Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Campws neu leoliad

Mae gennym sawl campws, safle neu leoliad yng nghymunedau lleol Gogledd Cymru.

Campws Abergele

Abergele

Coleg Llandrillo
Rhodfa Faenol
LL22 7HT
01745 828 100

Dewch i wybod mwy...

Bangor

Coleg Menai
Ffordd Ffriddoedd
LL57 2TP
01248 370 125

Dewch i wybod mwy...
Campws Caernarfon

Caernarfon

Coleg Menai
Y Maes
LL55 2NN
01286 673 450

Llyfrgell Bae Colwyn

Llyfrgell Bae Colwyn

Ffordd Woodland
LL29 7DH
01492 546 666 ext.1537

Adeiladau campws Glynllifon

Coleg Glynllifon

Ffordd Clynnog
LL54 5DU
01286 830 261

Dewch i wybod mwy...
Campws Dolgellau

Dolgellau

Coleg Meirion-Dwyfor
Ffordd Ty'n y Coed
LL40 2SW
01341 422 827

Dewch i wybod mwy...
Campws CaMDA

Dolgellau - CaMDA (Adeiladu a Pheirianneg)

Marian Mawr Enterprise Park
Dolgellau
LL40 1UU

Dewch i wybod mwy...
Campws Caergybi

Caergybi

Coleg Menai
Ty Cyfle
LL65 1UW
01248 725 515

HWB Dinbych

HWB Dinbych

Ffordd y Ffair
LL16 3RG
01745 812 812 est. 1676

Campws Llangefni

Llangefni

Coleg Menai
Ffordd Penmynydd
LL77 7HY
01248 383 348

Dewch i wybod mwy...
Campws Parc Menai - Celf

Parc Menai (Celf a Dylunio)

Coleg Menai, Parc Menai
Bangor
LL57 4BN
01248 674 341

Dewch i wybod mwy...
Campws Parc Menai - Busnes@LlandrilloMenai

Parc Menai - Busnes@ Llandrillo Menai

Busnes@LlandrilloMenai
Ffordd Penlan
Parc Menai
Bangor
LL57 4HJ
01248 662030

Dewch i wybod mwy...
Campws Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli

Pwllheli

Coleg Meirion-Dwyfor
Penrallt
LL53 5EB
01758 701 385

Dewch i wybod mwy...
Myfyrwyr yn trwsio cwch modur

Pwllheli - Hafan (Peirianneg Forol)

Glan y Don
Pwllheli
LL53 5YT

Dewch i wybod mwy...
Campws Llandrillo-yn-Rhos

Llandrillo-yn-Rhos

Coleg Llandrillo
Ffordd Llandudno
LL28 4HZ
01492 546 666

Dewch i wybod mwy...
Campws Y Rhyl

Y Rhyl

Coleg Llandrillo
Ffordd Cefndy
LL18 2HG
01745 354 797

Dewch i wybod mwy...