Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Deddf Diogelu Data 2018 (RhDDC/GDPR)

Bydd y ddeddfwriaeth hon yn disodli'r gyfraith preifatrwydd data cyfredol, gan roi mwy o hawliau i chi fel unigolyn a mwy o rwymedigaethau i sefydliadau sy'n dal eich data personol.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC / GDPR)

Bydd y ddeddfwriaeth hon yn disodli'r gyfraith preifatrwydd data cyfredol, gan roi mwy o hawliau i chi fel unigolyn a mwy o rwymedigaethau i sefydliadau sy'n dal eich data personol.

Mae hawl i gael gwybod yn un o'r hawliau, sy'n golygu bod yn rhaid inni roi hyd yn oed mwy o wybodaeth i chi nag a wnawn nawr ynglŷn â'r ffordd yr ydym yn defnyddio, rhannu a chadw eich gwybodaeth bersonol.

Mae hyn yn golygu ein bod wedi cyhoeddi hysbysiadau preifatrwydd er mwyn i chi allu cael yr wybodaeth hon, ynghyd â gwybodaeth am yr hawliau cynyddol sydd gennych o ran y wybodaeth sydd gennym arnoch chi a'r sail gyfreithiol yr ydym yn ei ddefnyddio.

Mae'r Hysbysiadau Preifatrwydd yn ymddangos isod: