Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Myfyrwyr Coleg Menai wedi'u dewis i arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Origins Creative yn Llundain mis yma.

Mae tri myfyriwr Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio Coleg Menai wedi’u dewis gan Brifysgol Ceflyddydau Llundain i arddangos eu Gwaith Terfynol yn arddangosfa Origins Creatives yn Llundain mis yma.

Mae tri myfyriwr Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio Coleg Menai wedi’u dewis i arddangos eu Gwaith Terfynol yn arddangosfa Origins Creatives yn Llundain.

Arddangosfa flynyddol yw hon a gynhelir gan UAL (corff dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain).

Mae'n arddangos y gorau o waith y myfyrwyr:

Megan George, 17 oed

Teitl Gwaith ‘Cerfluniau Ffantasi bach 3D’

Cysyniad / Deunydd: Mae'n gerflun bach 3D o fyd hud wedi'i wneud o bren, clai, a cherdyn.

Celin Roberts, 18 oed

Teitl Gwaith: Benyweidd-dra

Cysyniad/Deunydd: Mae’n ffrog frodio ar raddfa fawr sy’n archwilio benyweidd-dra

Grace Williams, 17 oedTeitl Gwaith: Y Da a'r Drwg.

Cysyniad/Deunydd: Mae'n bâr o baentiadau olew ar raddfa fawr sy'n darlunio'r da a'r drwg yn y byd o'n cwmpas.

Mae’r tri dysgwr yn astudio Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Celf a Dylunio, ac yn gyffrous iawn i fod yn mynychu’r digwyddiad agoriadol i weld eu gwaith yn cael ei arddangos yn Llundain, ymhlith gwaith creadigol gan fyfyrwyr o bob rhan o’r DU.

Trefnir Origins Creatives gan UAL Awarding Body ac mae’n rhoi cyfle i’r rhai sy’n hoff o gelf, beirniaid a gweithwyr proffesiynol y diwydiant o’r sector creadigol ddarganfod talent greadigol wreiddiol o bob rhan o’r DU a dathlu creadigrwydd a gwaith caled myfyrwyr.

Dywedodd Natalie Williams a Soo Rees-Jones, tiwtoriaid eu cwrs “Rydym yn hynod falch o lwyddiannau ein holl ddysgwyr ac yn falch iawn o Megan, Celin a Grace, bydd hwn yn brofiad gwych cael arddangos eu gwaith yn Llundain a mynychu digwyddiad mor fawreddog. Mae hefyd yn gyfle gwych i arddangos y talent sydd gennym yng Ngholeg Menai.”

Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim yn arddangos gwaith gan rai o fyfyrwyr mwyaf talentog y DU mewn sefydliadau Addysg Bellach sy’n astudio ar draws meysydd pwnc UAL sef Celf a Dylunio, Busnes Ffasiwn a Manwerthu, Cyfryngau Creadigol, Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio.

Eleni, bydd Origins Creatives yn arddangosfa bersonol ym Mragdy Truman yn Shoreditch. Bydd yr arddangosfa yn agor gyda golygfa breifat gwahoddiad yn unig ar 21 Gorffennaf am 6pm. Bydd ar agor i'r cyhoedd rhwng 22 a 24 Gorffennaf, ochr yn ochr â sioe arddangos ar-lein.Bydd yr arddangosfa yn arddangos gwaith dethol a grëwyd gan fyfyrwyr o Lefelau 1, 2, 3 a 4 ar draws pob maes pwnc. Gallwch ddisgwyl gweld ystod amrywiol o beintio, ffotograffiaeth, lluniadu, cerflunwaith, ffasiwn a mwy. O fewn yr arddangosfa, bydd rhestr chwarae cerddoriaeth Soundcloud a sioe arddangos o ddelweddau symudol sy'n cynnwys gwaith myfyrwyr yn cael eu chwarae.

Dywedodd Ross Anderson, Cyfarwyddwr, UAL Awarding Body:

“Sioe UAL Awarding Body Origins Creatives yw fy hoff foment o’r flwyddyn, ac rydw i mor falch ein bod ni’n gallu dychwelyd i ofod corfforol yr haf hwn. Mae Gwreiddiau yn rhoi’r cyfle i’n cymuned o gyrff dyfarnu ddod at ei gilydd a dathlu gwaith gwych a chyflawniadau anhygoel ein holl fyfyrwyr, a chydnabod ymdrechion rhyfeddol y tiwtoriaid a’r athrawon sydd wedi eu cefnogi. Mae angen creadigrwydd ar y byd, nawr yn fwy nag erioed, ac mae ein myfyrwyr yn llawn dop!”

Oriau agor arddangosfeydd i’r cyhoedd:

Dydd Gwener 22 Gorffennaf, 10.30 – 5pm

Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf, 10.30am – 5pm

Dydd Sul 24 Gorffennaf, 11am – 3pm

Cyfeiriad:

G4 + G5,

Bragdy Truman,

Iard Elai,

Shoreditch,

E1 6QP

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu'r digwyddiad hwn, archebwch >> https://www.eventbrite.co.uk/