Newyddion Coleg Meirion-Dwyfor

Alwen Williams yn cyrraedd brig un o'r dringfeydd yn Ras y Moelwyn

Darlithydd gweithgareddau awyr agored diweddaraf y coleg yn ennill Ras y Moelwyn

Mae gan Alwen Williams gymhwyster fel arweinydd teithiau mynydd rhyngwladol, yn ogystal â bod yn rhedwr llwybrau mynydd medrus ac yn gyn-bencampwr beicio mynydd Cymru

Dewch i wybod mwy
Y myfyrwyr gyda eliffant yn y Parc Natur ger Chiang Mai yng Ngwlad Thai

Taith anhygoel i Wlad Thai i ddysgu plant a gwirfoddoli gydag eliffantod

Mwynhaodd dysgwyr o bob rhan o Grŵp Llandrillo Menai brofiad bythgofiadwy

Dewch i wybod mwy
Fflur Rees Jones, Ned Pugh gyda Gwobr Gwella Rhifedd Ariannol WLCOW, ac Emlyn Evans

Ned yn ennill gwobr genedlaethol am ei sgiliau ariannol

Mae'r myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor wedi ennill Gwobr Gwella Rhifedd Ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru (The Worshipful Livery Company of Wales)

Dewch i wybod mwy
Merch yn chwarae gyda swigod yn Niwrnod Hwyl Cymunedol Llangefni yn 2023

Campysau'r Coleg yn cynnal Diwrnodau Hwyl Cymunedol llawn bwrlwm

Ymunwch â'r hwyl yn y digwyddiadau yn y Rhyl, Llangefni a Phwllheli

Dewch i wybod mwy
Lia Thomas yn derbyn Gwobr Dewi Sant i Berson Ifanc gan Brif Weinidog Cymru, Vaughan Gething

Lia yn derbyn gwobr genedlaethol am ei dewrder

Derbyniodd myfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor y wobr gan Brif Weinidog Cymru, Vaughan Gething mewn seremoni yng Nghaerdydd

Dewch i wybod mwy
Casia Wiliam a phlant ysgol yn dal copïau o'r llyfr’ Sara Mai ac Antur y Fferm’ ar gampws Glynllifon ⁠ ⁠

Sara Mai ac Antur y Fferm ar ymweliad â fferm Glynllifon

Daeth Casia Wiliam, cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor, i fferm Glynllifon i ddarllen ei llyfr diweddaraf i blant ysgolion lleol

Dewch i wybod mwy
Mared Griffiths o Goleg Meirion-Dwyfor yn chwarae dros Gymru.

Mared ar drywydd y gemau rhagbrofol gyda Charfan Cymru

Mae'r fyfyrwraig o Goleg Meirion-Dwyfor yn paratoi i ennill ei chap cyntaf a chwarae i dîm hyn merched Cymru yn erbyn Croatia a Kosovo.

Dewch i wybod mwy
Y disgyblion ysgol gyda Chris Rowlands, y rheolwr allforio yn ffatri DMM yn Llanberis

Dysgwyr yn anelu'n uchel gyda thaith i ffatri offer dringo

Aeth disgyblion ysgol sy'n dilyn cwrs Lefel 2 mewn Peirianneg yng Ngholeg Meirion-Dwyfor i ymweld â ffatri DMM yn Llanberis, tref sy'n ganolbwynt i weithgareddau awyr agored

Dewch i wybod mwy
Deio Owen, y cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor

Ethol Deio yn Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Cyhoeddwyd mai’r cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor fydd y Llywydd newydd yng Nghynhadledd flynyddol Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dewch i wybod mwy
Myfyriwr yn defnyddio efelychydd yn ffair yrfaoedd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yng Nglynllifon

Glynllifon yn cynnal ffair gyrfaoedd mewn coedwigaeth i tua 100 o blant

Dysgodd darpar fyfyrwyr o bob rhan o Ogledd Cymru am yrfaoedd gwahanol, gan gynnwys plannu coed, torri coed, gweithredu peiriannau a chadwraeth

Dewch i wybod mwy

Pagination