Newyddion Coleg Llandrillo

Engineering class awards jun 21 18

Cyflwyno Citiau Peirianneg i Fyfyrwyr am Lwyddo i Gwblhau eu Cyrsiau'n Llwyddiannus er Gwaethaf Heriau'r Pandemig

Dewch i wybod mwy
Fred sirieix photo WEB

Myfyrwyr Lletygarwch y Coleg yn holi seren y rhaglen deledu 'First Dates'

Dewch i wybod mwy
Arts LICC 2020 photo

Myfyrwyr o'r coleg wedi eu Dewis yn Swyddogol ar gyfer Cystadleuaeth Creadigol Rhyngwladol Llundain

Dewch i wybod mwy
Computing games dev d3t visit 2 crop

Tiwtor y Coleg yn Cipio Gwobr y Deyrnas Unedig "Grads in Games"

Dewch i wybod mwy
Health and care bangor bcuhb graduate nurses

Grŵp Cyntaf o Weithwyr Cymorth Gofal Iechyd yn Graddio fel Nyrsys

Dewch i wybod mwy
Rhyl motor vehicle skills comp wales 2 EDIT

Llwyddiant Myfyrwyr Cerbyd Modur mewn Cystadleuaeth Genedlaethol

Dewch i wybod mwy
Sup luke preston head shave short holding hair EDIT

Llywydd dewr Undeb y Myfyrwyr yn eillio ei wallt dros elusen

Dewch i wybod mwy
Sports outdoor education bryn woodall athlete in orange

Athletwr Ifanc o'r Coleg yn Ennill Ysgoloriaeth i Brifysgolion yn America

Dewch i wybod mwy
Computing new VR suite 19

Grŵp Coleg yn Cyhoeddi Cymhwyster Cyfwerth Safon Uwch mewn Esports

O ganlyniad i alw aruthrol, cyhoeddodd GLLM yn ddiweddar y bydd yn cynnig cymhwyster tebyg i Lefel A ym maes E-chwaraeon
Dewch i wybod mwy
Proposed new 11 2m Engineering Ste M Training Centre at Rhyl Campus

Grŵp Llandrillo Menai yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer buddsoddiad gwerth £11.2m yng nghampws Y Rhyl

Dewch i wybod mwy

Dewch o hyd i'ch cwrs