cyflog

£13, 455 – £20, 798 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

08 Hyd 2021 12:00

CYNORTHWY - YDD CEFNOGI DYSGU, (SGILIAU BYW YN ANNIBYNNOL), LLANDRILLO-YN-RHOS, RHAN AMSER, TAL YR AWR

Cyfeirnod y Swydd: CL/033/21

Cyflog

£11.50 yr awr ( sy'n cynnwys hawl gwyliau)

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

Swydd ar Gau

DERBYNNYDD / CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL (Dros dro, gwaith cyflenwi)

Cyfeirnod y Swydd: CM/004/21

Cyflog

£19,636 - £21,027 y flwyddyn, per annum

Math o gytundeb

Gwaith LLanw

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

DARLITHYDD SEICOLEG, Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Cyfeirnod y Swydd: CL/034/21

Cyflog

£18.03 - £27.87 y flwyddyn (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

04 Hyd 2021 12:00

DARLITHYDD CHWARAEON (GWAITH LLANW – SALWCH)

Cyfeirnod y Swydd: CL/022/21

Cyflog

£18.03 - £27.87 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau)

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

29 Medi 2021 12:00

Swyddog Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd (SHE)

Cyfeirnod y Swydd: CS/023/21

Cyflog

£29,795 - £34,660 y flwyddyn, yn dibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

29 Medi 2021 12:00

DARLITHYDD PLYMWAITH/PEIRIANNEG GWASANAETHAU ADEILADU

Cyfeirnod y Swydd: CM/025/21

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

RHEOLWR PROSIECT LLES (Cyfnod Penodol hyd at 31/10/2022)

Cyfeirnod y Swydd: AS/027/21

Cyflog

£38,484.25 - £40,806.70y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

CYNGHORWR MYFYRWYR

Cyfeirnod y Swydd: AS/029/21

Cyflog

£19,636 - £ 23,324 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

CYNORTHWYYDD CEFNOGI DYSGU (Anghenion Dysgu Ychwanegol), Rhan Amser, Tymor yn Unig, Rhyl & Abergele

Cyfeirnod y Swydd: AS/030/21

Cyflog

£7,005 y flwyddyn

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

SWYDDOG CYSWLLT AC YMGYSYLLTU COLEG

Cyfeirnod y Swydd: AS/028/21

Cyflog

£26,817 - £28,613 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

Cydlynydd Cefnogi Dysgu,(Rhyl a Abergele), Rhan Amser

Cyfeirnod y Swydd: AS/032/21

Cyflog

£29,795 - £31,771 pro rata, y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

30 Medi 2021 12:00

Mentor Dysgwyr TRAC, Tymor yn Unig, Rhos, Cyfnod Penodol hyd at Gorffennaf 2022

Cyfeirnod y Swydd: AS/035/21

Cyflog

£21,431 - £23,324 y flwyddyn, pro rata, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

04 Hyd 2021 12:00

Mentor Dysgwyr TRAC, Tymor yn Unig, Bangor, Cyfnod Penodol hyd at Gorffennaf 2022

Cyfeirnod y Swydd: AS/036/21

Cyflog

£21,431 - £23,324 y flwyddyn, pro rata, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

04 Hyd 2021 12:00

Pagination

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo