Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Swyddi

Swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Plastro, Tymor yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: CMD/113/23

Cyflog

£29,060.92 - £31,006.69 y flwyddyn pro rata (£26,539.65 - £28,316.61 cyflog a delir), yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

08 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Technegydd Rheoli Ansawdd ar y cyd gyda Henllan Bakery, Dinbych, Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2025

Cyfeirnod y Swydd: BD/132/23

Cyflog

Pwynt sefydlog £28,000 y flwyddyn

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

07 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Asesydd Lleoliad - Astudiaethau Plentyn (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfeirnod y Swydd: CM/134/23

Cyflog

£25,935.06 - £28,143.59 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Cyfnod Penodol

Dyddiad cau

07 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Rheolwr y Maes Rhaglen Peirianneg

Cyfeirnod y Swydd: CL/135/23

Cyflog

£57,050.54 - £60,168.53 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

13 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Darlithydd SSIE

Cyfeirnod y Swydd: CM/136/23

Cyflog

£20.58 - £31.82 yr awr, (sy'n cynnwys hawl gwyliau) yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

12 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Hyfforddwr Sgiliau Rhifedd (nifer o swyddi at gael), Cyfnod Penodol hyd at Rhagfyr 2024 - prosiect Multiply

Cyfeirnod y Swydd: CM/138/23

Cyflog

£17.11- £18.57 yr awr, sy'n cynnwys hawl gwyliau ( £27,231.81 - £29,550.77 y flwyddyn, llawn amser) yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Rhan Amser a Delir wrth yr Awr

Dyddiad cau

14 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Cydlynydd Cefnogi Dysgu, Tymor yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: AS/140/23

Cyflog

£32,508.29 - £34,664.60 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

20 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Hwylusydd Sgiliau Astudio, Tymor yn Unig

Cyfeirnod y Swydd: AS/141/23

Cyflog

£20,148.43 - £21,928.72 y flwyddyn, yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Math o gytundeb

Llawn Amser Parhaol

Dyddiad cau

20 Rhag 2023
12:00 YH (Ganol dydd)

Hysbysiadau am swyddi

Derbyn hysbysiad am swyddi gwag diweddaraf Grŵp Llandrillo Menai yn syth i’ch mewnflwch!

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu yn cael ei chadw yn unol â Pholisi Preifatrwydd Grŵp Llandrillo Menai. Byddwn yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost i anfon negeseuon e-bost am y swyddi gwag yng Ngrŵp Llandrillo Menai yn unig. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost o dro i dro yn eich hysbysu am unrhyw swyddi gwag newydd. Cewch dynnu eich enw oddi ar y rhestr bostio unrhyw dro drwy gysylltu â ni. Unwaith y byddwch ar y rhestr bostio, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon e-bost hyd nes y byddwch yn cymryd camau i dynnu eich enw oddi ar y rhestr. Pe bai arnoch angen rhagor o gymorth neu wybodaeth, anfonwch e-bost - jobs@gllm.ac.uk

Mae ein ffurflen gais ar ffurf PDF. Bydd angen rhaglen megis Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur / dyfais i agor a golygu'r ddogfen hon.

Croesawir ceisiadau Cymraeg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Ffurflen Gais pdf

Sut i wneud cais

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol nac yn arwain at unrhyw oedi.

  • Lawrlwythwch eich ffurflen gais a’i chadw ar eich cyfrifiadur/dyfais (e.e. ffolder My Documents neu Downloads).
  • Ewch i'r ffolder sy'n cynnwys y ffurflen gais ac agor y PDF gan ddefnyddio rhaglen megis Adobe Acrobat Reader.
    Peidiwch ag agor y ddogfen yn eich porwr oherwydd efallai na fyddwch yn gallu ei chadw.
  • Llenwch y ffurflen, gan gynnwys y ffurflen monitro cyfle cyfartal.
  • Anfonwch eich ffurflen gais orffenedig i jobs@gllm.ac.uk. Dylid defnyddio teitl y swydd a ymgeisir admdani fel llinell pwnc eich e-bost.

Cysylltwch a ni drwy ebost jobs@gllm.ac.uk os ydych angen cymorth neu os oes gennych ymholiad pellach.

Swyddi eraill

Mae gennym nifer o swyddi eraill gan gyflogwyr mewn busnesau bach a mawr ledled yr ardal. Mae'r cyflogwyr a restrir yma'n awyddus i roi cyfle i'r person ifanc iawn.

Hysbysfwrdd Swyddi Cyflogwyr

Achrediadau Cyflogaeth

Logo Leaders in diversity