Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Newyddion

Darllenwch y straeon newyddion diweddaraf

Yr AgBot a'r tractor Fendt 516 ar gae Tyn Rhos ar fferm Coleg Glynllifon

Coleg Glynllifon yn treialu tractor sy'n gyrru ei hun

Mewn partneriaeth ag AMRC Cymru mae Coleg Glynllifon yn profi'r AgBot sy'n dractor arloesol cwbl awtonomaidd

Dewch i wybod mwy
Mared Griffiths a Cadi Rodgers, myfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor mewn sesiwn hyfforddi tîm Cymru

Cadi a Mared yn hyfforddi gyda charfan lawn Cymru

Mae'r myfyrwyr o Goleg Meirion-Dwyfor wedi rhannu eu profiad o gymysgu gyda sêr Cymru fel Jess Fishlock a Sophie Ingle

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn cael profiad o gynhyrchu poteli yn ffatri HeinzGlas

Diwydiant, hanes a diwylliant mewn taith gwerth chweil i'r Almaen

Aeth myfyrwyr peirianneg o Goleg Menai i ymweld â gwneuthurwr byd-enwog yn yr Almaen a chawsant hefyd weld safle hanesyddol rali Nuremberg

Dewch i wybod mwy
Sion Elias a Peter Jenkins, myfyrwyr o Goleg Menai, gyda’u tystysgrifau ar ôl iddynt gystadlu yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru 2024

Wyth o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai yn cyrraedd rowndiau terfynol WorldSkills UK

Mae'r dysgwyr llwyddiannus i gyd wedi cyrraedd yr wyth olaf drwy Brydain yn eu categori

Dewch i wybod mwy
Oskar Jones gyda'i lyfr lluniau 'College Days'

Ffotograffiaeth Oskar wedi’i ddewis ar gyfer arddangosfa fawreddog yn Llundain

Dewiswyd gwaith y myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor ar gyfer Origins Creatives 2024 o blith mwy na 500 o gyflwyniadau ledled y wlad

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr mewn seremoni raddio

Cannoedd o fyfyrwyr yn dathlu mewn seremoni raddio yn Venue Cymru

Cyflwynwyd graddau, cymwysterau eraill lefel prifysgol a dyfarniadau proffesiynol i fwy na 400 o ddysgwyr trwy Grŵp Llandrillo Menai eleni

Dewch i wybod mwy
Ollie Coles, Swyddog Hybu Rygbi Grŵp Llandrillo Menai ac Undeb Rygbi Cymru gydag Aaron ac Asa

Aaron ac Asa yn serennu yn ystod gêm gyntaf rhwng dau dîm o'r Gogledd

Sgoriodd y ddau fyfyriwr o Goleg Menai a Choleg Llandrillo geisiau yn y gêm arbennig rhwng Llewod y Bont a Colwyn Bay Stingrays

Dewch i wybod mwy
Yr artist cysyniadol Mel Cummings

Un o Artistiaid Marvel yn Rhoi Dosbarth Meistr i'r Myfyrwyr

Daeth yr artist cysyniadol Mel Cummings i Goleg Llandrillo i roi cyflwyniad i ddysgwyr sy'n dilyn cyrsiau Celf a Dylunio a Datblygu Gemau

Dewch i wybod mwy
Angharad Mai Roberts, Amy Thomas a Justine le Comte gwobrau Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rheolwr o'r Grŵp yn Falch o Annog Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ar Brentisiaethau yn y Sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rheolwr Prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw Amy Thomas ac yn ddiweddar fe dderbyniodd wobr arbennig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei chyfraniad i'r Gymraeg.

Dewch i wybod mwy
Dysgwraig yn darllen ei gwaith yn ystod lansiad y llyfryn ysgrifennu creadigol yn y llyfrgell ar gampws Coleg Menai ym Mangor

Cyhoeddi gwaith ysgrifennu creadigol y myfyrwyr

Lansiwyd llyfryn newydd yn cynnwys gwaith 50 o fyfyrwyr Dysgu Gydol Oes yn y llyfrgell ar gampws Coleg Menai ym Mangor

Dewch i wybod mwy

Pagination