Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Gofalwr (Llangefni)

Cyfeirnod y Swydd: CS/229/24

Cyflog

£23,312.22 y flwyddyn (10% ychwanegol am waith shifft. Gwaith shifft hyblyg yn ystod diwrnodau gwaith yn angenrheidiol). Cymorth Busnes Graddfa 2 – Pwynt sefydlog 16

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

31 Mai 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Pennaeth, Coleg Llandrillo

Cyfeirnod y Swydd: FE Associates

Cyflog

Cystadleuol

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

14 Meh 2024
09:00 YB

Pennaeth, Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Cyfeirnod y Swydd: FE Associates

Cyflog

Cystadleuol

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

14 Meh 2024
09:00 YB

Derbynnydd - cytundeb hyd at 30 Mehefin 2025

Cyfeirnod y Swydd: AS/250/24

Cyflog

£23,119.51 - £23.312.22 y flwyddyn, pro rata

Math o gytundeb

Rhan Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

31 Mai 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Aseswr Dysgu yn y Gweithle - Modurol

Cyfeirnod y Swydd: CM/251/24

Cyflog

£27,231.81 - £29,550.77 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

31 Mai 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Swyddog Trosglwyddo Iechyd Meddwl a Lles, Cytundeb cyfnod penodol hyd at Mehefin 2025

Cyfeirnod y Swydd: AS/252/24

Cyflog

£30,513.97 - £32,557.02 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

03 Meh 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Darlithydd - Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Cyfnod mamolaeth)

Cyfeirnod y Swydd: CL/253/24

Cyflog

£30,619.64 - £47,330.98 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

04 Meh 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Cynorthwy-ydd Arlwyo, Dolgellau

Cyfeirnod y Swydd: CMD/255/24

Cyflog

£14.25 yr awr sy’n cynnwys tâl gwyliau

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

04 Meh 2024
12:00 YH (Ganol dydd)

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Logo Leaders in diversity