Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

YMWELIAD I ORSAF PŴER DINORWIG GAN FYFYRWYR SYDD YN ASTUDIO PEIRIANNEG

Cafodd grŵp o fyfyrwyr o ysgolion Botwnnog, Eifionydd a Glan y Môr sydd yn astudio Peirianneg gyda Choleg Meirion Dwyfor yn yr Hafan, Pwllheli, cyfle i fynd ar drip yr wythnos diwethaf i grombil fynydd Elidir Fawr i weld cynhyrchant drydan Gorsaf Pŵer Dinorwig.

Fel rhan o’r astudiaethau mewn peirianneg mae'r myfyrwyr wedi bod yn astudio'r gwahanol fath o swyddogaethau peirianneg, y gwaith mae peiriannydd yn ei wneud yn ogystal â chynhyrchion peirianneg gynaliadwy. Felly roedd trip ymweld â chwmni ENGIE sydd yn berchennog ar First Hydro Company yn siawns ardderchog i gadarnhau'r addysgu.

Mae cwmni First Hydro yn cynhyrchu trydan yng Ngorsaf Pŵer Dinorwig gan ddefnyddio system storio a phwmpio dŵr, cafodd y myfyrwyr eu hebrwng i fol mynydd Elidir i weld yr orsaf yn cynhyrchu trydan o dan arweiniad Mr Toni Jones, peiriannwr rheolaeth ac offeryniaeth ar y safle. Yn ogystal cafodd y disgyblion siawns i ymarfer eu sgiliau gwaith tîm o dan arweiniad Mr Trefor Hughes-Morris o’r adran adnoddau dynnol ac o dan wyliadwriaeth Bryn Williams, peiriannwr cifil ar y safle.

Hoffwn ddiolch i bawb yng nghwmni ENGIE am y profiad gafodd ein dysgwyr ar y diwrnod.

Ydych chi gyda diddordeb mewn Peirianneg? Dilynwch y code QR yma i’n gwefan. Neu gyswllt ac Emlyn Evans evans12e@gllm.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Mae cyrsiau Level 1, Level 2 a Level 3 ar gael mewn peirianneg ym Mhwllheli.


www.gllm.ac.uk

Students from Botwnnog, Eifionydd and Glan y Mor schools who study at the college’s Hafan Centre in Pwllheli, journeyed to the centre of Elidir Fawr mountain to see electricity being generated. The College’s Hafan Centre at the Marina delivers a range of courses relating to Boat Building, Marine Engineering and Support Services for the maritime industry.

As part of their studies, the students have been learning about the different aspects of engineering, the work engineers perform, as well as sustainable engineering products. The visit to ENGIE (the company that owns First Hydro company) was an excellent opportunity to reinforce first-hand what they had learned so far in the classroom. The First Hydro company produces electricity at the station through a water storage and pumping system.

The students were escorted to the belly of Elidir mountain under the leadership of Toni Jones, the on-site control and instrumentation engineer, to see the station producing energy. In addition, learners also practised their team-working skills under the guidance of Trefor Hughes-Morris from the human resources department and eagle-eyed civil engineer Bryn Williams.

The Dinorwig Power Station, known locally as Electric Mountain, or Mynydd Gwefru, is a pumped-storage hydroelectric scheme, near Dinorwig, Llanberis in Snowdonia national park in Gwynedd, north Wales. The scheme can supply a maximum power of 1,728 MW and has a storage capacity of around 9.1 GWh

Are you interested in a career in Engineering? The college offers Level 1, Level 2 and Level 3 courses in Engineering at its Pwllheli campus. For more information visit our website at www.gllm.ac.uk or contact Emlyn Evans at evans12e@gllm.ac.uk for more information.

Students from Botwnnog, Eifionydd and Glan y Mor schools who study at the college’s Hafan Centre in Pwllheli, journeyed to the centre of Elidir Fawr mountain to see electricity being generated. The College’s Hafan Centre at the Marina delivers a range of courses relating to Boat Building, Marine Engineering and Support Services for the maritime industry.

As part of their studies, the students have been learning about the different aspects of engineering, the work engineers perform, as well as sustainable engineering products. The visit to ENGIE (the company that owns First Hydro company) was an excellent opportunity to reinforce first-hand what they had learned so far in the classroom. The First Hydro company produces electricity at the station through a water storage and pumping system.

The students were escorted to the belly of Elidir mountain under the leadership of Toni Jones, the on-site control and instrumentation engineer, to see the station producing energy. In addition, learners also practised their team-working skills under the guidance of Trefor Hughes-Morris from the human resources department and eagle-eyed civil engineer Bryn Williams.

The Dinorwig Power Station, known locally as Electric Mountain, or Mynydd Gwefru, is a pumped-storage hydroelectric scheme, near Dinorwig, Llanberis in Snowdonia national park in Gwynedd, north Wales. The scheme can supply a maximum power of 1,728 MW and has a storage capacity of around 9.1 GWh

Are you interested in a career in Engineering? The college offers Level 1, Level 2 and Level 3 courses in Engineering at its Pwllheli campus. For more information visit our website at www.gllm.ac.uk or contact Emlyn Evans at evans12e@gllm.ac.uk for more information.