Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Awst

Dr Ellen Evans yn rhoi cyflwyniad

O Chef i Ddoctor, trwy Goleg Menai

Mae'r arbenigwr diogelwch bwyd o fri rhyngwladol, Dr Ellen Evans, yn dweud bod y coleg wedi tanio angerdd a ysgogodd ei gyrfa glodwiw

Dewch i wybod mwy
Llywyddion Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Jason Scott, Kyra Wilkinson, Claire Bailey a Kayleigh Griffiths

Llywyddion Undeb Myfyrwyr Newydd ar gyfer 2023/24

Cafodd Llywyddion Undeb Myfyrwyr newydd Grŵp Llandrillo Menai eu hethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Dewch i wybod mwy
Graddedigion

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Gwnaeth dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai sgorio ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch yn 83% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023, 13% yr uwch na'r cyfartaledd yn y sector yn y Deyrnas Unedig. Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi Grŵp Llandrillo fel y darparydd ar y brig yng Ngogledd Cymru, ac ymhlith y tri uchaf yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
Sion Jones yn Rehau ym Mlaenau Ffestiniog

Myfyriwr peirianneg yn ennill prentisiaeth gyda Rehau

Mae Sion Jones wedi ennill prentisiaeth gyda Rehau ar ôl cwblhau ei ddiploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Celf a Dylunio gyda Dr Charlotte Hammond a Miranda Meilleur

Myfyrwyr celf yn creu llyfr ar gysylltiadau diwydiant gwlân Cymru â chaethwasiaeth

Mae myfyrwyr celf Coleg Menai wedi darlunio llyfr sy'n archwilio'r cysylltiadau rhwng y fasnach gaethweision byd-eang a diwydiant gwlân Cymru yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

Dewch i wybod mwy
Ceri Bostock ar set Bolan’s Shoes gyda chyd-aelod o’r cast Mark Lewis Jones

Y gyn-fyfyrwraig Ceri Bostock i wneud ei hymddangosiad cyntaf ar y sgrin fawr yn y ffilm Bolan's Shoes

Bydd cyn-fyfyrwraig Coleg Menai, Ceri Bostock, yn ymddangos am y tro cyntaf ar y sgrin fawr yn y ddrama roc 'Bolan's Shoes', a ddaw i'r sinemâu ym mis Medi.

Dewch i wybod mwy
Leah Rowlands

Blwyddyn Arall o Ganlyniadau Rhagorol

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Safon Uwch a'u cyrsiau galwedigaethol.

Dewch i wybod mwy
Brody White yn gweithio gyda Read Construction

Myfyriwr wedi'i recriwtio gan Read ar ôl llwyddiant profiad gwaith

Mae Brody White wedi cael ei recriwtio gan Read Construction fel rheolwr safle dan hyfforddiant ar ôl creu argraff tra ar brofiad gwaith wrth astudio yng Ngholeg Menai.

Dewch i wybod mwy
Llŷr Evans gydag un o'i bortreadau

Cyn-fyfyriwr yn ennill ysgoloriaeth gwerth £1,500 yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc i Llŷr Evans, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dewch i wybod mwy
Cian Green yn codi pwysau

Myfyriwr o Goleg Menai'n ennill medal efydd ym mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain

Mae myfyriwr o Goleg Menai, Cian Green, wedi llwyddo i ennill medal efydd ym Mhencampwriaethau Codi Pwysau Prydain yn ystod y penwythnos, i'w gadw ar y trywydd cywir i gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad.

Dewch i wybod mwy
Dylan Owens, Prif Gogydd Lletygarwch yn Stadiwm Eithad Clwb Pêl-droed Manchester City

Dyled Prif Gogydd Man City i'w diwtoriaid yng Ngholeg Menai

Mae Dylan Owens wedi esgyn i'r brig ac yn brif gogydd lletygarwch tîm Manchester City ac mae'n dweud na fyddai wedi cyflawni hynny heb Goleg Menai.

Dewch i wybod mwy
Logo 30

Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn 30 Oed

Mae safle Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn dathlu ei bod yn 30 mlynedd ers i'r dysgwyr cyntaf ddechrau astudio yno yn hydref 1993.

Dewch i wybod mwy