Newyddion Grŵp

Dosbarth Gofal ac Iechyd

Nifer y Myfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai wedi Cynyddu'n Sylweddol ar ôl Cyfnod Covid

Dewch i wybod mwy
Dosbarth

Peidiwch Byth â Rhoi'r Gorau i Ddysgu: Cyrsiau Rhan-amser ar gael yng Ngrŵp Llandrillo Menai

Mae Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu Wythnos Addysg Oedolion (18-24 Medi) drwy dynnu sylw at yr ystod eang o gyrsiau rhan-amser sydd ar gael ledled ei gampysau yng ngogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Llywyddion Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai Jason Scott, Kyra Wilkinson, Claire Bailey a Kayleigh Griffiths

Llywyddion Undeb Myfyrwyr Newydd ar gyfer 2023/24

Cafodd Llywyddion Undeb Myfyrwyr newydd Grŵp Llandrillo Menai eu hethol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24.

Dewch i wybod mwy
Graddedigion

Canlyniadau Rhagorol i Grŵp Llandrillo Menai yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Gwnaeth dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai sgorio ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch yn 83% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2023, 13% yr uwch na'r cyfartaledd yn y sector yn y Deyrnas Unedig. Mae'r canlyniadau hyn yn rhoi Grŵp Llandrillo fel y darparydd ar y brig yng Ngogledd Cymru, ac ymhlith y tri uchaf yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
Leah Rowlands

Blwyddyn Arall o Ganlyniadau Rhagorol

Unwaith eto eleni mae dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai'n dathlu wedi iddynt dderbyn canlyniadau rhagorol yn eu harholiadau Safon Uwch a'u cyrsiau galwedigaethol.

Dewch i wybod mwy
Lluniau o'r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

Myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn rownd derfynol cystadleuaeth WorldSkills UK

Bydd 11 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol Worldskills UK ym mis Tachwedd!

Dewch i wybod mwy
Mynychwyr

Prosiect Cronfa Dysgu Proffesiynol Cydweithredol (PLF) yn Dathlu Ymarfer Da Mewn Cynhadledd Diwedd Blwyddyn

Daeth chwedeg tiwtor o bum sefydliad ynghyd i ddathlu llwyddiant y prosiect Cydweithredol PLF ar ddysgu ac addysgu dwyieithog, mewn cynhadledd wedi ei harwain gan Grŵp Llandrillo Menai a Chanolfan Sgiliaith.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn dathlu graddio ar y promenâd yn Llandudno

Cannoedd o Fyfyrwyr yn Graddio mewn Seremoni yn Venue Cymru

Yn ddiweddar, dathlwyd llwyddiannau rhagorol mwy na 300 o fyfyrwyr yn seremoni raddio flynyddol Grŵp Llandrillo Menai yn Llandudno.

Dewch i wybod mwy

Pagination