Newyddion Grŵp

Mona Lifting Virginia Crosbie 5

Mona Lifting yn buddsoddi mewn solar wrth i’r cwmni anelu tuag at Sero Net

Ymwelodd yr aelod seneddol dros Ynys Môn Virginia Crosbie â phencadlys Mona Lifting yn Llangefni ddydd Gwener, ynghyd â thîm y prosiect o Academi Ddigidol Werdd Busnes@LlandrilloMenai i ddysgu mwy am fuddsoddiad newydd £50,000 y cwmni mewn pŵer solar Ffotofoltäig (PV).

Dewch i wybod mwy
Grwp Llandrillo Menai Winners 1

Grŵp Llandrillo Menai yn Ennill 33 Medal Argraffiadol yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru

Dyfarnwyd medalau o 20 categori gwahanol i 33 o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn seremoni wobrwyo Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ddoe (9 Mawrth).

Dewch i wybod mwy
Welsh language awards

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Iaith Gymraeg Grŵp Llandrillo Menai

Cafwyd seremoni wobrwyo yn ddiweddar i ddathlu a chydnabod gwaith aelodau staff ledled Grŵp Llandrillo Menai am eu gwaith a’u hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

Dewch i wybod mwy
Image 20230302 113344 373

Myfyrwyr yn Helpu i Lunio Strategaeth Lles

Yn gynharach yr wythnos yma (Dydd Mawrth, Chwefror 28), daeth dros wyth deg o gynrychiolwyr dosbarth o Goleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor ynghyd, i gymryd rhan yn y gynhadledd Addysg Bellach wyneb yn wyneb gyntaf ers dros dair blynedd.

Dewch i wybod mwy
IMG 1333

Grŵp Coleg yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae staff a myfyrwyr ar draws Grŵp Llandrillo Menai wedi bod yn brysur yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi heddiw (Mawrth 1af).

Dewch i wybod mwy
Eleri Davies 4

Cyfrifo’n cyfrif at lwyddiant Prentis y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai

Mae cyfrifo wedi cyfrif tuag at lwyddiant Eleri Davies, enillydd y fedal aur mewn cyfrifo yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, sydd wedi ennill gwobr Prentis Cyffredinol y Flwyddyn Grŵp Llandrillo Menai 2023.

Dewch i wybod mwy
Rhos santes dwynwen

Coleg yn dathlu ⁠Diwrnod Santes Dwynwen

Ar Ionawr 25 bob blwyddyn, mae pobl ym mhob cwr o Gymru yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen. ⁠ Ymunodd staff a dysgwyr rhwydwaith Grŵp Llandrillo Menai yn y dathliadau eto eleni, a threfnwyd cyfres o ddigwyddiadau i ddathlu diwrnod Santes Cariadon Cymru.

Dewch i wybod mwy
G Ll M Cyngor Mon MOU 1

Partneriaeth rhwng Grŵp Llandrillo Menai a Chyngor Sir Ynys Môn yn Torri Tir Newydd yng Nghymru

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Grŵp Llandrillo Menai wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy'n eu galluogi i sefydlu'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yng Nghymru.

Dewch i wybod mwy
I Stock 524067603

Pa rôl y mae colegau yn ei chwarae wrth gefnogi ffoaduriaid i integreiddio i gymdeithas?

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i fywydau dinasyddion Wcrain gael eu difrodi a’u heffeithio ym mhob ffordd y gellir ei dychmygu. Ers hynny, mae llawer o'r bobl hynny wedi'u dadleoli mewn gwledydd tramor - un o'r gwledydd hynny yw Cymru. Mae’n dda gen i ddweud bod Iwcraniaid – yn ogystal â ffoaduriaid o genhedloedd eraill – wedi’u croesawu i gymunedau Cymreig gyda breichiau agored. Am y rheswm yma yr wyf wedi dod i ysgrifennu’r darn hwn – gan fyfyrio ar rôl colegau o fewn cymunedau i gefnogi ffoaduriaid.

Dewch i wybod mwy
Sigmund e Tg MF Fzro Gc unsplash

Wahoddiad - Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Grŵp Llandrillo Menai

Dydd Iau, 16 Chwefror, 2023 yn fyw ar Zoom

Dewch i wybod mwy

Pagination