Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

YMWELIAD I ORSAF PŴER DINORWIG GAN FYFYRWYR SYDD YN ASTUDIO PEIRIANNEG

Cafodd grŵp o fyfyrwyr o ysgolion Botwnnog, Eifionydd a Glan y Môr sydd yn astudio Peirianneg gyda Choleg Meirion Dwyfor yn yr Hafan, Pwllheli, cyfle i fynd ar drip yr wythnos diwethaf i grombil fynydd Elidir Fawr i weld cynhyrchant drydan Gorsaf Pŵer Dinorwig.

Fel rhan o’r astudiaethau mewn peirianneg mae'r myfyrwyr wedi bod yn astudio'r gwahanol fath o swyddogaethau peirianneg, y gwaith mae peiriannydd yn ei wneud yn ogystal â chynhyrchion peirianneg gynaliadwy. Felly roedd trip ymweld â chwmni ENGIE sydd yn berchennog ar First Hydro Company yn siawns ardderchog i gadarnhau'r addysgu.

Mae cwmni First Hydro yn cynhyrchu trydan yng Ngorsaf Pŵer Dinorwig gan ddefnyddio system storio a phwmpio dŵr, cafodd y myfyrwyr eu hebrwng i fol mynydd Elidir i weld yr orsaf yn cynhyrchu trydan o dan arweiniad Mr Toni Jones, peiriannwr rheolaeth ac offeryniaeth ar y safle. Yn ogystal cafodd y disgyblion siawns i ymarfer eu sgiliau gwaith tîm o dan arweiniad Mr Trefor Hughes-Morris o’r adran adnoddau dynnol ac o dan wyliadwriaeth Bryn Williams, peiriannwr cifil ar y safle.

Hoffwn ddiolch i bawb yng nghwmni ENGIE am y profiad gafodd ein dysgwyr ar y diwrnod.

Ydych chi gyda diddordeb mewn Peirianneg? Dilynwch y code QR yma i’n gwefan. Neu gyswllt ac Emlyn Evans evans12e@gllm.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Mae cyrsiau Level 1, Level 2 a Level 3 ar gael mewn peirianneg ym Mhwllheli.


www.gllm.ac.uk