Newyddion Gyffredinol

Image 50415873

Myfyriwr Glynllifon ar gynllun cadwraeth eliffantod yng Ngwlad Thai.

Yn ddiweddar aeth Osian Hughes o’r Groeslon sydd yn astudio cwrs Gofal Anifeiliaid Lefel 3 i Wlad Thai er mwyn cynorthwyo ar gynllun cadwraeth Eliffantod yn Chiang Mai.

Dewch i wybod mwy
Llyn 3

Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn yn ymweld a Choleg Glynllifon.

Fel rhan o benwythnos Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Defaid Llyn, daeth aelodau o’r gymdeithas ar ymweliad a Choleg Glynllifon. Pwrpas yr ymweliad oedd i ddysgu mwy am ddatblygiadau cyffrous newydd yn y coleg.

Dewch i wybod mwy
DSC00760

Dros 5 mil yn ymweld a marci Coleg Glynllifon yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon

Ar ddydd Sadwrn, Mai 14, daeth ychydig dros 5 mil i ymweld â Marci Coleg Glynllifon yn Ŵyl Fwyd Caernarfon, y tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal mewn dwy flynedd.

Dewch i wybod mwy
DSC08587

YSGOLORIAETH CYMHELLIANT y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw gweledigaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac un o’r ffyrdd i gyflawni hyn yw drwy gyfrwng yr Ysgoloriaethau.

Dewch i wybod mwy
DSC07915

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn recriwtio Llysgenhadon Dysgwyr!

Mae Swyddogion Cangen Grŵp Llandrillo Menai, sef Sara Davies a Nia Lewis, yn recriwtio Llysgenhadon Dysgwyr! Dyma gyfle i fyfyrwyr Addysg Bellach y Grŵp fod yn rhan o brosiect cenedlaethol cyffrous sydd wedi’i sefydlu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewch i wybod mwy
DSC07915

Grŵp Llandrillo Menai Branch Officers, Sara Davies and Nia Lewis, are recruiting Student Ambassadors!

Grŵp Llandrillo Menai Branch Officers, Sara Davies and Nia Lewis, are recruiting Student Ambassadors! This is an opportunity for the Group's Further Education students to be part of an exciting national project set up by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

What are Student Ambassadors?

Students across Grŵp Llandrillo Menai who has the enthusiasm to promote the opportunities available to use Welsh in the College.

We are looking for students who are eager to:

- inspire their fellow students of the social and educational advantages of the Welsh language.

- create blogs and vlogs and make effective use of our Instagram account.

- organize and participate in projects and events celebrating Welsh festivals, e.g. Welsh Language Music Day, St David's Day and much more!

- collaborate with other ambassadors across Wales.

Also, in return for their work, each Ambassador will receive £100 for the year and £9 per hour for any additional duties.

We are looking for 5 Ambassadors across the Group, one of whom, will hopefully be studying either Health and Care, Childcare or Public Services…but that’s not essential!

For the role, each student does NOT have to be a fluent Welsh speaker; but has a positive attitude and enthusiasm towards the language!

To view the full Job Description and to apply, click on this link.

CLOSING DATE - FRIDAY, 24 SEPTEMBER 2021!

For more information, contact colegcymraeg@gllm.ac.uk

GOOD LUCK!

Dewch i wybod mwy