Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru 2022 ar y Gweill

Disgwylir i Bencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru, a fydd yn para tridiau, ddychwelyd fis Chwefror 2022.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 22 a 24 Chwefror ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llandrillo-yn-Rhos ochr yn ochr â chystadlaethau Cogydd Cenedlaethol a Chogydd Ifanc Cymru.

Mae'r digwyddiad yn cynnwys cystadlaethau sy'n addas i bawb, faint bynnag o brofiad sydd ganddynt; bydd y tasgau’n amrywio o baratoi omledau i goginio gig oen, ac o dorri llysiau i greu'r cacennau bach gorau posibl. Yn ogystal, yn ystod y Pencampwriaethau, cynhelir y Brif Her Ryngwladol ac, am y tro cyntaf, Her Risotto Riso Gallo i Gogyddion Ifanc.

Yn arferol, mae'r cystadlaethau i gogyddion a dysgwyr blaen tŷ'n denu myfyrwyr o golegau ledled Cymru a Lloegr.

Prif noddwr y Pencampwriaethau, a drefnir gan Gymdeithas Coginio Cymru, yw Bwyd a Diod Cymru, adran yng Nghynulliad Llywodraeth Cymru sy'n cynrychioli'r diwydiant bwyd a diod.

Ymhlith y noddwyr eraill, mae Grŵp Llandrillo Menai, Castell Howell, Churchill, Major International, Riso Gallo, Dick Knives, MCS Tech Products, a Hybu Cig Cymru.

Cyhoeddir enillwyr y cystadlaethau mewn swper arbennig ar gampws Grŵp Llandrillo Menai yn Llandrillo-yn-Rhos nos Iau, 24 Chwefror.

Dywedodd llywydd Cymdeithas Goginio Cymru, Arwyn Watkins: "Mae Pencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru'n achlysur delfrydol i ddod â'r holl gystadlaethau coginio hyn ynghyd mewn un lleoliad.

"Ar ôl heriau'r ddwy flynedd ddiwethaf, rydym yn edrych ymlaen at gynnal digwyddiad gwych i arddangos y doniau a'r sgiliau rhagorol sydd yn y diwydiant lletygarwch.

"Rwy'n falch iawn o'r cydweithio sy'n digwydd rhwng trefnwyr y cystadlaethau, y noddwyr a Grŵp Llandrillo Menai."

www.gllm.ac.uk

The event will be held from February 22-24 at Grŵp Llandrillo Menai’s campus in Rhos-on-Sea and will run alongside the National and Junior Chef of Wales contests.

The event includes competitions to suit every level of experience, covering omelettes to Welsh Lamb, vegetable cuts to Ultimate Cupcakes. In addition, the WICC plays host to the Major International Challenge and, for the first time, the Riso Gallo Young Risotto Chef Challenge.

The competitions for chefs and front of house learners traditionally attract students from colleges across Wales and England.

Organised by the Culinary Association of Wales, the WICC’s main sponsor is Food and Drink Wales, the Welsh Assembly Government’s department representing the food and drink industry.

Other sponsors include Grŵp Llandrillo Menai, Castel Howell, Churchill, Major International, Riso Gallo, Dick Knives, MCS Tech Products, and Hybu Cig Cymru/Meat Promotion Wales.

Winners of the showpiece competitions will be announced at a presentation dinner at Grŵp Llandrillo Menai’s campus in Rhos-on-Sea on Thursday night, February 24.

Arwyn Watkins, CAW president, said: “The Welsh International Culinary Championships is the perfect place for all these culinary competitions to come together in one place.

“After the challenges of the past two years, we are looking forward to putting on a fantastic event to showcase the rich talent and skills within the hospitality industry.

“I welcome the co-operation and collaboration by all the competitions’ organisers, sponsors and Grŵp Llandrillo Menai.”

www.gllm.ac.uk