Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Rhagfyr

O Weithio ar Longau Pleser Mawr i Ennill Gwobr Prentis y Flwyddyn ym maes Tyrbinau Gwynt

Yn ddiweddar, cafodd cyn brif stiward ar long bleser sydd hefyd yn ddiffoddwr tân rhan-amser, ei gwobrwyo am ei hymroddiad a'i waith caled ym maes tyrbinau gwynt pan enillodd wobr IMechE (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) i'r Prentis a oedd wedi Gwella Fwyaf (Gogledd Cymru a Glannau Merswy).

Dewch i wybod mwy

Llwyddiant Myfyrwyr yng Ngwobrau Dylunio Paris

Mae myfyrwyr o adran Celf a Dylunio Coleg Llandrillo yn dathlu eu llwyddiant oddi cartref, ar ôl iddynt ennill categori yng Ngwobrau Dylunio DNA Paris 2021!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr caredig y Rhyl yn casglu gwobrau a chyfraniadau er budd dwy elusen

Mae myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol campws y Rhyl Coleg Llandrillo wedi bod yn brysur yn trefnu raffl ac yn casglu amrywiaeth eang o roddion ar gyfer eu digwyddiad codi arian Nadolig blynyddol er budd dwy elusen.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yn Trefnu Rhoddion Mawr eu Hangen ar gyfer Banciau Bwyd

Mae myfyrwyr Sgiliau Byw Annibynnol Coleg Llandrillo wedi bod yn cymryd amser allan o'u hastudiaethau i drefnu menter "12 Diwrnod y Nadolig", gan annog staff i roi ystod o nwyddau sydd â galw mawr amdanynt ar gyfer dau fanc bwyd lleol, gan gynnwys nwyddau tun, bwyd i anifeiliaid anwes a nwyddau ystafell ymolchi, yn ogystal â rhai danteithion Nadolig!

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Gwerthu Crefftau Nadolig o Waith Llaw mewn Marchnad Nadolig awyr Agored

Gwnaeth dros 100 o fyfyrwyr Sgiliau Byw'n Annibynnol a Lletygarwch ac Arlwyo Coleg Llandrillo greu gŵyl y gaeaf yn ddiweddar, gan gynnal eu marchnad Nadolig diwedd blwyddyn tu allan ar gampws Llandrillo-yn-rhos y coleg.

Dewch i wybod mwy

Canolfan Chwaraeon yn hwb mawr i ddysgwyr, medd AS Môn

Ddydd Gwener (10 Rhagfyr) ymwelodd AS Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, â safle cyfleuster hyfforddi gwyddor chwaraeon newydd gwerth £6.3m ar gampws Coleg Menai yn Llangefni.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr yn Dosbarthu Cardiau Nadolig i Breswylwyr Gofal yr Henoed

Gyda’r nadolig yn agosau, dosbarthwyd cardiau nadolig i breswylwyr Hafan Cefni, Llangefni, oedd wedi eu hysgrifennu gan ddysgwyr Iechyd a Gofal Lefel 2 Coleg Menai.

Dewch i wybod mwy

Cyn-fyfyriwr yn Ennill Gwobr Ysgoloriaeth o Fri

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Sir Norman Foster yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) i gyn-fyfyriwr celf.

Dewch i wybod mwy

Myfyriwr cwrs Cerbydau Modur ar bigau'r drain i glywed a fydd yn cyrraedd Rownd Derfynol WorldSkills

Llwyddodd myfyriwr sy'n astudio cwrs Cerbydau Modur ar gampws y Rhyl i ennill y fedal arian yn rownd derfynol WorldSkills UK y llynedd, ond nawr mae wedi mynd gam ymhellach! Eleni, mae wedi ennill y wobr aur a gwobr talent newydd y diwydiant yng nghystadleuaeth Trwsio Cyrff Cerbydau!

Dewch i wybod mwy

Gwobr Arian i Grŵp Llandrillo Menai yng Ngwobrau 'Tîm Llyfrgell y Flwyddyn Cymru'

Daeth Gwasanaeth Llyfrgell a Thechnoleg Dysgu y Grŵp yn gydradd ail yn seremoni flynyddol gwobrau Tîm Llyfrgell y Flwyddyn Cymru.

Dewch i wybod mwy

Diwydiant Twristiaeth Llandudno yn elwa o Hwb Ariannol

Bydd busnesau ym maes twristiaeth yn Llandudno yn elwa o fuddsoddiad werth £825,000 gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain (UKCRF) diolch i Hwb Arloesi Twristiaeth Llandudno.

Dewch i wybod mwy

'Croeso Cymru' yn ymweld â Grŵp Llandrillo Menai!

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr yr adran Teithio a Thwristiaeth gyflwyniad rhyngweithiol gan Croeso Cymru.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Llwybrau Byw a Gwaith Glynllifon yn paratoi am y Nadolig.

Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, mae myfyrwyr ar ein cwrs Llwybrau Byw a Gwaith yng Ngholeg Glynllifon wedi bod yn brysur iawn yn darparu’r coleg i ddathliadau’r ŵyl.

Dewch i wybod mwy

Cyhoeddi Llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2021/22

Mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi dewis ei Lysgenhadon Myfyrwyr yng Ngrŵp Llandrillo Menai ar gyfer 2021/22.


Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Lefel A Pwllheli yn ymweld a gwersyll Glan-llyn

Ar fore dydd Mercher y 24ain o Dachwedd, neidiodd 16 o griw Lefel A Cymraeg Pwllheli ar fws i Wersyll yr Urdd, Glan-llyn.

Dewch i wybod mwy

Myfyrwyr Gofal Anifeiliaid Glynllifon yn casglu sbwriel fel rhan o’u gwaith i leihau gwastraff

Mae myfyrwyr ar y cwrs Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Glynllifon wedi bod wrthi’n ddiweddar yn casglu sbwriel o draeth Dinas Dinlle, fel rhan o brosiect i leihau ôl-troed carbon y coleg.

Dewch i wybod mwy