Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Campws Llangefni'n Paratoi ar gyfer Digwyddiad Cymunedol Enfawr

Mae campws Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni'n paratoi i groesawu cannoedd o bobl leol i'w Ddigwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ddydd Sadwrn 11 Mehefin.

Bydd yn ddiwrnod gwych i'r teulu cyfan ac fe gynhelir llu o weithdai a gweithgareddau dysgu cyffrous ym maes uwch dechnoleg. Yn sicr, bydd yna rywbeth at ddant pawb... o weithdai drôns i lysnafedd XPLORE a monster trucks! Ar ben hynny, bydd pawb yn cael bag o roddion am ddim a chyfle i ennill pâr o Beats Studio Earbuds!

Cynhelir y digwyddiad llawn hwyl rhwng 10am a 2pm a'r bwriad yw dod â phobl Llangefni a'r cyffiniau at ei gilydd, gan roi cyfle iddynt ddod i wybod rhagor am y cynlluniau cyffrous sydd ar droed ar gyfer y campws.

Yn ogystal â'r diwrnod cymunedol, cynhelir digwyddiad gyrfaoedd a fydd yn rhoi cyfle i chi siarad â chynrychiolwyr o sefydliadau amrywiol fel y Gwasanaeth Tân, y Fyddin ac ati ynghyd â llawer o gwmnïau lleol.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, yn agored i bawb, ac wedi'i anelu at:

  • Ddisgyblion ysgol o ardal Llangefni sy'n ystyried eu dewisiadau ar gyfer mis Medi
  • Rhieni sydd am ymweld â'r campws i weld y cyfleusterau a siarad â'r staff
  • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y campws i'w gynnig
  • Pobl sydd â diddordeb mewn cael gwaith neu ddechrau gyrfa newydd
  • Ac yn olaf... teuluoedd sydd am gael diwrnod i'r brenin!

Ar y diwrnod, cewch roi cynnig ar lu o brofiadau cyffrous a chael eich temtio gan bob math o wahanol fwydydd blasus.

Gallwch weld y cyfleusterau, siarad â'r staff am y cyrsiau fydd yn dechrau fis Medi, a chymryd rhan hefyd mewn gweithgareddau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) amrywiol, gan gynnwys codio, roboteg a pheirianneg.

Ymhlith yr uchafbwyntiau bydd: Hufen Iâ; Cestyll Bownsio; Swigod Dr Zigs; F1 mewn Ysgolion; Gweithdy Drôns; Chwaraeon gyda Môn Actif; Adeiladu Bocsys i Adar; Gweithgareddau Realiti Rhithwir a'r Gwasanaethau Brys – yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân!

Felly, ewch draw i gampws Coleg Llangefni ar Ffordd Penmynydd ar 11 Mehefin – chewch chi ddim o'ch siomi!

Gwefan: www.gllm.ac.uk