Newyddion Coleg Llandrillo

Gwaith celf y myfyrwyr yn cael ei arddangos yn arddangosfa Celf a Dylunio diwedd blwyddyn Coleg Meirion-Dwyfor

Yr Adrannau Celf Creadigol yn cynnal arddangosfeydd diwedd blwyddyn

Mae’r arddangosfeydd yn Nolgellau, Parc Menai a Llandrillo-yn-Rhos yn cynrychioli penllanw blwyddyn o ymroddiad a chreadigrwydd gan fyfyrwyr dawnus y colegau

Dewch i wybod mwy
Sara Brown yn arwain côr Coastal Voices a Chôr Cymunedol Bangor yn Eglwys Ddiwygiedig Unedig Llandrillo-yn-Rhos

Corau Sara yn codi £850 i WaterAid

Mae’r darlithydd o Goleg Llandrillo yn gyfarwyddwr cerddorol ar ddau gôr a ddaeth at ei gilydd yn ddiweddar i gynnal cyngerdd elusennol ac sydd wedi codi dros £10,000 yn y blynyddoedd diwethaf

Dewch i wybod mwy
Rhys Morris yn siarad â'r Brenin Siarl ym Mhalas Buckingham

Rhys yn ennill Gwobr Addysg Ascential Ymddiriedolaeth y Tywysog

Wrth iddo dderbyn ei wobr, cafodd y myfyriwr o Goleg Llandrillo gwrdd â’r Brenin Siarl a’i holi ar y llwyfan gan Ant a Dec

Dewch i wybod mwy
Tîm Academi Pêl-droed Coleg Llandrillo ar ôl ennill y gynghrair

Dyrchafiad i Dîm Pêl-droed Coleg Llandrillo

Ar ôl sgorio cyfanswm anhygoel o 75 gôl mewn 11 gêm y tymor hwn a chyrraedd brig eu hadran, mae tîm yr Academi Bêl-droed wedi cael dyrchafiad

Dewch i wybod mwy
Hazel Ramsay a'r myfyrwyr

Hazel yn codi £950 i Hero Paws

Cynhaliwyd raffl a chystadleuaeth Dyfalu Enw’r Ci yn Y Bistro er budd yr elusen sy’n cefnogi cŵn sydd wedi ymddeol o’r fyddin a’r heddlu

Dewch i wybod mwy
Ben Nield a Callum Hagan yn y gegin ym mwyty'r Orme View yng Ngholeg Llandrillo

Ben a Callum yn cyrraedd rownd derfynol Cogydd Bwyd Môr Gorau Prydain

Bydd y myfyrwyr o Goleg Llandrillo yn cystadlu am goron y Deyrnas Unedig yn Grimsby ar ôl ennill eu rownd ranbarthol ym mwyty'r Orme View

Dewch i wybod mwy
Hannah Popey yn perfformio yn ystod y gig yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Comrades Conwy

Hannah wedi codi dros £1,000 i PoTS UK

Ar ôl cael diagnosis o gyflwr prin sy'n newid bywyd, trefnodd y fyfyrwraig, sy'n astudio cerdd yng Ngholeg Llandrillo, gig i godi arian

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr gyda eliffant yn y Parc Natur ger Chiang Mai yng Ngwlad Thai

Taith anhygoel i Wlad Thai i ddysgu plant a gwirfoddoli gydag eliffantod

Mwynhaodd dysgwyr o bob rhan o Grŵp Llandrillo Menai brofiad bythgofiadwy

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr Addysg Uwch yng Ngholeg Llandrillo

Coleg Llandrillo yn cynnal Digwyddiad i Rannu Gwybodaeth am Addysg Uwch

Tyrd i gael gwybod am y gwahanol fathau o gyrsiau lefel prifysgol mae'r coleg yn eu cynnig, yn ogystal â'r cymorth ariannol sydd ar gael

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cario dingi yng Nghanolfan Conwy yn Llanfairpwll

Myfyrwyr yn cystadlu mewn cychod a adeiladwyd ganddyn nhw

Ar ôl adeiladu dingis yng ngweithdy Peirianneg Forol Coleg Llandrillo cafodd dysgwyr y cyfle i'w rasio yn erbyn ei gilydd oddi ar arfordir Ynys Môn

Dewch i wybod mwy

Pagination