Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai

NYRS IECHYD MEDDWL , tymor yn Unig, Cytundeb Penodol hyd at Mawrth 2025

Cyfeirnod y Swydd: AS/186/23

Cyflog

£32,221 - £40,181 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

27 Maw 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Gofalwr ( Coleg Llandrillo) - 2 swydd ar gael

Cyfeirnod y Swydd: CS/187/23

Cyflog

£21,344 y Flwyddyn (10% ychwanegol am waith shifft. Fe fyddgwaith shifft hyblyg yn ystod diwrnodau gwaith yn angenrheidiol.)

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

27 Maw 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfnod Mamolaeth) Dolgellau / Pwllheli

Cyfeirnod y Swydd: CMD/189/23

Cyflog

£28,750 - £44,442 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

27 Maw 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

PENNAETH CYNORTHWYOL COLEG MENAI A CHOLEG MEIRION-DWYFOR

Cyfeirnod y Swydd: CM/190/23

Cyflog

£66,743 - £72,598 y flwyddyn, (ddim yn cynnwys dyfarniad tâl wedi ei ôl ddyddio i Medi 2022). Yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

04 Ebr 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

SWYDDOG ARHOLIADAU - COLEG MENAI

Cyfeirnod y Swydd: AS/191/23

Cyflog

£25, 569 - £27, 747 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

05 Ebr 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo