Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrwp Llandrillo Menai

DARLITHYDD DRAMA (LEFEL A) A BAGLORIAETH GYMREIG (CYFNOD MAMOLAETH)

Cyfeirnod y Swydd: CMD/188/21

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn, pro rata yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Part Time Fixed Term

Dyddiad cau

16 Meh 2021 12:00

DARLITHYDD PEIRIANNEG TRYDANOL

Cyfeirnod y Swydd: CMD/156/21

Cyflog

£26,910 - £41, 597 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

28 Meh 2021 12:30

Technegydd Trin Gwallt, Rhan Amser a delir wrth yr awr

Cyfeirnod y Swydd: CM/200/21

Cyflog

£12.12 - £12.97 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Part Time Hourly Paid

Dyddiad cau

Swydd ar Gau

DARLITHYDD CYFRYNGAU – TELEDU A FFILM, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

Cyfeirnod y Swydd: CM/201/21

Cyflog

£18.03 - £27.87 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Part Time Hourly Paid

Dyddiad cau

Swydd ar Gau

Mentor Datblygiad Proffesiynol – Addysgu Dwyieithog

Cyfeirnod y Swydd: AS/206/21

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

18 Meh 2021 12:00

DARLITHYDD MEWN CWNSELA, Ffracsiynol 0.6081%

Cyfeirnod y Swydd: CL/207/21

Cyflog

£16, 364 - £ 25, 295 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Part Time Permanent

Dyddiad cau

Swydd ar Gau

RHEOLWR MAES RHAGLEN - IECHYD A GOFAL

Cyfeirnod y Swydd: CL/210/21

Cyflog

£50,140 - £52,880 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

22 Meh 2021 12:00

Darlithydd mewn Bioleg

Cyfeirnod y Swydd: CL/203/21

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

16 Meh 2021 12:00

Darlithydd Bioleg, Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Cyfeirnod y Swydd: CL/204/21

Cyflog

£18.03 - £27.87 yr awr (sy'n cynnwys hawl gwyliau), yn ddibynnol ar cymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Part Time Hourly Paid

Dyddiad cau

16 Meh 2021 12:00

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfeirnod y Swydd: CMD/211/21

Cyflog

£26,910 - £41,597 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Fixed Term

Dyddiad cau

16 Meh 2021 12:00

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyfeirnod y Swydd: CMD/212/21

Cyflog

£26,910 - £41,597y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

16 Meh 2021 12:00

ASESWR DYSGU YN Y GWEITHLE – GWAITH SAER AC ASIEDYDD (Byddai rhannu swydd yn cael ei ystyried)

Cyfeirnod y Swydd: CM/213/21

Cyflog

£23,933 - £25,971 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

18 Meh 2021 12:00

Technolegydd Datblygu Cynnyrch Newydd, ar y cyd gyda The Traditional Sausage Company Ltd, (Swyddog Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth) (cytundeb hyd Mawrth 2023)

Cyfeirnod y Swydd: BD/215/21

Cyflog

£23,000 y flwyddyn

Math o gytundeb

Full Time Fixed Term

Dyddiad cau

24 Meh 2021 12:00

Rheolwr Arweiniol Prentisiaethau a Dysgu Seiliedig ar Waith – Busnes@LlandrilloMenai

Cyfeirnod y Swydd: CD/216/21

Cyflog

£ 54,250 - £ 56,991 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

24 Meh 2021 12:00

Technegydd Rheoli Ansawdd (Swyddog Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth) (tan ddiwedd mis Mawrth 2023) ar y cyd gyda Mona Island Dairy

Cyfeirnod y Swydd: BD/217/21

Cyflog

Pwynt Penodol: £23,000 y flwyddyn

Math o gytundeb

Full Time Fixed Term

Dyddiad cau

24 Meh 2021 12:00

CYNORTHWYYDD PERSONOL I BENNAETH COLEG LLANDRILLO

Cyfeirnod y Swydd: CL/218/21

Cyflog

£23,933 - £28,613 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Full Time Permanent

Dyddiad cau

28 Meh 2021 12:00

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Disability Confident Logo
Investors In Diversity Logo