Campws neu leoliad

Mae gennym sawl campws, safle neu leoliad yng nghymunedau lleol Gogledd Cymru.

Coleg Llandrillo Abergele Campus

Abergele - Coleg Llandrillo

Rhodfa Faenol
LL22 7HT
01745 828 100

Dewch i wybod mwy...
Coleg Menai Bangor Campus

Bangor - Coleg Menai

Ffordd Ffriddoedd
LL57 2TP
01248 370 125

Dewch i wybod mwy...
Caernarfon 670

Caernarfon - Coleg Menai

Y Maes
LL55 2NN
01286 673 450

Bay 670

Llyfrgell Bae Colwyn - Coleg Llandrillo

Ffordd Woodland
LL29 7DH
01492 546 666 ext.1537

Coleg Meirion Dwyfor Dolgellau Campus

Dolgellau - Coleg Meirion-Dwyfor

Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Dewch i wybod mwy...
Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon Campus

Coleg Glynllifon

Ffordd Clynnog
LL54 5DU
01286 830 261

Dewch i wybod mwy...
Holyhead 670

Caergybi - Coleg Menai

Ty Cyfle
LL65 1UW
01248 725 515

HWB

HWB Dinbych

Ffordd y Ffair
LL16 3RG
01745 812 812 est. 1676

Coleg Menai Llangefni Campus

Llangefni - Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
LL77 7HY
01248 383 348

Dewch i wybod mwy...
Coleg Menai Parc Menai

Parc Menai - Coleg Menai

Bangor
LL57 4BN
01248 674 341

Dewch i wybod mwy...
Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli Campus

Pwllheli - Coleg Meirion-Dwyfor

Penrallt
LL53 5EB
01758 701 385

Dewch i wybod mwy...
Coleg Llandrillo Selected Stills 26

Llandrillo-yn-Rhos - Coleg Llandrillo

Ffordd Llandudno
LL28 4HZ
01492 546 666

Dewch i wybod mwy...
Coleg Llandrillo Rhyl Campus jpg

Y Rhyl - Coleg Llandrillo

Ffordd Cefndy
LL18 2HG
01745 354 797

Dewch i wybod mwy...