Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Newyddion

Y newyddion diweddaraf o Goleg Llandrillo, Menai, Meirion-Dwyfor a Busnes@LlandrilloMenai.

Myfyrwyr yn perfformio ar lwyfan Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli yn Sioe 2023 Coleg Meirion-Dwyfor, 'Arthrawon!'

Myfyrwyr yn serennu ar y llwyfan yn 'Arthrawon!'

Sioe yn darlunio bywyd athro trwy lygaid ei fyfyrwyr sydd gan Goleg Meirion-Dwyfor eleni, ac mae tocynnau ar gael

Dewch i wybod mwy
Kat

⁠Kathryn ar y Brig ym Maes Plastro!

Mae myfyriwr o adran adeiladu Coleg Llandrillo wedi'i henwi fel y myfyriwr plastro gorau yn y DU!

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn ymweld â Thŵr Pisa

Cogyddion dan hyfforddiant yn mwynhau profiad gwaith yn ardal Twsgani

Bu myfyrwyr o Goleg Llandrillo a Choleg Menai yn mireinio eu sgiliau mewn bwytai, caffis a gwestai ym Montecatini a Pistoia

Dewch i wybod mwy
Rhun Williams yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Rhun yn ennill gwobr genedlaethol am ansawdd mewn adeiladu

Mae Rhun Williams yn astudio am radd Rheoli ym maes Adeiladu a chafodd ei gydnabod yng Ngwobrau Balchder yn y Swydd 2023 y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol

Dewch i wybod mwy
Arwyddo'r MOU

Coleg Menai a Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn Gweithio gyda'i gilydd i Feithrin Talentau Lleol

Mae Coleg Menai wedi ymuno â Chlwb Pêl-droed Tref Caernarfon (CPTC) i helpu i lansio gyrfaoedd chwaraewyr talentog lleol.

Dewch i wybod mwy
Bryn Jones ac Iwan Roberts yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Iwan a Bryn yn teithio i Las Vegas i rannu eu gwybodaeth am ddylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD)

Cafodd y ddau ddarlithydd peirianneg o Goleg Menai eu gwahodd i siarad am eu defnydd blaengar o dechnoleg dylunio a gweithgynhyrchu yng Nghynhadledd Prifysgol Autodesk 2023

Dewch i wybod mwy
Gweithwyr cymorth gofal iechyd ar y llwyfan yn Venue Cymru ar ôl cwblhau eu Tystysgrif Addysg Uwch Lefel 4 mewn Ymarfer Gofal Iechyd.

Coleg Llandrillo a Betsi Cadwaladr yn dathlu dysgwyr Ymarfer Gofal Iechyd

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Venue Cymru yn ddiweddar i ddathlu cyflawniadau academaidd dros 100 o weithwyr cymorth gofal iechyd sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dewch i wybod mwy
Sam McIlvogue, Lawrence Wood, Yuliia Batrak, Darren Millar a Dafydd Evans

Darren Millar yn ymweld â Choleg Llandrillo i gwrdd ag Yuliia, enillydd medal aur WorldSkills

Cafodd yr AeloI Senedd dros Orllewin Clwyd ei hysbysu am y datblygiadau diweddaraf yng Ngholeg Llandrillo a Grŵp Llandrillo Menai hefyd

Dewch i wybod mwy
Elle Maguire yn torri gwallt cleient yn ei salon, The Hair Bar ym Mangor

Ail Salon i Elle, y Darpar Ddarlithydd

Mae Elle Maguire wedi dychwelyd i Goleg Menai gyda'r nod o drosglwyddo ei sgiliau i eraill, a pharhau i ehangu ei busnes llwyddiannus

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn gweithio gyda'r planhigion sy'n tyfu yn yr uned hydroponeg yng Ngholeg Glynllifon.

Coleg Glynllifon i arddangos manteision dull blaengar o dyfu cnydau

Bydd gweithdy hydroponeg yn cael ei gynnal yng ngholeg diwydiannau'r tir yng Nglynllifon ar ôl i'r myfyrwyr a'r staff dreialu'r dull gwyrdd a chost effeithiol hwn o gynhyrchu bwyd

Dewch i wybod mwy

Pagination