Ein Polisïau

Lawr lwythwch ein polisïau a'n gweithdrefnau. Mae'r dogfennau i gyd ar ffurf PDF, a bydd angen meddalwedd megis Adobe Reader i'w darllen.

Sylwer: Gall polisïau a gweithdrefnau cyrsiau unigol Addysg Uwch gael eu gweld ar ein tudalen Polisïau AU.