Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Campws neu leoliad

Mae gennym sawl campws, safle neu leoliad yng nghymunedau lleol Gogledd Cymru.

Abergele

Coleg Llandrillo
Rhodfa Faenol
LL22 7HT
01745 828 100

Dewch i wybod mwy...

Bangor

Coleg Menai
Ffordd Ffriddoedd
LL57 2TP
01248 370 125

Dewch i wybod mwy...

Caernarfon

Coleg Menai
Y Maes
LL55 2NN
01286 673 450

Llyfrgell Bae Colwyn

Ffordd Woodland
LL29 7DH
01492 546 666 ext.1537

Adeiladau campws Glynllifon

Coleg Glynllifon

Ffordd Clynnog
LL54 5DU
01286 830 261

Dewch i wybod mwy...
Campws Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau

Dolgellau

Coleg Meirion-Dwyfor
Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Dewch i wybod mwy...

Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)

Marian Mawr Enterprise Park
Dolgellau
LL40 1UU

Dewch i wybod mwy...

Caergybi

Coleg Menai
Ty Cyfle
LL65 1UW
01248 725 515

HWB Dinbych

Ffordd y Ffair
LL16 3RG
01745 812 812 est. 1676

Llun o gampws Llangefni

Llangefni

Coleg Menai
Ffordd Penmynydd
LL77 7HY
01248 383 348

Dewch i wybod mwy...

Parc Menai (Celf a Dylunio)

Coleg Menai, Parc Menai
Bangor
LL57 4BN
01248 674 341

Dewch i wybod mwy...

Parc Menai - Busnes@ Llandrillo Menai

Busnes@LlandrilloMenai
Ffordd Penlan
Parc Menai
Bangor
LL57 4HJ
01248 662030

Dewch i wybod mwy...
Campws Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli

Pwllheli

Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
LL53 5EB
01758 701 385

Dewch i wybod mwy...

Pwllheli - Hafan (Peirianneg Forol)

Glan y Don
Pwllheli
LL53 5YT

Dewch i wybod mwy...

Llandrillo-yn-Rhos

Coleg Llandrillo
Ffordd Llandudno
LL28 4HZ
01492 546 666

Dewch i wybod mwy...

Y Rhyl

Coleg Llandrillo
Ffordd Cefndy
LL18 2HG
01745 354 797

Dewch i wybod mwy...