Newyddion Coleg Llandrillo

Myfyrwyr yn Ffair y Glas campws Coleg Menai yn Llangefni

Miloedd o fyfyrwyr newydd yn mwynhau digwyddiadau Ffair y Glas

Daeth miloedd o ddysgwyr i ddigwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y 10 diwrnod diwethaf.

Dewch i wybod mwy
Cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo, Alex Snape, mewn stiwdio recordio yn LIPA

Alex yn ennill Ysgoloriaeth LIPA fawreddog

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd mai cyn-fyfyriwr cerdd o Goleg Llandrillo, Alex Snape, yw enillydd Ysgoloriaeth Sennheiser LIPA eleni.

Dewch i wybod mwy
Dr Jacob Greene yng nghaban peilot awyren

Jacob yn dylunio cabanau peilot y dyfodol

Dr Jacob Greene, cyn-fyfyriwr o'r adran chwaraeon a'i daith o Goleg Llandrillo i'w waith dros BAE Systems.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Michael Kitchin mewn cyfweliad yng Ngholeg Llandrillo

Hanes taith cyn-fyfyriwr o'r coleg i drac Top Gear

Mae Michael Kitchin, cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo yn gwybod pa mor bwysig ydy gwaith caled a phenderfyniad wedi iddo lwyddo i ennill swydd ar raglen Top Gear pan oedd ar ganol ysgrifennu ei draethawd estynedig yn y brifysgol.

Dewch i wybod mwy
Bar salad ym mwyty'r Bistro ar gampws y Coleg yn Llandrillo-yn-Rhos

Bydd Bwyty a Chanolfan Gynadledda'r Orme View yn ailagor y mis hwn wrth i'r tymor academaidd newydd ddechrau.

Coleg Llandrillo’s Orme View Restaurant and Bistro will open again this month as the new academic term begins.

Dewch i wybod mwy
Llywyddion Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Jason Scott, Kyra Wilkinson, Claire Bailey a Kayleigh Griffiths

Llywyddion Undeb Myfyrwyr Newydd ar gyfer 2023/24

Cafodd Llywyddion Undeb Myfyrwyr newydd Grŵp Llandrillo Menai eu hethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Dewch i wybod mwy
Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo

Dathlu llwyddiannau myfyrwyr prosiect SEARCH

Dathlodd myfyrwyr Prosiect SEARCH eu llwyddiannau gyda'u teuluoedd balch mewn seremoni a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo.

Dewch i wybod mwy
Rahim Arif gydag Emily Byrnes ac Andrew Scott

Myfyriwr yn cael swydd ym maes seiberddiogelwch

Yn dilyn cais llwyddiannus am brentisiaeth gradd, mae Rahim Arif, myfyriwr o Goleg Llandrillo, wedi cael swydd yn gweithio ym maes seiberddiogelwch i'r Gwasanaeth Iechyd.

Dewch i wybod mwy

Pagination