Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

Rheolwr Maes Rhaglen - Diwydiannau Gwasanaethu, Coleg Llandrillo

Cyfeirnod y Swydd: CL/319/22

Cyflog

£51,017 - £53,805 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

04 Gorff 2022 12:00

MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG HYD AT GORFFENNAF 2023, COLEG MEIRION DWYFOR

Cyfeirnod y Swydd: CMD/321/22

Cyflog

£12.39 - £13.26 (sy'n cynnwys hawl gwyliau) yr awr, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

06 Gorff 2022 12:00

TECHNEGYDD, GWASANAETHAU ADEILADU ( GWASANAETHAU YSTADAU’R GRŴP)

Cyfeirnod y Swydd: CS/322/22

Cyflog

£24, 352 - £26, 425 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

06 Gorff 2022 12:00

CYNORTHWYYDD CEFNOGI DYSGU (ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL), Rhan Amser, Tymor yn Unig, Coleg Llandrillo

Cyfeirnod y Swydd: AS/323/22

Cyflog

£19,047.60 y flwyddyn, pro rata

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

06 Gorff 2022 12:00

Cynorthwy-ydd Gweinyddol gyda busnes@ - Cyfle prentisiaeth

Cyfeirnod y Swydd: BD/324/22

Cyflog

I gychwyn Graddfa 2 - £19, 129 - £19, 679 y flwyddyn, yn codi i Graddfa 3 - £19,980 – £21,395 yn dilyn cwblhau'r Framwaith Bentisiaeth yn llwyddiannus

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

06 Gorff 2022 12:00

DARLITHYDD MEWN DATBLYGU GEMAU

Cyfeirnod y Swydd: CM/328/22

Cyflog

£27,381 - £42,325 y flwyddyn (yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad)

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

08 Gorff 2022 12:00

TECHNEGYDD - ARLWYO, TYMOR YN UNIG, Coleg Menai

Cyfeirnod y Swydd: CM/327/22

Cyflog

£17,414 - £18,647 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

08 Gorff 2022 12:00

Darlithydd Dylunio a Thechnoleg (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfeirnod y Swydd: CMD/329/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

08 Gorff 2022 12:00

DARLITHYDD GOSOD BRICS, RHAN AMSER, COLEG MENAI

Cyfeirnod y Swydd: CM/330/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325 y flwyddyn pro rata

Math o gytundeb

Rhan Amser Parhaol

Dyddiad cau

08 Gorff 2022 12:00

DARLITHYDD MEWN SEICOLEG, LLAWN AMSER, COLEG LLANDRILLO

Cyfeirnod y Swydd: CL/331/22

Cyflog

£27, 381 - £42, 325 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

12 Gorff 2022 12:00

Pagination

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo