Mawrth

Deio Owen, y cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor

Ethol Deio yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Cyhoeddwyd mai’r cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor fydd y Llywydd newydd yng Nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dewch i wybod mwy
Linda

Cyn-bennaeth yn cael ei Hurddo gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ddydd Mawrth 19 Mawrth, yng Nghynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor, cafodd Linda Wyn ei hurddo'n Gymrawd er Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad oes tuag at addysg cyfrwng Cymraeg.

Dewch i wybod mwy
Dylan Alford yn y gampfa yng nghanolfan chwaraeon Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Begw a Dylan yng ngharfanau Cymru ar gyfer Cystadleuaeth Chwe Gwlad i dimau dan 18 oed

Mae Begw Ffransis Roberts o Goleg Menai a Dylan Alford o Goleg Llandrillo wedi cael eu galw i garfan rygbi Cymru yn dilyn perfformiadau arbennig dros eu gwlad a rhanbarth RGC

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn defnyddio efelychydd yn ffair yrfaoedd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yng Nglynllifon

Glynllifon yn cynnal ffair gyrfaoedd mewn coedwigaeth i tua 100 o blant

Dysgodd darpar fyfyrwyr o bob rhan o Ogledd Cymru am yrfaoedd gwahanol, gan gynnwys plannu coed, torri coed, gweithredu peiriannau a chadwraeth

Dewch i wybod mwy
Cara Haf Parry a Kyra Wilkinson, llywyddion Undeb y Myfyrwyr, Grŵp Llandrillo Menai yng nghynhadledd flynyddol UCM Cymru.

Gwobr Llais y Dysgwr i Grŵp Llandrillo Menai

Gwobrwywyd y Grŵp yng nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM) am eu hymroddiad i hyrwyddo llais y dysgwyr

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor: George Totty, Iago Tudor, Jac Fisher, Jac Roberts, Celt Thomas, Osian Evans, Morus Jones a Liam Ellis-Thomas

Blas ar fyd gwaith go iawn i fyfyrwyr o'r Adran Beirianneg

Pob lwc i ddysgwyr y cwrs Lefel 3 Peirianneg Gyffredinol Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor a fydd yn cyflawni gwaith portffolio ac yn mynd ar brofiad gwaith ystod gwyliau'r Pasg

Dewch i wybod mwy
Y gyn-fyfyrwraig o Goleg Menai, Carmen Smith, yn siarad yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yn Galeri, Caernarfon.

Carmen Smith, cyn-fyfyrwraig o’r coleg, yn dod yn aelod ieuengaf Tŷ'r Arglwyddi

Astudiodd Y Farwnes Smith o Lanfaes yng Ngholeg Menai rhwng 2013 a 2015, a bu'n Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn y coleg

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts yn dysgu yng Ngholeg Menai

Osian yw darlithydd peirianneg diweddaraf Coleg Menai

Mae enillydd medal aur WorldSkills UK wedi mynd o fod yn brentis i fod yn athro, ac mae myfyrwyr yn elwa ar ei arbenigedd mewn gweithgynhyrchu â chymorth cyfrifiadur

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Pyrs, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo ac aelod o dîm rygbi Cymru

Gwenllian Pyrs yn barod i wynebu her Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae’r cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo wedi cael ei henwi yn nhîm Cymru. Yn ystod y tymor hwn mae 30 o sêr rygbi Grŵp Llandrillo Menai wedi cynrychioli Cymru ac RGC mewn gemau allweddol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Goleg Menai yn Pontio ym Mangor gyda'r gwaith celf a ysbrydolwyd gan Operation Julie

Gwaith y myfyrwyr celf yn cael ei arddangos yn Pontio

Gwahoddwyd dysgwyr y cwrs Celf Sylfaen yng Ngholeg Menai i greu gosodiadau celf yn seiliedig ar y sioe gerdd seicedelig, Operation Julie

Dewch i wybod mwy
Y cyn-fyfyrwyr Dylan Owens a Dion Wyn Jones yng Ngholeg Menai ym Mangor

Y cogyddion blaenllaw Dylan a Dion yn dychwelyd i ysbrydoli myfyrwyr

Rhoddodd y ddau gyn-fyfyriwr o Goleg Menai sgwrs am fod yn wyrdd wrth goginio

Dewch i wybod mwy
Yuliia Batrak, Rhian James a Callum Hagan gyda'u tlysau a'u medalau o gystadlaethau Cogydd Commis y Flwyddyn y Gogledd Orllewin ACF

Rhian, Yuliia a Callum yn ennill medalau Cogydd Commis y Flwyddyn

Rhyngddynt, enillodd y myfyrwyr Lletygarwch ac Arlwyo dair medal aur ac un efydd yn y digwyddiad yn Lerpwl

Dewch i wybod mwy
Gareth Edwards, Bernie Fahy a Megan Smith yn ymweld â champws Coleg Meirion-Dwyfor yn Nolgellau.

Myfyrwyr yn cael cipolwg ar weithio gyda dementia

Dywedodd dysgwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Coleg Meirion-Dwyfor fod ymweliad y tri gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn 'agoriad llygad'

Dewch i wybod mwy
Enillwyr medalau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y seremoni wobrwyo ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Y flwyddyn orau erioed i Grŵp Llandrillo Menai yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Enillodd dysgwyr a phrentisiaid Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor, Coleg Llandrillo a Busnes@LlandrilloMenai gyfanswm anhygoel o 43 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru neithiwr

Dewch i wybod mwy
Cynhadledd y Dysgwyr

Dysgwyr yn Dweud eu Dweud yng Nghynhadledd Flynyddol y Dysgwyr

Daeth dysgwyr o gampysau Grŵp Llandrillo Menai ynghyd i weithio ar ymgysylltiad y sefydliad â'i dysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Sion Ellis o Automax Motorsport gyda Math Hughes, Sion Roberts a Guto Roberts

Myfyrwyr yn cyflwyno car rasio F1 mewn Ysgolion i'r noddwr

Meirionnydd Masterclass wnaeth yr arwydd o ddiolch i'r noddwr Automax Sport o Ddolgellau

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo gyda'r datblygwyr gemau Mark Gregory, Stuart Ralphson a Modie Shakarchi

Evan yn gwneud argraff ar ddylunwyr gemau llwyddiannus

Cafodd myfyrwyr y cwrs Lefel 3 mewn Datblygu Gemau yng Ngholeg Llandrillo gyfle i gwrdd â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant – a chynigiwyd cyfle cyffrous i un ohonynt

Dewch i wybod mwy
Marc Lloyd Williams, Harry Hughes, Osian Evans a Morgan Davies gyda'r tlws ar ôl i fechgyn dan 18 Ysgolion Cymru ennill Roma Caput Mundi

Sêr pêl-droed Coleg Menai a Chymru'n cipio tlws Roma Caput Mundi

Roedd Osian Evans, Morgan Davies a Harry Hughes yn nhîm Ysgolion Cymru a gurodd Lloegr yn rownd derfynol y twrnamaint yn yr Eidal

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Roberts - Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Mae Gwenllian Roberts, cyn Gyfarwyddwr OFWAT a chyn Brif Swyddog Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Busnes@LlandrilloMenai fel Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol.

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor yng ngaleri Hepworth yn Wakefield

Taith i ysbrydoli yn cynnwys ffilm, cerflunwaith a gemau fideo

Cafodd dysgwyr Coleg Meirion-Dwyfor brofiad o waith Damian Hirst a Barbara Hepworth yn ogystal â dysgu am yrfaoedd yn y cyfryngau a dysgu hanes chwarae gemau

Dewch i wybod mwy
Aled Jones-Griffith gydag enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Dathlu ymrwymiad aelodau staff o bob rhan o’r Grwp i’r Gymraeg

Dewch i wybod mwy
Rhys Butler a Corey Jones yn Continental Diamond Tool ym Mae Cinmel

Corey a Rhys yn cael cyfle i ddisgleirio

Mae'r ddau fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn meithrin arbenigedd mewn peirianneg fanwl gyda chwmni Continental Diamond Tool

Dewch i wybod mwy
Thomos Evans, Luke Hughes a Scarlet Lewis yn y gweithdy gwaith coed yng Ngholeg Menai gyda'r goruchwyliwr sgiliau ymarferol Tom Coulthard

Y Llysgenhadon Llesiant yn adeiladu mainc i'w rhoi i'r gymuned

Adeiladodd y myfyrwyr ddwy fainc yn y gweithdy gwaith coed yng Ngholeg Menai, un i’w rhoi i’r gymuned a'r llall i aros ar y campws

Dewch i wybod mwy
Babcock Aviation apprentices and trainer at RAF Valley.

Rhaglen brentisiaethau Babcock yn RAF y Fali, esiampl o gydweithio

Mae tîm o brentisiaid yn chwarae rôl bwysig wrth helpu i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o beilotiaid awyrennau ymladd trwy gynnal a chadw y jetiau Hawk T2 sy'n hedfan yn RAF y Fali ar Ynys Môn.

Dewch i wybod mwy
Dylan Alford yn y gampfa yng nghanolfan chwaraeon Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Dylan a Greg yn cael eu galw i chwarae rygbi i Gymru

Bydd Dylan Alford yn chwarae i dîm dan 18 Cymru yn erbyn yr Alban tra bod ei gyd-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo, Greg Thomas, hefyd yn cael cyfle i wneud argraff cyn Gŵyl y Chwe Gwlad

Dewch i wybod mwy
Molly Stubbs-Davies gyda Band Pres Prifysgol Caerdydd

Molly yn cael lle yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Llwyddodd Molly sy'n chwarae aml i offeryn i ennill rhagoriaeth mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth Lefel 3 yng Ngholeg Llandrillo ac mae bellach ar fin astudio gradd Meistr

Dewch i wybod mwy