Newyddion Gyffredinol

Image 50415873

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Dewch i wybod mwy
Llyn 3

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn yn ymweld a Choleg Glynllifon.

Dewch i wybod mwy
DSC00760

Dros 5 mil yn ymweld a marci Coleg Glynllifon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon

Dewch i wybod mwy
DSC08587

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
DSC07915

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn recriwtio Llysgenhadon Dysgwyr!

Dewch i wybod mwy
DSC07915

Grŵp Llandrillo Menai Branch Officers, Sara Davies and Nia Lewis, are recruiting Student Ambassadors!

Dewch i wybod mwy

Dewch o hyd i'ch cwrs