Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Chwefror

Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Y broses ymgeisio wedi agor ar gyfer WorldSkills UK 2024

Myfyrwyr a phrentisiaid yn cael y cyfle i ddilyn yn ôl traed Yuliia Batrak ac Osian Roberts, enillwyr medalau aur o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr o Goleg Llandrillo yn y Senedd gyda'r darlithydd Peter Cornish a Sam Rowlands AS

Myfyrwyr y Gyfraith yn cwrdd ag Aelodau o’r Senedd yng Nghaerdydd

Cymerodd y myfyrwyr Lefel A o Goleg Llandrillo ran mewn dadl a chawsant daith o gwmpas siambr y Senedd

Dewch i wybod mwy
Michael John, cyn-fyfyriwr o Goleg Menai gyda Raymond Blanc

Dysgu enwogion i goginio yn null Raymond Blanc

Mae'r cyn-fyfyriwr o Goleg Menai yn brif diwtor yn Ysgol Goginio Raymond Blanc

Dewch i wybod mwy
Katie Crowther a Demi Leigh Farrar yng nghanolfan Dewi Sant yng Nghaerdydd

Profiad gwych i Demi a Katie yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Y ddwy fyfyrwraig oedd y rhai cyntaf o’r cwrs Teithio a Thwristiaeth i gynrychioli Coleg Llandrillo

Dewch i wybod mwy
Team Come and Go, tîm o fyfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor a orffennodd yn ail yn y digwyddiad F1 mewn Ysgolion yng Nghanolfan Hamdden Dinbych

Tîm 'Come and Go' yn lansio ymgyrch codi arian ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth 'F1 mewn Ysgolion' y Deyrnas Unedig

Mae tîm o fyfyrwyr peirianneg Coleg Meirion-Dwyfor yn targedu'r teitl cenedlaethol ar ôl dylunio'r car cyflymaf yn rhagbrofion Gogledd Cymru

Dewch i wybod mwy
Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Prif Weinidog Cymru'n Agor y Ganolfan Beirianneg Newydd yn y Rhyl

Ddoe (dydd Mercher 21 Chwefror) cafodd Canolfan Beirianneg newydd Coleg Llandrillo ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Gofal Iechyd

Grŵp Llandrillo Menai yn Ennill Contract i Ddarparu Hyfforddiant ym maes ‘Ymarfer Gofal Iechyd’ Ledled Cymru

Mae Addysg Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi dyfarnu contractau i Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Tystysgrif Lefel 4 mewn ‘Ymarfer Gofal Iechyd’ ym mhob cwr o Gymru dros y saith mlynedd nesaf.

Dewch i wybod mwy
Alex Marshall-Wilson yn siarad â myfyrwyr yn y neuadd chwaraeon ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Alex, sy'n athletwr yn Nhîm Prydain Fawr, yn dychwelyd i'r coleg i arwain sesiwn pêl-fasged cadair olwyn

Cymerodd Alex Marshall-Wilson, a astudiodd Chwaraeon Lefel 3 yng Ngholeg Llandrillo, seibiant o hyfforddi ar gyfer Pencampwriaethau Iau Ewrop yr haf hwn

Dewch i wybod mwy
Gwen Dafydd, myfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor

Gwen yn treulio wythnos yn gweithio gyda chyfreithwyr yn Llundain

Dewiswyd Gwen Dafydd, sy’n astudio Lefel A yng Ngholeg Meirion-Dwyfor, o blith myfyrwyr ledled Cymru i gael profiad uniongyrchol o weithio yn y byd cyfreithiol

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn gwneud hufen ia fel rhan o weithdy llaeth yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni

Myfyrwyr yn dysgu sut mae gwneud y mwyaf o'u cynnyrch bwyd

Mynychodd myfyrwyr ail flwyddyn cyrsiau Amaeth, cynhyrchwyr bwyd y dyfodol, weithdai llaeth a chigyddiaeth yng Nghanolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Team Come and Go, tîm o fyfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor a orffennodd yn ail yn y digwyddiad F1 mewn Ysgolion yng Nghanolfan Hamdden Dinbych

Myfyrwyr peirianneg Pwllheli yn cyrraedd rownd derfynol F1 mewn Ysgolion y Deyrnas Unedig

Mae myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor wedi cyrraedd rownd derfynol y DU yng nghystadleuaeth F1 mewn Ysgolion.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o adran gelf Coleg Menai o flaen y murlun newydd yn ystafell newid y tîm cartref yn Stadiwm Nantporth.

Murlun Myfyrwyr yn ysbrydoli tîm Bangor 1876

Y murlun yw'r cyntaf o nifer o brosiectau cyffrous sydd ar y gweill rhwng myfyrwyr Cwrs Sylfaen mewn Celf yng Ngholeg Menai a'r clwb pêl-droed o gynghrair Cymru North

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr peirianneg Coleg Meirion-Dwyfor Jack Thomas, Jac Fisher, Jac Roberts, Celt Thomas, Osian Evans, Evan Brady a Morus Jones

Myfyrwyr peirianneg yn cael profiad byd go iawn dros hanner tymor

Pob lwc i ddysgwyr y cwrs Lefel 3 Peirianneg Gyffredinol Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor sy'n ar leoliad gwaith am yr ail dro eleni

Dewch i wybod mwy
Pobl yn gweithio ar gar fel rhan o'r cwrs Hanfodion Cynnal a Chadw Cerbydau a gyflwynir gan brosiect Lluosi yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Prosiect Lluosi yn cynnal cyrsiau Cynnal a Chadw Ceir a Weldio yn yr Adran Beirianneg

Mae’r cyrsiau Lluosi - Rhifedd Byw yng Ngholeg Menai yn Llangefni yn rhoi cyfle i ddysgwyr uwchsgilio a defnyddio rhifau mewn amgylchedd byd go iawn

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn gwenu

Lansio Rhaglen Fentora Camau Cefnogol i Ddysgwyr y Coleg

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi lansio rhaglen fentora i roi cymorth i'w ddysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Patrick Nelson, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo

Gêm gyntaf Patrick i dîm Dan 20 Cymru

Mae Patrick Nelson, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo wedi cael ei enw yn nhîm Dan 20 Cymru fydd yn chwarae nos Wener ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Coleg Llandrillo gyda 'Josh the Giraffe', masgot elusen The Joshua Tree

Myfyrwyr yn cynnal twrnamaint pêl-droed er budd The Joshua Tree

Trefnodd y dysgwyr Busnes gystadleuaeth 5-bob-ochr ar gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos i gefnogi'r elusen ganser i blant

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr y tu allan i gampws Coleg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos

Grŵp Llandrillo Menai yn lansio digwyddiadau agored mis Mawrth

Mae digwyddiadau agored yn gyfle perffaith i ddarganfod beth sydd ar gael yng Ngholeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Glynllifon

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr o Ysgol Friars yn cymryd rhan yng ngweithdy blynyddol Prosiect Chweched Dosbarth EESW yng Ngholeg Menai yn Llangefni

Gweithdy peirianneg i ddysgwyr Chweched Dosbarth yn cael ei gynnal yng Ngholeg Menai

Bu myfyrwyr o'r coleg ac ysgolion lleol yn creu eu prototeipiau eu hunain wrth fynd i'r afael â heriau go iawn a osodwyd gan gwmnïau peirianneg

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr yn cymryd rhan yn y cwrs Dyfarnwyr mewn Addysg gyda Sean Brickell o Undeb Rygbi Cymru

Myfyrwyr chwaraeon i ddyfarnu cystadlaethau rygbi'r Urdd

Bydd y dysgwyr yn gyfrifol am gemau yng Ngŵyl Rygbi Ysgolion Cynradd yr Urdd y mis hwn ar ôl iddynt gwblhau’r cwrs Dyfarnwyr ym maes Addysg gydag Undeb Rygbi Cymru

Dewch i wybod mwy