Newyddion Coleg Meirion-Dwyfor

Myfyrwyr yn Ffair y Glas campws Coleg Menai yn Llangefni

Miloedd o fyfyrwyr newydd yn mwynhau digwyddiadau Ffair y Glas

Daeth miloedd o ddysgwyr i ddigwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y 10 diwrnod diwethaf.

Dewch i wybod mwy
Tomos Jones yn gweithio fel prentis gyda Ryanair Engineering ym Maes Awyr Stansted

Tomos, sy'n Brentis Ryanair, yn profi llwyddiant ar ôl cwrs peirianneg

Mae Tomos Jones, cyn-fyfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor, wedi gweld ei yrfa'n esgyn ar ôl iddo gael prentisiaeth gyda Ryanair Engineering.

Dewch i wybod mwy
Dr Bryn Hughes Parry gydag Aled Jones-Griffith, Pennaeth Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor

Dr Bryn Hughes Parry yn ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai

Mae’r darlithydd a’r pennaeth cynorthwyol hynod boblogaidd Dr Bryn Hughes Parry wedi ymddeol ar ôl 30 mlynedd gyda Grŵp Llandrillo Menai.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn y Seremoni Raddio Flynyddol

Grŵp Llandrillo Menai yn ennill achrediad Arweinwyr mewn Amrywiaeth

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi llwyddo i ennill gwobr Arweinwyr mewn Amrywiaeth.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn Ffair y Glas 2022

Digwyddiadau Ffair y Glas i'w cynnal ar draws Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i fyfyrwyr newydd fwynhau digwyddiadau Ffair y Glas ar gampysau Grŵp Llandrillo Menai dros y pythefnos nesaf.

Dewch i wybod mwy
Sion Jones yn Rehau ym Mlaenau Ffestiniog

Myfyriwr peirianneg yn ennill prentisiaeth gyda Rehau

Mae Sion Jones wedi ennill prentisiaeth gyda Rehau ar ôl cwblhau ei ddiploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Uwch yng Ngholeg Meirion-Dwyfor.

Dewch i wybod mwy
Logo 30

Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn 30 Oed

Mae safle Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli yn dathlu ei bod yn 30 mlynedd ers i'r dysgwyr cyntaf ddechrau astudio yno yn hydref 1993.

Dewch i wybod mwy
Ffermwr ifanc Lea Williams

Enillydd gwobr o Goleg Glynllifon yn ennill lle ar gynllun cenedlaethol i ffermwyr ifanc

Mae enillydd gwobr Coleg Glynllifon, Lea Williams, wedi’i dewis ar gyfer Rhaglen Iau Academi Amaeth Cyswllt Ffermio.

Dewch i wybod mwy
Y ralїwr brwd, Efa Glyn Jones

Efa ar y trywydd cywir am yrfa ym maes chwaraeon moduro

Mae Efa Glyn Jones, sydd â diddordeb brwd mewn ralïo, yn paratoi i wireddu ei breuddwydion yn dilyn derbyn cynnig gan Brifysgol Abertawe i ddilyn cwrs Chwaraeon Moduro.

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn gosod y giât gyda Gwyn Williams yn gwylio

Myfyrwyr caredig yn rhoi nôl drwy osod giât newydd ar gyfer dyn anabl

Cafodd dysgwyr caredig gyfle i roi nôl i'w cymuned pan wnaethon nhw greu a gosod giât newydd ar gyfer dyn anabl yn Harlech.

Dewch i wybod mwy

Pagination