Newyddion Grŵp

Y darlithydd Paul Goode yn cyflwyno gweithdy 'Cyllidebu am Oes' yng nghanolfan Dyfodol Disglair yn y Rhyl.

Mwy o bobl yn cael mynd ar gyrsiau mathemateg AM DDIM trwy brosiect Lluosi

Mae newid yn y meini prawf cymhwysedd yn golygu y gall hyd yn oed mwy o bobl wella eu sgiliau rhif - gyda nofio gwyllt, ffeiriau gwyddoniaeth a bingo mathemateg yn rhai o’r ffyrdd y mae Lluosi wedi helpu pobl

Dewch i wybod mwy
Llun o Aled Jones-Griffith

Grŵp Llandrillo Menai yn penodi Prif Weithredwr newydd

Mae grŵp colegau addysg bellach mwyaf Cymru wedi penodi Prif Weithredwr newydd.

Dewch i wybod mwy
Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Datgloi Cyfleoedd: ‘Digwyddiad Cwrdd â'r Cyllidwr’

Dewch i weld sut y gall eich cwmni elwa ar Gyllid Newydd gan Lywodraeth y DU sydd wedi'i gynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion busnesau gogledd Cymru.

Dewch i wybod mwy
Cara Haf Parry a Kyra Wilkinson, llywyddion Undeb y Myfyrwyr, Grŵp Llandrillo Menai yng nghynhadledd flynyddol UCM Cymru.

Gwobr Llais y Dysgwr i Grŵp Llandrillo Menai

Gwobrwywyd y Grŵp yng nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM) am eu hymroddiad i hyrwyddo llais y dysgwyr

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Pyrs, cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Llandrillo ac aelod o dîm rygbi Cymru

Gwenllian Pyrs yn barod i wynebu her Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae’r cyn-fyfyriwr o Goleg Llandrillo wedi cael ei henwi yn nhîm Cymru. Yn ystod y tymor hwn mae 30 o sêr rygbi Grŵp Llandrillo Menai wedi cynrychioli Cymru ac RGC mewn gemau allweddol

Dewch i wybod mwy
Enillwyr medalau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y seremoni wobrwyo ar gampws Coleg Menai yn Llangefni

Y flwyddyn orau erioed i Grŵp Llandrillo Menai yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Enillodd dysgwyr a phrentisiaid Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor, Coleg Llandrillo a Busnes@LlandrilloMenai gyfanswm anhygoel o 43 medal yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru neithiwr

Dewch i wybod mwy
Cynhadledd y Dysgwyr

Dysgwyr yn Dweud eu Dweud yng Nghynhadledd Flynyddol y Dysgwyr

Daeth dysgwyr o gampysau Grŵp Llandrillo Menai ynghyd i weithio ar ymgysylltiad y sefydliad â'i dysgwyr.

Dewch i wybod mwy
Gwenllian Roberts - Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Cyhoeddi Penodiad Uwch Gyfarwyddwr Busnes@LlandrilloMenai

Mae Gwenllian Roberts, cyn Gyfarwyddwr OFWAT a chyn Brif Swyddog Rhanbarthol Gogledd Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi ymuno â Busnes@LlandrilloMenai fel Uwch Gyfarwyddwr Datblygiadau Masnachol.

Dewch i wybod mwy
Aled Jones-Griffith gydag enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Enillwyr Gwobrau Cymraeg Grŵp Llandrillo Menai 2023/24

Dathlu ymrwymiad aelodau staff o bob rhan o’r Grwp i’r Gymraeg

Dewch i wybod mwy
Osian Roberts gyda'r fedal aur a enillodd yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol WorldSkillsUK

Y broses ymgeisio wedi agor ar gyfer WorldSkills UK 2024

Myfyrwyr a phrentisiaid yn cael y cyfle i ddilyn yn ôl traed Yuliia Batrak ac Osian Roberts, enillwyr medalau aur o Grŵp Llandrillo Menai yng nghystadleuaeth WorldSkills UK

Dewch i wybod mwy

Pagination